فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
مراقبتهای بعد از عمل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

مراقبتهای بعد از عمل

 مراقبتهای بعد از عمل

‏و انجام گازهای خون‏

‏از امام و از جرّاحان معالج ایشان‏

‏گازهای خون مثل سایر آزمایشها از قبیل قند و الکترولیتها و اوره و کرآتینین و‏‎ ‎‏تستهای کبدی و رادیوگرافی قفسه سینه و سایر آزمایشها مرتب انجام و ارزیابی‏‎ ‎‏می شد و جلسات بررسی و پیشرفت درمان چندین مرتبه در روز تشکیل می‌شد و‏‎ ‎‏بسیاری از پزشکان شبانه روز در بیمارستان مقیم بودند، بخصوص آقای دکتر فاضل‏‎ ‎‏چند هفته، حتی یکساعت از آنجا خارج نشد و بارها دیدم نه تنها در اتاق پزشکان‏‎ ‎‏بلکه در زیر پای تخت امام ملافه‌ای انداخته و دراز کشیده و از‏‎ ‎‏حال رفته است. ‏

‏یک روز که حال امام بهتر بود و اکسیژن را هم از جلو دهانشان برداشته بودیم‏‎ ‎

‏گازهای خون انجام شد میزان اکسیژن شریانی عدد 65 میلیمتر جیوه را نشان می‌داد، ‏‎ ‎‏اکثر پزشکان بخصوص آقای دکتر فاضل و دکتر کلانتر معتمدی نگران میزان اکسیژن‏‎ ‎‏خون ایشان شدند، البته پالس اوکسی متر اشباع بالای 94 درصد را نشان می‌داد. من‏‎ ‎‏توجه ایشان را به ارتفاع جماران جلب کردم و گفتم فکر نمی‌کنم اکسیژن خون شما‏‎ ‎‏در این مکان از حضرت امام بهتر باشد و اگر مایلید من خون شریانی شما را نیز‏‎ ‎‏امتحان می‌کنم، آن بزرگواران داوطلب شدند، فشار اکسیژن خون شریانی آنها امتحان‏‎ ‎‏شد که با اکسیژن شریانی امام فرق چندانی نداشت.‏

‎ ‎