بخش دوم
قوۀ مقننه
مجلس و نمایندگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مجلس و نمایندگان

مجلس و نمایندگان 

‏از مهمات امور، تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی است. ما دیدیم که اسلام و‏‎ ‎‏کشور ایران چه صدمات بسیار غم انگیزی از مجلس شورای غیرصالح و منحرف،‏‎ ‎‏از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در‏‎ ‎‏این رژیم تحمیلی فاسد خورد؛ و چه مصیبتها و خسارتهای جانفرسا از این‏‎ ‎‏جنایتکاران بی ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد. در این پنجاه سال یک‏‎ ‎‏اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب شد که هرچه انگلستان‏‎ ‎‏و شوروی و اخیراً امریکا خواستند، با دست همین منحرفانِ از خدا بیخبر انجام‏‎ ‎‏دهند و کشور را به تباهی و نیستی کشانند. از بعد از مشروطه، هیچ گاه تقریباً به‏‎ ‎‏مواد مهم قانون اساسی عمل نشد ـ قبل از رضاخان با تصدی غربزدگان و مشتی‏‎ ‎‏خان و زمینخواران؛ و در زمان رژیم پهلوی به دست آن رژیم سفاک و وابستگان و‏‎ ‎‏حلقه به گوشان آن.(26)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشأن سرنوشت کشور به دست‏‎ ‎‏مردم افتاد و وکلا از خود مردم و با انتخاب خودشان، بدون دخالت دولت و‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 89

‏خانهای ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند، و امید است که با تعهد آنان‏‎ ‎‏به اسلام و مصالح کشور جلوگیری از هر انحراف بشود.(27)‏

*  *  *

‏ ‏

‏از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که‏‎ ‎‏اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به‏‎ ‎‏مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامۀ آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک‏‎ ‎‏عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد. و به اقلیتهای مذهبی رسمی وصیت‏‎ ‎‏می کنم که از دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص‏‎ ‎‏متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیروابسته به قدرتهای جهانخوار و‏‎ ‎‏بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند. و از‏‎ ‎‏همۀ نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری با هم مجلسان خود‏‎ ‎‏رفتار، و همه کوشا باشند که قوانین خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و‏‎ ‎‏همه به اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نایل‏‎ ‎‏آیید.(28)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 90