فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
گزارش دکتر زالی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

گزارش دکتر زالی

گزارش دکتر زالی

‏متخصص داخلی و فوق تخصص در بیماریهای گوارش، ‏

‏استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‏

‏در‏‎ ‎‏روز 13 / 3 / 67 جهت انجام مشاوره پزشکی که توسط تیم پزشکی‏‎ ‎‏حضرت امام قدس سره درخواست شده بود، در بیت حضرت امام، حاضر شدم.‏‎ ‎‏موضوع مورد مشاوره، درد ناحیۀ شکم بود که بطور ناگهانی عارض گردیده بود.‏‎ ‎

140-p401

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏رادیوگرافی ساده شکم طرح شبیه ‏

‎AIR - FLUID LEVEL‎


140-p402

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏رادیوگرافی ساده شکم که بعلت سقوط فشار ‏

‏خون، درد شکم برداشته شد.‏

‏طرحی شبیه ‏‎ AIR FLUID LEVEL‎‏ ‏

140-pp402

‏ ‏

‏ ‏

‏رادیوگرافی قفسه صدری به دنبال ‏

‏سقوط فشار خون شریانی، درد ‏

‏شکم گرفته شده است‏


‏نوار قلبی 13 / 3 / 67 در ساعت ‏

‏12 ظهر در حالیکه حضرت امام ‏

140-p403‏عزیز احساس ضعف شدید و ‏

‏سستی داشته ولی در قفسه صدری ‏

‏احساس درد یا سنگینی نداشتند. ‏

‏علامت و نامگذاری اشتباه است ‏

‏لید ‏‎ DII‎‏ در حقیقت لید ‏‎D1‎‏ ا‏‏ست ‏

‏و تا ‏‎V1‎‏ ‏‏اشتباه نام گذاری شد ریتم ‏

‏سینوسی، در بعضی ضربات ‏

‏جانگشال و یا با ‏‎PAC‎‏ با بلوک ‏

‏قطعه ‏‎ ST‎‏ در لیدها‏‎ ‎‏ی 1‏‎D‎‏ ‏‎aVF,‎‏ ‏

‏پائین افتاد.‏

‏رشد موج ‏‎R‎‏ در لیدهای جلوی ‏

‏قلبی خوب رشد نکرد.‏

‏بجای‏‎DII ‎‏ باید ‏‎D1‎‏ باشد‏

‏بجای‏‎ DIII ‎‏باید ‏‎ DII‎‏باشد‏

‏بجای ‏‎ aVR‎‏باید ‏‎ DIII‎‏باشد‏

‏بجای ‏‎avl‎‏ باید ‏‎avR‎‏ ‏‏باشد‏

‏بجای ‏‎ avF‎‏باید ‏‎ avL‎‏باشد‏

‏بجای ‏‎V1‎‏ باید ‏‎ avF‎‏ باشد‏

‏نوار قلبی حضرت امام عزیز در ‏

‏ساعت ‏‎4‎‏ بعدازظهر روز‏

‏ 13 / 3 / 67‏

‏قطعه ‏‎D1‎‏ ‏‎,‎‏ ‏‎avL‎‏ ‏‏پائین افتادن ‏‎Q‎

‏در لیدهای ‏‎ aVF ,DIII, DII‎

‏رشد موج ‏‎ R‎‏ از‏‎ V4‎‏ – ‏‎V1‎‏ رشد خوب ‏

‏ندارد.‏


140-p404

‏ ‏

‏ ‏

‏آزمایش ‏‎CBC‎‏ در ساعت 10 / 2 ‏

‏بعداظهر‏

‏هموگلوبین 12 و تعداد گلبول ‏

‏سفید 8100‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏در سا عت 10 / 2 بعدازظهر ‏

‏امیلاز 416 کمی بالاتر از نرمال. ‏

‏آنزیم‌های ‏‎SGPT.SGOT‎

‎CPK‎‏ در حدود طبیعی‏


140-p405

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏در ساعت 10 / 2 بعدازظهر ‏

‏قند خون = 210 میلی گرم درصد‏

‏ ‏‎BUN‎‏ = 14‏

‏کراتینین خون = 1‏


140-p406

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏قند خون در ساعت 55 / 4 دقیقه ‏

‏بعدازظهر 110، کلسیم در حد ‏

‏طبیعی‏


140-p407

‏ ‏

‏امیلاز خون و ادرار بالاتر از حد ‏

‏طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کامل ادرار در حد طبیعی‏


140-p408

‏ ‏

‏ ‏

‎C.PK‎‏ د‏‏ر حد طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کلیسم در‏‎ ‎‏حد طبیعی ‏

‏سدیم خون پائین‏


140-p409

‏ ‏

‏یادداشتهای سیر بیماری توسط ‏

‏برادر ارجمند جناب آقای دکتر ‏

‏فاضل‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

140-pp409

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کامل ادرار طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏پس از تبادل نظر با اعضا تیم پزشکی و بررسی، خدمت حضرت امام‏‎ ‎‏رسیدم، ضمن معاینه کلی، معاینۀ شکم با دقت انجام گرفت، مسائل قلبی توسط‏‎ ‎‏همکاران مورد بررسی قرار گرفته بود.‏


‏طبق این معاینه مشخص گردید که شکم حالت نفخ داشته و حساسیت و درد‏‎ ‎‏در لمس بخصوص در ناحیه چپ و قسمت فوقانی آن ملموس بود.‏

‏توده‌ای قابل لمس وجود نداشت، کبد و طحال در حد طبیعی بوده است در‏‎ ‎‏سمع صداهای روده، نکته غیر طبیعی شنیده نشد.‏

‏با توجه به درد ناگهانی و شدید و حالت حساسیت در شکم و تب علل‏‎ ‎‏محتمل در نظر مرور گشت. قبل از هر اقدامی انجام یک سونوگرافی توصیه شد که‏‎ ‎‏پس از تأیید اعضای تیم پزشکی از کبد، کلیه‌ها، کیسۀ صفرا و پانکراس سونوگرافی‏‎ ‎‏انجام گرفت.‏

‏در این مطالعه وضعیت کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی، طحال و‏‎ ‎‏پانکراس طبیعی بود. در کلیه‌ها بجز یک کیست ساده در کلیه راست نکتۀ غیر‏‎ ‎‏طبیعی دیگری مشاهده نشد، مطالعه بقیه قسمت‌های شکم به علت وجود گاز‏‎ ‎‏مقدور نبود.‏

‏با توجه به شرح حال، یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی که از تکرار آن در اینجا‏‎ ‎‏صرف نظر می‌گردد، یکی از تشخیص‌های مطرح شده ایسکمی یا نارسایی جریان‏‎ ‎‏خود به قسمت چپ روده بزرگ به نظر رسید.‏

‏ضمن تأیید اقدامات درمانی که از قبل بصورت تجویز مایعات به طریق‏‎ ‎‏وریدی (داخل رگ)، قرار دادن لوله در داخل معده آغاز شده بود، پیشنهاد تجویز ‏

‏آنتی بیوتیک بعلت تب و لکوسیتوز (افزایش گلبول‌های سفید در خون) ارائه شد.‏

‏بدین منظور با تأیید همکاران آمپول سف تریاکسین ‏‎CEPHTRIAXIN‎‏ بمیزان‏‎ ‎‏یک گرم داخل ورید هر 12 ساعت تجویز گردید.‏

‏روز بعد حال عمومی حضرت امام بحمد پروردگار بهتر شده بود، درد و تب‏‎ ‎‏نیز کاهش یافته و از شدت نفخ شکم نیز کاسته شده بود.‏


‏لذا پس از مشاهدۀ علایم بهبودی تجویز غذا از راه دهان انجام شد و در‏‎ ‎‏ نتیجه حال حضرت امام رو به بهبود گذاشت و پس از آن درمان توسط همکاران‏‎ ‎‏ادامه یافت.‏

‏نکته قابل توجه، علی رغم درد شدید در شکم، روحیه عالی و خیال راحت و‏‎ ‎‏آسوده که بدون هیچگونه اضطراب و نگرانی و تشویش در بستر با آرامش کامل‏‎ ‎‏آرمیده بودند. این امر نشانه خونسردی و بی توجهی به مسائل جسمی و دنیوی است‏‎ ‎‏که نتایج تفکرات الهی ایشان بود، روحشان شاد باشد.‏

‏ ‏

140-p411

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امیلاز ادرار در حدود طبیعی‏


140-p412

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏یادداشتهای سیر بیماری توسط ‏

‏جناب آقای دکتر فاضل‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

140-pp412

‏ ‏

‏ ‏

‏فرمول خون‏

‏افزایش ‏‎WBC‎‏ و کاهش ‏

‏هموگلوبین‏


140-p413

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نوار قلبی 14 / 3 / 67 قطعه های‏

‏ ‏‎ST‎‏  در لیدهای جلوی قلبی پائین ‏

‏افتاده‏


‏ ‏

140-p414

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امیلاز ادرار بالاتر از طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امیلاز ادرار پائین تر از حداکثر‏


‏ ‏

‏ ‏

140-p415

‏ ‏

‏کلیسم پائین‏

‏سدیم کمی پائین‏

‏پتاسیم کمی پائین‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امیلاز خون بالاتر از طبیعی‏

‏ ‏‎LDH‎‏ کمی بالاتر از طبیعی‏


140-p416

‏ ‏

‏ ‏

‎BUN‎‏، کراتینین خون تری ‏

‏گلسرید در حدود طبیعی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امیلاز خون بالاتر از حد طبیعی‏


140-p417

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏زمان پروترومبین در حدود طبیعی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امیلاز ادرار‏‎ ‎‏2 ساعته در حدود ‏

‏طبیعی‏


‏ ‏

140-p418

‏ ‏

‏امیلاز خون در حدود طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امیلاز ادرار بالاتر از طبیعی‏


140-p419

‏ ‏

‏ ‏

‏کلسیم، سدیم، پتاسیم خون پائین ‏

‏تر از طبیعی‏


140-p420

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آزمایشهای روتین قند، اوره، کراتین ‏

‏و تستهای کبدی در‏‎ ‎‏حدود طبیعی‏


140-p421

‏ ‏

‏ ‏

‏کم خونی همراه با کاسته شدن ‏

‏تعداد گلبولهای سفید نسبت به‏

‏ قبل‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏گزارش سیر بیماری و بازگشت ‏

‏حال عمومی بوضع طبیعی‏


140-p422

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏الکالن فسفاتاز در‏‎ ‎‏حد طبیعی‏

‏ ‏‎S6PT‎‏ درحدود طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏وزن مخصوص ادرار در حدود ‏

‏طبیعی‏


140-p423

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏وزن مخصوص ادرار ‏

‏در حدود طبیعی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏وزن مخصوص ادرار ‏

‏در حدود طبیعی‏


140-p424

‏ ‏

‏آزمایش ادرار در حدود طبیعی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏حجم ادرار‏


140-p425

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏افزایش امیلاز و آزمایشهای کبدی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کلسیم در حدود طبیعی‏

‏سدیم و پتاسیم در حدود طبیعی‏


‏ ‏

140-p426‏نوار قلبی 21 / 3 / 67 حضرت ‏

‏امام عزیز تغییرات ‏‎ ST‎‏ در لیدهای‏

‏ ‏‎DII, DIII, V1 - V6, aVF‎‏ را ‏

‏نشان می‌دهد.‏

‏تغییرات نوار فوق بدون احساس ‏

‏درد یا سنگینی در قفسه صدری ‏

‏بوده است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏زاویه‏‎T, ST‎‏ حاده و قطعه ‏‎ST‎‏ ‏

‏پائین تر از خط ایزوالکتریک‏


140-p427

‏ ‏

‏ ‏

‏قطعات ‏‎ST‎‏ در لیدهای ‏‎- V5‎‏ ‏‎V4‎

‏پائین افتاده‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مدفوع در 13 / 3 / 67 و‏

‏ 14 / 3 / 67 کاملاً خونی بوده ‏

‏است و بتدریج در روزهای بعد ‏

‏کمرنگ شد.‏


140-p428

‏ ‏

‏ ‏

‏از تعداد گلبولهای سفید نسبت ‏

‏بروزهای قبل کاسته شد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آزمایشهای کبدی بحالت طبیعی ‏

‏بازگشت کرده‏


140-p429

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏قطعات ‏‎ ST‎‏ در نوارهای قلبی ذیل ‏

‏پائین افتاده‏


140-p430

‏ ‏

‏کراتینین خون در حداکثر طبیعی‏‎LDH ‎

‏ در حدود طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مقدار هموگلوبین کاهش یافته‏


140-p431

140-p432

‏ ‏

‏در مدفوع مقدار کمی خون‏

‏ملاحظه شد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏هموگلوبین خون نسبت بروزهای ‏

‏دیگر افزایش نشان می‌دهد.‏


140-p433

‏ ‏

‏آهن سرم در حداقل طبیعی‏

‏ ‏‎TIBC‎‏ ‏‏در حداکثر طبیعی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آزمایش کامل مدفوع + + خون‏


140-p434

‏ ‏

‏ ‏

‏آزمایش ادرار در حدود طبیعی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏وزن مخصوص ادرار در‏‎ ‎‏حدود طبیعی‏

‎ ‎