بخش دوم
ثقلین
شرح حدیث ثقلین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرح حدیث ثقلین

شرح حدیث ثقلین

قالَ رسولُ الله ـ صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: اِنّی تارکٌ فیکُمُ الثّقلَیْنِ کتابَ الله ِ و عترتی‎ ‎اهلَ بیتی؛ فإِنَّهُما لَنْ یَفْتَرِقا حَتّیٰ یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوضَ.

‏     ‏‏و بعد، اینجانب مناسب می دانم که شمه ای کوتاه و قاصر در باب «ثقلین» تذکر‏‎ ‎‏دهم؛ نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی، که قلم مثل منی عاجز است از‏‎ ‎‏جسارت در مرتبه ای که عرفان آن بر تمام دایرۀ وجود، از ملک تا ملکوت اعلیٰ و از‏‎ ‎‏آنجا تا لاهوت و آنچه در فهم من و تو ناید، سنگین و تحمل آن فوق طاقت، اگر‏‎ ‎‏نگویم ممتنع است؛ و نه از آنچه بر بشریت گذشته است، از مهجور بودن از حقایق‏‎ ‎‏مقام والای «ثقل اکبر» و «ثقل کبیر» که از هر چیز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر‏‎ ‎‏مطلق است؛ و نه از آنچه گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان‏‎ ‎‏بازیگر که شمارش آن برای مثل منی میسر نیست با قصور اطلاع و وقت محدود؛‏‎ ‎‏بلکه مناسب دیدم اشاره ای گذرا و بسیار کوتاه از آنچه بر این دو ثقل گذشته است‏‎ ‎‏بنمایم.‏

‏     شاید جملۀ ‏لَنْ یَفْتَرِقٰا حتّی یَرِدٰا عَلَیَّ الْحَوض‏ اشاره باشد بر اینکه بعد از وجود‏‎ ‎‏مقدس رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ هرچه بر یکی از این دو گذشته است‏‎ ‎‏بر دیگری گذشته است و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگری است، تا آنگاه که‏‎ ‎‏این دو مهجور بر رسول خدا در «حوض» وارد شوند. و آیا این «حوض» مقام اتصال‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 69

‏کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریا است، یا چیز دیگر که به عقل و‏‎ ‎‏عرفان بشر راهی ندارد. و باید گفت آن ستمی که از طاغوتیان بر این دو ودیعۀ‏‎ ‎‏رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ گذشته، بر امت مسلمان بلکه بر بشریت‏‎ ‎‏گذشته است که قلم از آن عاجز است.‏

‏     و ذکر این نکته لازم است که حدیث «ثقلین» متواتر بین جمیع مسلمین است‏‎ ‎‏و ‏‏[‏‏در‏‏] ‏‏کتب اهل سنت از «صحاح ششگانه» تا کتب دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و‏‎ ‎‏موارد مکرره از پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به طور متواتر نقل شده‏‎ ‎‏است. و این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر بویژه مسلمانان‏‎ ‎‏مذاهب مختلف؛ و باید همۀ مسلمانان که حجت بر آنان تمام است جوابگوی آن‏‎ ‎‏باشند؛ و اگر عذری برای جاهلان بیخبر باشد برای علمای مذاهب نیست.(1)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 70