فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
15 خرداد در تبریز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

15 خرداد در تبریز

15 خرداد در تبریز

‏جمع زیادی از مردم تبریز بعد از مطلع شدن از دستگیری امام به خانه آقای قاضی رفتند‏‎ ‎‏به طوری که تمام کوچه های اطراف منزل ایشان مملو از جمعیت شد و مردم با سردادن‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 136

‏شعارهای انقلابی به دستگیری امام اعتراض کردند. مرحوم قاضی با حضور در بین‏‎ ‎‏جمعیت از آنها خواست که آرامش خودشان را حفظ کنند تا دستور مراجع از قم برسد.‏‎ ‎‏این تجمع تا ظهر آن روز مقابل منزل آقای قاضی ادامه پیدا کرد و در روزهای بعد نیز‏‎ ‎‏تکرار شد. سعی روحانیت انقلابی تبریز این بود که حرکت خودجوش و پرخروش مردم‏‎ ‎‏را به کانال صحیح خود هدایت کنند؛ به همین جهت هر روز یکی از روحانیون شهر در‏‎ ‎‏جمع مردم حاضر می شد و آنها را به آرامش دعوت می کرد و اگر درخواست روحانیت‏‎ ‎‏نبود چه بسا امکان داشت مردم دست به اقداماتی بزنند و خیلی از ادارات دولتی را‏‎ ‎‏خراب کنند که چندان به مصلحت نبود. به علت اینکه منزل آقای قاضی در کوچه ای تنگ‏‎ ‎‏و باریک و دور از مرکز شهر قرار داشت علما از مردم خواستند که در اصلی ترین خیابان‏‎ ‎‏تبریز که الآن «خیابان ارتش» نامیده می شود و در مقابل اتاق بازرگانی که مابین شهرداری‏‎ ‎‏و استانداری تبریز بود و اتفاقاً در نزدیکی شهربانی آن موقع هم قرار داشت تجمع کنند.‏‎ ‎‏به علت حضور گسترده و شدت خشم مردم مأموران امنیتی جرأت خروج از شهربانی را‏‎ ‎‏نداشتند و تنها دو مأمور پشت در شهربانی نگهبانی می دادند. دعوت آقای شریعتمداری‏‎ ‎‏از مردم برای ادامه اعتصاب و تحصن ولی با حفظ خونسردی و آرامش، از بروز درگیری‏‎ ‎‏و خونریزی در آن ایام جلوگیری نمود و فقط یک بار که دو تن از مأموران مخفی به میان‏‎ ‎‏مردم آمده بودند وقتی جوانها آنها را شناسایی کردند و با آنها درگیر شدند از طرف‏‎ ‎‏شهربانی تیراندازی شد و یک نفر زخمی شد. غیر از این، حادثه مهم دیگری در آن ایام‏‎ ‎‏در تبریز به یاد ندارم. منتها بعد از فروکش کردن خشم مردم و پایان یافتن اعتصاب و‏‎ ‎‏تحصن، حکومت اقدام به دستگیری زیادی از روحانیون مبارز و انقلابی تبریز کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 137