بخش دوم
جنگ تحمیلی
حضور زنان در صحنه های جهاد و فعالیتهای سازنده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حضور زنان در صحنه های جهاد و فعالیتهای سازنده

حضور زنان در صحنه های جهاد و فعالیتهای سازنده 

‏ما مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه ـ علیها سلام الله ـ فریاد می زنند که‏‎ ‎‏فرزندان خود را از دست داده و در راه خدای تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود‏‎ ‎‏گذشته و مفتخرند به این امر؛ و می دانند آنچه به دست آورده اند بالاتر از جنات‏‎ ‎‏نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا.(146)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و‏‎ ‎‏اقتصادی و نظامی حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و‏‎ ‎‏مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در آموزش نظامی‏‎ ‎‏که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی از واجبات مهم است شرکت، و از‏‎ ‎‏محرومیتهایی که توطئۀ دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر‏‎ ‎‏آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را‏‎ ‎‏رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی‏‎ ‎‏آخوندهای بی اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده اند؛ و‏‎ ‎‏آنان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندی که دل ملت‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 168

‏را از شوق و شعف به لرزه درمی آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از‏‎ ‎‏خشم و غضب می لرزاند، اشتغال دارند.(147)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 169