فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
4 - اعتماد امام به پزشکان و متخصصان داخل کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

4 - اعتماد امام به پزشکان و متخصصان داخل کشور

4 - اعتماد امام به پزشکان و متخصصان داخل کشور

‏حضرت امام هیچگاه در امر درمان خود کوچکترین حرکتی که نمایانگر عدم‏‎ ‎‏اعتماد ایشان به پزشکان داخلی باشد اظهار نکردند و همیشه از عملکرد اطباء‏‎ ‎‏اظهار رضایت و تشکر می‌فرمودند. و این امر را در جریان قبل از بیماری خود به‏‎ ‎‏مناسبتی با دیدی گله آمیز و تأسف بیان فرمودند که، هنوز عده‌ای بیگانه از خود‏‎ ‎‏برای معالجه معمولی خود ترجیح می‌دهند به خارج از کشور مسافرت نمایند و این‏‎ ‎‏موضوع را به نحوی دیگر در وصیت نامه خود هم منعکس فرمودند. و بالاخره در‏‎ ‎‏جریان بیماری خود علیرغم آنکه عده معدودی از مسئولین و حتی بعضی از پزشکان‏‎ ‎‏قصد داشتند ایشان را جهت معاینه و معالجه به خارج از کشور اعزام نمایند و یا‏‎ ‎‏پزشکان خارجی را برای معالجه به داخل دعوت نمایند، آن حضرت با این امر‏‎ ‎‏موافقت نداشتند و معتقد بودند که هرآنچه در توان و قدرت پزشکان داخلی بوده‏‎ ‎‏انجام داده‌اند و همین امر برای من کفایت می‌کند.‏

‎ ‎