خاطرات و نکته ها
علی بر شانۀ امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

علی بر شانۀ امام

علی بر شانۀ امام

‏بارها می شد که من وارد اتاق می شدم،‏‎ ‎‏می دیدم که امام به زانو روی زمین نشسته اند‏

‎ ‎‏و پسرم علی روی دوششان سوار است و با امام دارد بازی می کند. خیلی‏‎ ‎‏دلم می خواست از آن صحنه ها و لحظه ها فیلم یا عکس بگیرم اما‏‎ ‎‏می دانستم که امام نمی گذارند. صمیمیت امام با بچه ها خیلی جالب بود.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 512