خاطرات و نکته ها
تذکر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تذکر

تذکر

‏امام شدیداً از کسی که خلاف شرع انجام‏‎ ‎‏می داد ناراحت می شدند و فوراً رنگشان‏

‎ ‎‏برافروخته می شد به طور مثال اگر احیاناً سر سفره نوه اشان که نامحرم‏‎ ‎‏بود، حضور داشت و دست ما از حد مجاز از آستین بیرون می آمد فوراً‏‎ ‎‏تذکر می دادند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 547