بخش دوم
قوای مسلح
نهی از ورود به احزاب سیاسی و حکمت آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نهی از ورود به احزاب سیاسی و حکمت آن

نهی از ورود به احزاب سیاسی و حکمت آن 

‏وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم‏‎ ‎‏دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای‏‎ ‎‏مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و‏‎ ‎‏گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت‏‎ ‎‏می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و‏‎ ‎‏بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع‏‎ ‎‏نمایند. و چون انقلاب از همۀ ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و‏‎ ‎‏شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفۀ شرعی و میهنی آنان است که اگر‏‎ ‎‏قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح‏‎ ‎‏اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی اشکال به‏‎ ‎‏تباهی کشیده می شوند ـ و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن‏‎ ‎‏مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 164

‏نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.(141)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 165