خاطرات و نکته ها
مناجات شعبانیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه

‏امام به دعا خیلی اهمیت می دادند،‏‎ ‎‏بخصوص به مناجات شعبانیه. این مطلب را‏

‎ ‎‏به عناوین مختلف و به دلایل گونه گون در صحبتهایشان ذکر می کردند و‏‎ ‎‏خواندن آن را به ما توصیه می کردند. ایشان می گفتند: مناجات شعبانیه،‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 528

‏یکی از دعاهایی است که همه معصومین می خوانده اند.‏

‏     بخصوص هر وقت به این عبارت می رسیدند، چهره شان تغییر می کرد:‏‎ ‎‏«الهی هب لی کمال الانقطاع الیک...» در واقع نظرشان بر این بود که در‏‎ ‎‏عبادت، در عشق و در محبت و بندگی کمال انقطاع از غیر لازم است. یعنی‏‎ ‎‏عاشق واقعی، فقط می خواهد به وصال معشوق حقیقی خود برسد. پس،‏‎ ‎‏لازمه چنین کمالی انقطاع است. همان برون رفتن و بریدن از خویش‏‎ ‎‏است، مجرد شدن است، به سوی او رفتن است و باقی در بقای او شدن و‏‎ ‎‏فانی شدن از خویشتن است؛ لذا می گویند:‏

‏ ‏

همچو پروانه بسوزم بر شمعش همه عمر‏          ‏محو چون می زده در روی نکویش باشم‎[1]‎

‏ ‏

‏    ‏‏خلاصه آنکه، به نظر امام، عشق حقیقی فقط عشق به خداوند است و‏‎ ‎‏ابزار این عشق، عبادت است و زمان بیان این عشق، نیمه شب و جایگاه‏‎ ‎‏این محبت، قلب.‏

‏     ‏‏توصیه و تأکید زیادی به مناجات شعبانیه می کردند و درباره آن می فرمودند:‏‎ ‎‏اگر دقت کنید، می بینید که یک کلام از آن دعاها را نمی توانیم بگوییم؛ یعنی‏‎ ‎‏جرأت گفتن یکی از آن کلماتی را که در ادعیه وارد شده نداریم؛ جز اینکه لطف‏‎ ‎‏و رحمت خودش بوده که به ما القاکرده تا از آن طریق کامل شویم.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 529

  • )) دیوان امام؛ ص 153.