خاطرات و نکته ها
نذر شش میلیون تومانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نذر شش میلیون تومانی

نذر شش میلیون تومانی

‏حاجتی داشتم و برای آنکه اجابت شود یک‏‎ ‎‏شیشه عطر نذر امام کردم. هر وقت امام را‏

‎ ‎‏می دیدم می گفتم، آقا دعا کنید حاجتم برآورده شود؛ یک شیشه عطر نذر‏‎ ‎‏شما کرده ام. تا اینکه پس از چند بار تکرار امام به طنز به من گفتند: ببین‏‎ ‎‏اینطوری نذر می کنند، اسکناس فراوانی نشانم داده و گفتند: شش میلیون‏‎ ‎‏تومان است. خانمی از یک کشور خارجی نذر کرده و چون حاجتش‏‎ ‎‏برآورده شده پول را فرستاده است. که البته آن شش میلیون تومان خرج‏‎ ‎‏جنگ، جبهه و مستضعفین شد. این بذل و بخششها حد و مرز نداشت.‏‎ ‎‏اینکه می گویند: با خدا باش و پادشاهی کن، یک ضرب المثل است ولی‏‎ ‎‏قابل تأمل. ایشان دنبال کسب ثروت نرفتند. از قدیم یک زندگی طلبگی‏‎ ‎‏داشتند. چون کارشان برای خدا بود، سرمایه هنگفت برایشان می رسید،‏‎ ‎‏واز نعمت انفاق هم بهره مند بودند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 548