خاطرات و نکته ها
سیگار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سیگار

سیگار

‏یک بار از امام پرسیدم: شما هیچ وقت‏‎ ‎‏سیگار نکشیدید؟ گفتند: چرا؛ جوان که‏

‎ ‎‏بودم سیگار می کشیدم، یک بار که زیر کرسی نشسته و مشغول کتاب خواندن بودم‏‎ ‎‏میل به سیگار کردم. کتاب را کنار گذاشتم و به طرف سیگار رفتم. بعد احساس‏‎ ‎‏کردم این میل را که موجب می شود من کتاب را بگذارم و دنبال سیگار بروم‏‎ ‎‏باید از خودم دور کنم. همان جا نشستم و دیگر هم سیگار نکشیدم.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 546