ا‏لقول : فی أصل ا‏لاشتغا‏ل
ا‏لمقام ا‏لأوّل : فی تردّد ا‏لمکلّف به بین أمرین متباینین أو اُمور متباینة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1381

زبان اثر : عربی

ا‏لمقام ا‏لأوّل : فی تردّد ا‏لمکلّف به بین أمرین متباینین أو اُمور متباینة

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

المقام الأوّل فی تردّد المکلّف به بین أمرین متباینین أو اُمور متباینة

‏ ‏

‏وقبل الخوض فی ذلک لابدّ من تقدیم أمرین :‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 83