خاطرات و نکته ها
خداوند با قلب اینها چه کرده؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خداوند با قلب اینها چه کرده؟

خداوند با قلب اینها چه کرده؟

‏امام جوانانی را می دیدند که عازم جبهه های‏‎ ‎‏جنگ هستند دربارۀ آنها می فرمودند: چه‏‎ ‎‏تحولی در اینها به وجود آمده است. خداوند‏

‎ ‎‏با قلب اینها چه کرده است. جوانی که در بهترین موقعیت است،‏‎ ‎‏می خواهد به جبهه برود. خداوند چه معرفتی به اینها داده است که‏‎ ‎‏اینگونه متحول شده اند و دنیا را معبری می بینند که هرچه زودتر از آن‏‎ ‎‏عبور کنند و کمتر آلوده شوند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 550