فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
ثبات رأی امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

ثبات رأی امام

 ثبات رأی حضرت امام

‏گاه پیش می‌آمد با توجه به ارتباط نزدیکی که پزشکان با حضرت امام داشتند‏‎ ‎‏شاهد برخوردها و صحبت‌های ایشان با افراد واقع می‌شدند.‏

‏یکی از خصوصیات برجسته حضرت امام دقت در به کاربردن کلمات و عدم‏‎ ‎‏تأثیر جوّ موجود و یا حالات فرد در بیان مطالب حضرت امام بود. در یک مورد یکی‏‎ ‎‏از مسئولین مطبوعات روزی خدمت امام رسیدند و از رضایت حضرت امام از‏‎ ‎‏مطالب و مشی آن جریده جویا شدند، و امام فرمودند که خداوند شما را موفق بدارد‏‎ ‎‏و سخنی از رضایت و یا عدم رضایت به میان نیاوردند. مجدداً آن مسئول به صورت‏‎ ‎‏دیگری جویای نظر حضرت امام شدند که پاسخ مشابهی شنیدند. من شاهد بودم که‏‎ ‎

‏آن آقا که از افراد مررد وثوق در نظام جمهوری اسلامی بودند هرچه خواستند کلمه‌ای‏‎ ‎‏مبنی بر تأیید وضعیت جریده از زبان حضرت امام بشنوند علیرغم اصراری که در‏‎ ‎‏نحوه سؤالاتشان داشتند موفق به این کار نشدند. کلماتی که حضرت امام به کار‏‎ ‎‏می بردند در عین حال که حالت دلگرمی را برای آن آقا ایجاد می‌کرد ولی تأیید‏‎ ‎‏صریحی را به همراه نداشت. این یکی از مواردی بود که عدم تأثیر عوامل مختلف‏‎ ‎‏مثل آشنایی و سوابق فرد و اصرار و علاقه وی و به عبارت دیگر ایجاد رودربایستی‏‎ ‎‏را بر بیان اعتقادی و عقیده حضرت امام نشان می‌داد.‏

‎ ‎