فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
علت عدم حضور آقای گلپایگانی در جمع متحصنین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

علت عدم حضور آقای گلپایگانی در جمع متحصنین

علت عدم حضور آقای گلپایگانی در جمع متحصنین

‏با اینکه اکثر قریب به اتفاق مراجع در تحصن شرکت کرده بودند ولی آقای گلپایگانی‏‎ ‎‏در بین آنها حضور نداشت. علت عدم حضور شرکت ایشان ظاهراً این بود که افرادی از‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 144

‏جاهایی آمده و ایشان را منصرف کرده بودند که این قضیه لطمه زیادی به ایشان زد.‏‎ ‎‏اگرچه گفته می شد که آقای شریعتمداری در عدم حضور ایشان نقش داشته است اما من‏‎ ‎‏چیزی در این مورد نمی دانم ولی در بسیاری از مسائل دیگر بخصوص در سالهای‏‎ ‎‏56ـ57 مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای مرعشی نجفی غالباً با مشورت آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری اقدام نمی کردند و اگرچه به گفته خود این آقایان یکی ـ دو بار که قرار بوده‏‎ ‎‏است کاری را سه نفره انجام دهند، ولی آقای شریعتمداری بدون اینکه به اینها اطلاع‏‎ ‎‏بدهد خودش تنها آن کار را انجام داده بود، با این حال باز در مسائلی که پیش می آمد‏‎ ‎‏می خواستند که اول با آقای شریعتمداری مشورت کنند. از جمله در قضیه افتتاح مدرسه‏‎ ‎‏فیضیه در اوایل سال 57 که من مستقیماً درگیر مسأله بودم. من ابتدا خدمت آقای‏‎ ‎‏گلپایگانی رسیدم و درخواست کردم که در مجلس ختمی که به مناسبت فوت آیت الله ‏‎ ‎‏زاهدی در مدرسه فیضیه بعد از بازگشایی برگزار می شود شرکت کنند ایشان گفت: من‏‎ ‎‏باید ببینم نظر آقای شریعتمداری چیست؟ که من با نقل همان قضیه ای که ایشان در مورد‏‎ ‎‏آقای شریعتمداری به من گفته بود، از ایشان خواستم بدون اینکه کارشان را منوط به‏‎ ‎‏تأیید آقای شریعتمداری بکنند خودشان مستقلاً وارد عمل بشوند که ایشان ابتدا‏‎ ‎‏عصبانی شدند و بعد که من بیشتر، مسائل را توضیح دادم، راضی شدند و لباس پوشیدند‏‎ ‎‏که با من بیایند. در همان حال که داشتیم از اتاق کوچک ایشان وارد اتاق بزرگتر که پایین‏‎ ‎‏بود، می شدیم آقای آل طه از وعاظ معروف قم آمد. آقای گلپایگانی با دیدن وی به ایشان‏‎ ‎‏گفت: به آقای شریعتمداری تلفن کن و بپرس صلاح هست که ما به این مجلس برویم یا‏‎ ‎‏نه؟ و آیا خود ایشان شرکت می کنند یا نه؟ گویا آقای شریعتمداری در تلفن گفته بود: من‏‎ ‎‏صلاح نمی دانم به مدرسه فیضیه برویم چون احتمال دارد همین حضور ما باعث شود‏‎ ‎‏دوباره درب فیضیه را ببندند، در حالی که تحلیل ما درست برعکس نظر آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری بود چرا که ما معتقد بودیم حضور مراجع در مدرسه موجب می شود که‏‎ ‎‏رژیم دیگر واکنش منفی نشان ندهد و از بستن دوباره فیضیه خودداری کند. به هر حال‏‎ ‎‏نظر آقای شریعتمداری تأثیر خودش را گذاشت و آقای گلپایگانی از همان جا برگشت و‏‎ ‎‏از آمدن به مدرسه فیضیه منصرف شد. بعد از آن من خدمت آقای نجفی رفتم و از ایشان‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 145

‏نیز درخواست کردم که به مدرسه فیضیه بیاید، ایشان هم ابتدا خواست که با آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری تبادل نظر بکند که من عرض کردم: مگر ایشان در کارها و اقداماتش با شما‏‎ ‎‏مشورت می کند که شما چنین کاری می کنید؟ علاوه بر اینکه ممکن است ایشان الآن در‏‎ ‎‏مدرسه باشد، بالاخره آقای نجفی را برای حضور در مدرسه فیضیه و در مجلس ختم‏‎ ‎‏راضی کردم.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 146