فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
گزارش آقای محمد نوری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

گزارش آقای محمد نوری

گزارش آقای محمد نوری

‏ (فوق لیسانس فیزیوتراپی‏

‏و عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی ‏

‏دانشگاه علوم پزشکی تهران)‏

‏تاریخ 6 / 11 / 58‏

‏با توجه به اثرات نامطلوب سندرم بیحرکتی ‏‎ IMMOBILIZATION‎‎ ‎‎ SYNDROME‎‏بر روی دستگاههای مختلف بدن (سیستمهای اعصاب مرکزی - ‏‎ ‎‏عضلانی، استخوانی، قلب و عروق، تنفسی، گوارشی، غدد درون ریز و ادراری، ‏‎ ‎‏پوستی) و از آنجاییکه حضرت امام خمینی به علت حمله ایسکمی قلبی ضرورتاً‏‎ ‎‏باید در روی تخت استراحت می‌کردند و با در نظر گرفتن اینکه، یکی از اشکال‏‎ ‎‏سندرم بیحرکتی، استراحت طولانی مدت در رختخواب است.‏

‏اولاً: برای جلوگیری از عوارض فوق الذکر‏

‏ثانیاً: به منظور حفظ ‏‎ FUNCTIONAL CAPACITY‎‏ ایشان در دوران نقاهت‏‎ ‎‏و بازگرداندن فعالیت‌های قبلی ایشان.‏

‏ثالثاً: چون در مرحلۀ حاد ایسکمی قبلی میزان کار قلب ممکن است تا‏‎ ‎

‏پایین ترین حد خود یعنی 5 / 1 برابر متابولیسم بازال یا کمتر از آن تقلیل داده شود و‏‎ ‎‏به مرور باید به طرف فعالیتهای طبیعی (که بر حسب میزان بازده قلبی در حین‏‎ ‎‏فعالیتها پایه ریزی می‌شود) پیشرفت نمود.‏

‏لازم به تذکر است که استاد ارجمند جناب آقای دکتر عارفی در تمام جلسات‏‎ ‎‏فیزیوتراپی در بالین حضرت امام تشریف داشتند و بطور مداوم تعداد ضربانهای‏‎ ‎‏قلب و شکل منحنی‌های مانیتورینگ را تحت نظارت دقیق خود داشتند و اگر تعداد‏‎ ‎‏ضربانها از حد معینی بیشتر می‌شد و یا تغییراتی در شکل منحنی‌ها مشاهده‏‎ ‎‏می کردند دستور توقف آن حرکت را، یا کمتر کردن نیروی انقباضی آن گروه عضلانی‏‎ ‎‏خاص را صادر می‌نمودند.‏

‏فیزیوتراپی شامل ‏‎ ISOMETRIC EXERCISE‎‏ جهت اندامهای فوقانی و‏‎ ‎‏تحتانی عضلات تنه و حرکات ‏‎ PASSIVE‎‏جهت حفظ دامنۀ حرکتی مفاصل‏‎ ‎‏ ‏‎R.O.M‎‏ و جلوگیری از کوتاهی عضلات و‏‎ BREATHING EXERCISE‎‏ برای‏‎ ‎‏نگهداری ظرفیت حیاتی و تهویۀ سگمانها و لوب‌های مختلف ریوی، و تغییر‏‎ ‎‎ POSITIONING ‎‏در رختخواب، و تصحیح وضعیت اندامها و مفاصل در آن -‏‎ POSI‎‎ ‎‎ TION ‎‏خاص، و با بهبود شرایط قلبی ایشان حرکات -‏‎ ASSISTED ACTIVE XER‎‎ ‎‎CISES ‎‏و سپس‏‎ FREE ACTIVE EXERCISES‎‏ و بعدها‏‎ ‎‏ ‏‎RESISTED ACTIVE EXERCISES ‎‏ و آماده کردن ایشان برای ‏‎ WALKING‎‎ ‎‎ TRAINING‎‏ ادامه یافت و پنج جلسه فیزیوتراپی بخوبی انجام شد.‏

‏از نکات شایان توجه در مورد فیزیوتراپی حضرت امام می‌توان به دو مورد زیر‏‎ ‎‏ اشاره نمود:‏

‏1 - فرمانبری محض حضرت امام و اجرای دقیق تمامی دستورات بدون چون‏‎ ‎‏و چرای پزشکان معالج حتی در یکی از جلسات که گویا ایشان خسته شده بودند‏‎ ‎‏ فرمودند: «جوان، رعایت پیرمردی ما را هم بکن» ولی با این حال تمام‏‎ ‎‏کارها را انجام‏‎ ‎

‏دادند.‏

‏2 - حساسیت و وسواس و دقت بیش از حد استاد گرامی جناب آقای دکتر‏‎ ‎‏عارفی، بطوری که در یکی از جلسات، انقباض ‏‎ISOMETRIC‎‏ عضلات‏‎ ‎‏ ‏‎GLUTEAL‎‏ را از حضرت امام خواستم و با توجه به اینکه این عضلات بزرگ و‏‎ ‎‏حجیم بوده و مقدار زیادی خون در خود ذخیره دارند با انقباض آنها خون بیشتری به‏‎ ‎‏قلب وارد می‌شود، در نتیجه حجم ضربه‌ای قلب افزایش می‌یابد، لذا تغییرات‏‎ ‎‏مختصری در تعداد ضربانهای قلب ایجاد شد که بلافاصله آقای دکتر عارفی دستور‏‎ ‎‏قطع این حرکت را دادند.‏

‎ ‎