فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
بسته بودن دست ما
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

بسته بودن دست ما

بسته بودن دست ما در تجویز داروهای مؤثر

‏بطور کلی معالجه افراد سالخورده برای پزشکان کار آسانی نیست. به عنوان‏‎ ‎‏مثال، متأسفانه پدر بنده در سنین متوسط و قبل از اینکه من طبابت را شروع کنم‏‎ ‎‏فوت کرده‌اند، ولی در مورد مادرم‏‎ ‎‏که خوشبختانه در قید حیات می‌باشند، هر گاه‏‎ ‎‏خود بنده یا همکاران پزشک دارویی تجویز می‌کنند ایشان به سابقه خودشان قسمتی‏‎ ‎‏را اجرا و از بقیه صرف نظر می‌کنند. و به عبارت دیگر به طور کامل و دربست با‏‎ ‎‏نظر پزشک موافق نیستند. در مورد حضرت امام نیز در بدو امر این مسئله برای من‏‎ ‎‏تداعی شد. علاوه بر این ما اصولاً از تجویز داروی خوراکی و یا تزریقی‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏مورد‏‎ ‎‏ایشان پرهیز داشیم مبادا برای قسمتهای دیگر بدن مضر باشد و یا با داروهای قلب‏‎ ‎‏و فشار خون و سایر داروهای ضروری و روزمره ایشان ناسازگاری داشته باشد. در‏‎ ‎‏ضمن پزشک مخصوص ایشان همیشه مراقب بودند و سفارش می‌کردند که از‏‎ ‎

‏تجویز هر دارویی مگر داروهای مالیدنی خودداری شود.‏

‎ ‎