خاطرات و نکته ها
تربیت فرزند را کم ارزش نشمارید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تربیت فرزند را کم ارزش نشمارید

تربیت فرزند را کم ارزش نشمارید

‏امام نقش مادر را در خانه خیلی تعیین کننده‏‎ ‎‏می دانستند و به تربیت بچه ها خیلی اهمیت‏‎ ‎‏می دادند. گاهی که ما شوخی می کردیم و‏

‎ ‎‏می گفتیم پس زن باید همیشه در خانه بماند، می گفتند: شما خانه را کم‏‎ ‎‏نگیرید، تربیت بچه ها کم نیست. اگر کسی بتواند یک نفر را تربیت کند،‏‎ ‎‏خدمت بزرگی به جامعه کرده است. ایشان معتقد بودند که تربیت فرزند‏‎ ‎‏از مرد برنمی آید و این کار دقیقاً به زن بستگی دارد؛ چون عاطفه زن بیشتر‏‎ ‎‏است و قوام خانواده و اساس تربیت نیز مبتنی بر محبت و عاطفه است،‏‎ ‎‏پس نقش زن در این امر مهم حساستر است.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 517