خاتمة : فی شرائط ا‏لاُصول
اعتبار ا‏لفحص فی جریان ا‏لبراءة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

اعتبار ا‏لفحص فی جریان ا‏لبراءة

‏ ‏

اعتبار الفحص فی جریان البراءة

‏ ‏

‏وأمّا أصالـة البراءة فیعتبر فی جریانها فی الشبهات الحکمیـة الفحص .‏‎ ‎‏والکلام فیـه تارة : یقع فی أصل اعتبار الفحص ووجوبـه ، واُخری : فی مقداره ،‏‎ ‎‏وثالثـة : فیما یترتّب علی العمل بالبراءة قبل الفحص من التبعـة والأحکام .‏

‏أمّا الکلام فی أصل اعتبار الفحص ووجوبـه فقد یقع فی البراءة العقلیّـة‏‎ ‎‏وقد یقع فی البراءة الشرعیّـة .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 305