خاطرات و نکته ها
عکس منسوب به پیامبر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

عکس منسوب به پیامبر

عکس منسوب به پیامبر

‏روزی یکی از دوستان قاب عکسی از‏‎ ‎‏حضرت محمد(ص) برای امام آورد و این‏

‎ ‎‏عکس مورد توجه و علاقه امام قرار گرفت. پرسیدم داستان این عکس‏‎ ‎‏چیست؟ گفتند: نقل است که پیغمبر وقتی کوچک بودند به غاری‏‎ ‎‏می رفتند. راهبه ای آنجا بوده؛ و تصویر پیغمبر را روی سنگ حک کرده‏‎ ‎‏است؛ و می گفته این شخص (پیامبر) شخص بزرگی است که آثار نبوت در‏‎ ‎‏او نمایان است. او پیامبر خاتم خواهد بود. بعد از شکلی که روی آن سنگ‏‎ ‎‏ترسیم شده، نقاشی کرده اند. این عکس، عجیب مورد علاقه امام بود.‏‎ ‎‏ایشان می گفتند: عکس حالت قشنگی دارد؛ حتماً یک سرّی در این عکس‏‎ ‎‏بوده؛ چون عکسهای دیگر هم منتسب به حضرت علی(ع) و یا‏‎ ‎‏پیامبر(ص) هست، ولی این عکس، امام را سخت شیفته کرده بود. امام آن‏‎ ‎‏را مقابل جایگاه خود گذاشته بودند و می گفتند: گاهی که توی اتاق نیستم‏‎ ‎‏ـ یکی دو ساعت دلم تنگ می شود. بر می گردم اینجا و این عکس را تماشا‏‎ ‎‏می کنم. عکس بزرگ بود و چند سال توی اتاق ایشان بود. امام می گفتند که‏‎ ‎‏خنده ایشان، نگاه ایشان، دوست داشتنی است.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 543