فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
کیفیت تصویب لایحه در مجلس سنا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

کیفیت تصویب لایحه در مجلس سنا

کیفیت تصویب لایحه در مجلس سنا

‏به هنگام تصویب لایحه در دولت، مجلس سنا به خاطر تعطیلات تابستانی فعالیتی‏‎ ‎‏نداشت و دولت بعد از حدود دو ماه لایحه را به مجلس سنا برد. آن هنگام، اکثر اعضای‏‎ ‎‏مجلس سنا را افرادی پیر و فرتوت و کم حوصله تشکیل می دادند. دولت نیز با استفاده از‏‎ ‎‏این وضعیت و سستی سناتورها این لایحه را که به صورت ماده واحده بود در ضمن‏‎ ‎‏قرارداد کاملة الوداد که یک امر معمول در عرف دیپلماسی است و مفادش مصونیت‏‎ ‎‏مأموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر است، در آخر شب موقعی که اعضای سنا‏‎ ‎‏خسته بودند و مجلس در حال تعطیل شدن بود عرضه می کند و با تغافل از لایحه‏‎ ‎‏کاپیتولاسیون درخصوص لایحه کاملة الوداد می گویند: مدتی است که سازمان ملل از ما‏‎ ‎‏می خواهد این قرارداد را تصویب کنیم زیرا برای عضویت در سازمان ملل امضا و‏‎ ‎‏تصویب آن ضروری است و بعد در حالی که اعضای سنا برای خروج از مجلس عجله‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 156

‏می کنند هر دو لایحه را برای تصویب در اختیارشان می گذارند و آنها نیز هر دو را‏‎ ‎‏تصویب می کنند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 157