فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
پیش زمینه های لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

پیش زمینه های لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

پیش زمینه های لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

‏بعد از کودتای 28 مرداد که طی آن محمدرضا پهلوی دوباره توسط عمال امریکا، قدرت‏‎ ‎‏را به دست گرفت، مدت زمانی را به تثبیت پایه های حکومتش صرف کرد که این تثبیت با‏‎ ‎‏قلع و قمع و سرکوب مخالفان آغاز شد و به این ترتیب جمع زیادی از مخالفین کشته و یا‏‎ ‎‏زندانی و یا از صحنه سیاست کنار رانده شدند؛ اما در این مقطع هیچ گونه تعرض‏‎ ‎‏آشکاری به اسلام و روحانیت از طرف دستگاه پهلوی بروز نکرد که برای آن دو علت‏‎ ‎‏عمده می توان برشمرد: اول آنکه حکومت پهلوی درصدد تثبیت موقعیت خودش بود و‏‎ ‎‏صلاح نمی دید روی مسائلی که مردم نسبت به آن حساسیت خاصی دارند انگشت‏‎ ‎‏بگذارد. علت دوم وجود حضرت آیت الله العظمی بروجردی با آن مرجعیت تامه و عامه‏‎ ‎‏بود که مانع تعرض جدی هیأت حاکمه به ساحت اسلام و روحانیت می شد. موقعیت‏‎ ‎‏برتر ایشان موجب شده بود که شاه برنامه های امریکایی به اصطلاح تجددطلبانه اش را با‏‎ ‎‏توجه به نظرات مخالف معظمٌ له به اجرا درنیاورد و همچنان که قبلاً نیز عرض کردم، در‏‎ ‎‏یک مورد نیز حکومت با مخالفت و تهدید ایشان رو به رو شد و از اجرای برنامه مورد‏‎ ‎‏نظرش صرفنظر کرد؛ چرا که شاه تلاش می کرد مانع ابراز مخالفت علنی آقای بروجردی‏‎ ‎‏علیه خود شود و عدم مخالفت را نشانه تأیید و موجب تقویت خود می دانست. اما بعد از‏‎ ‎‏رحلت آیت الله بروجردی در سال 1340 و تثبیت نسبی موقعیت محمدرضا پهلوی و با‏‎ ‎‏امیدی که وی به تداوم سلسله پهلوی با تولد پسرش پیدا کرده بود و با این خیال که مانع‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 101

‏مهمی از روحانیت در برابرش وجود ندارد، اقدامات خود را در جهت اسلام زدایی و‏‎ ‎‏تجددطلبی آغاز کرد. اولین گام در این راه که برای محک زدن حساسیت روحانیت و‏‎ ‎‏مردم برداشته شد لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 102