فصل پنجم: امام در تبعید
برخورد سران حکومت عراق با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

برخورد سران حکومت عراق با امام

برخورد سران حکومت عراق با امام

‏در ابتدا باید عرض کنم در زمانی که بنده در عراق بودم به تازگی عبدالسلام عارف سقوط‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 174

‏کرده بود و عبدالرحمان عارف به حکومت رسیده بود. عارف از نظر سیاسی گرایش‏‎ ‎‏زیادی به جریان انقلابی آن روز جهان عرب یعنی حرکت افسران جوان مصری و در‏‎ ‎‏رأسشان جمال عبدالناصر داشت و در واقع در میان کشورهای عربی، عراق مهمترین‏‎ ‎‏کشوری بود که تمایل زیادی به مصر و حاکمان انقلابی اش از خود نشان می داد؛ به همین‏‎ ‎‏خاطر عراق به همراه بعضی از کشورهای عربی دیگر با مصر هم پیمان شده و یک‏‎ ‎‏اتحادیه به نام اتحادیه دول عربی به ریاست مصر تشکیل داده بودند. مردم عراق نیز که‏‎ ‎‏علاقه زیادی به عبدالناصر داشتند از این اتحاد خشنود بودند و در آن ایام هر روز به‏‎ ‎‏طرفداری از مصر و عبدالناصر و کشورهای مترقی عربی که در حال جنگ با اسرائیل‏‎[1]‎‎ ‎‏بودند تظاهرات می کردند. علاقه این مردم به عبدالناصر‏‎[2]‎‏ بیشتر از رئیس جمهور عراق،‏‎ ‎‏عارف، بود؛ چون من خودم از نزدیک شاهد بودم و می دیدم موقعی که عکسهای این دو‏‎ ‎‏نفر را به در و دیوار می زدند عکس ناصر را بالا و عکس عارف را زیر آن می چسباندند و‏‎ ‎‏شعار زنده باد ناصر و نابود باد ایالات متحده امریکا سر می دادند. گفتنی است ارتش‏‎ ‎‏قدرتمند عراق که انصافاً شجاعانه و سلحشورانه به همراه ارتشهای سایر کشورهای‏‎ ‎‏عربی وارد نبرد با اسرائیل شده بود، نقش چشمگیری در جنگ شش روزه که به سود‏‎ ‎‏اعراب تمام شد برعهده داشت. با توجه به آنچه ذکر شد و موضعگیریهای امام در قبال‏‎ ‎‏اسرائیل و صدور بیانیه ای در تأیید جنگ اعراب علیه اسرائیل حکام وقت عراق برخورد‏‎ ‎‏خوبی با امام داشتند‏‎[3]‎‏ و از ایشان در برابر رژیم شاه که مدافع سرسخت اسرائیل در‏‎ ‎‏منطقه نیز بود حمایت می کردند و حتی اجازه داده بودند که طرفداران امام یک‏‎ ‎‏ایستگاه رادیویی به نام سخنگوی روحانیت انقلابی عراق راه اندازی کنند و از طریق آن،‏‎ ‎‏پیام خود را به گوش مردم برسانند. ناگفته نماند که این ایستگاه رادیویی توسط آقای‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 175

‏دعایی و جمعی دیگر از دوستان ایشان اداره می شد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 176

  • . جنگ شش روزه.
  • . چون عبدالناصر یک شخصیت بزرگ در جهان عرب بود که هم موجب به وجود آمدن اتحاد در میان عمده کشورهای عربی منطقه شده بود و مهمتر از آن به تنهایی در مقابل امریکا و انگلیس و اسرائیل مقاومتمی کرد.
  • . اگرچه حضرت امام چندان تحویلشان نمی گرفت ولی آنها سعی می کردند که ارتباط خوبی با ایشان داشته باشند.