فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
علل انعطاف رژیم در برابر روحانیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

علل انعطاف رژیم در برابر روحانیت

علل انعطاف رژیم در برابر روحانیت

‏به چند دلیل حکومت پهلوی از اقدام خشونت آمیز در برابر اعتراض مردم و روحانیت‏‎ ‎‏پرهیز کرد. اول آنکه به جهت وحدت و یکپارچگی روحانیت در اعتراض به لایحه،‏‎ ‎‏حکومت، خود را در مقابل همه روحانیت می دید و اقدام خشونت آمیز، قیام و اعتراض‏‎ ‎‏مردم را گسترش می داد. علت دوم این بود که شاه مأمور اجرای برنامه های زیادی از‏‎ ‎‏طرف امریکا بود. وی پنداشت که قبول خواسته های روحانیت در یک مورد موجب‏‎ ‎‏می شود که آنها ساکت شوند و از اعتراض دوباره به برنامه های بعدی خودداری می کنند‏‎ ‎‏البته این تصور در مورد بعضی از روحانیون و مراجع صحیح بود و این یک امر طبیعی بود‏‎ ‎‏که بعد از پذیرش خواسته های مراجع از سوی دولت و رضایت آنها و فروکش کردن‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 114

‏اعتراضات مردم، روحانیت دوباره سر به اعتراض بلند نکند و مردم را به میدان مبارزه‏‎ ‎‏دعوت ننماید علاوه بر اینکه به صحنه آوردن مردم نیز بعد از آن اعتراضات و اعتصابهای‏‎ ‎‏وسیع، کار مشکلی بود. سوم اینکه اصلاً سیاست امریکا در اجرای برنامه های اصلاحی‏‎ ‎‏این بود که ریشه های بروز انقلاب را در ایران از بین ببرد و از افتادن ایران در دامن‏‎ ‎‏کمونیسم و سوسیالیسم به زعم خودش، جلوگیری کند و دست به خشونت زدن و ایجاد‏‎ ‎‏خفقان به بروز انقلاب و قیام کمک می کرد و آنها به خوبی می دانستند که با فشار و زور‏‎ ‎‏سرنیزه جز برای مدت اندکی نمی توانند مهره های دست نشانده خود را بر سر قدرت‏‎ ‎‏حفظ کنند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 115