مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

طاهری خرم آبادی، حسن، 1317 ـالبیع: تقریر لما افاده ... الإمام الخمینیقدس سره (جلد اول)/ مؤلف]محرر[ حسن طاهری خرم آبادی.ـ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1386. 479 ص.  ج.ISBN:  978 – 964 – 335 – 941 – 6 (دوره)  ISBN:  978 – 964 – 335 – 932 – 4(ج.1)   فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.1)عربی. کتابنامه: ص. 457 ـ 468؛ همچنین به صورت زیرنویس.1. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.    2. خرید وفروش (فقه). 3. معاملات (فقه). 4. فقه جعفری ـ ـ قرن14. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان. 9 ب 2 ط/ 1/190    BP                                                        372 / 297      کتابخانه ملی ایران                                                                   1107296

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

     

        کد/ م 2325

       

ARMMOA~1

‏ ‏

 البیع/ الجزءالاول

‎  ‎المؤلف:  آیةالله السیّدحسن الطاهری الخرّم آبادی

 التحقیق والنشر:  مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س) 

‏  ‏المطبعة:‏ ‏مطبعة مؤسسة العروج‏  ‏

‎  ‎الطبعة الاُولی:  1386ش/ 1428ق      

 الکمیة:  1500 نسخة      

  ‍      

‏ ‏

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین و فخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873- دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره 1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎ 

کتابالبیع (ج. ۱): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 4