فصل پنجم: امام در تبعید
اهانت به مرحوم آقای حکیم و واکنش مردم و روحانیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اهانت به مرحوم آقای حکیم و واکنش مردم و روحانیت

اهانت به مرحوم آقای حکیم و واکنش مردم و روحانیت

‏بعد از کشته شدن قاسم و حاکم شدن عبدالسلام عارف وی درصدد برآمد که نظام‏‎ ‎‏کمونیستی و مارکسیستی را در عراق پیاده کند و چون آقای حکیم فتوا به کفر و الحاد‏‎ ‎‏کمونیستها داده بود اینها بشدت از دست مرحوم آقای حکیم ناراحت بودند و‏‎ ‎‏می خواستند از ایشان انتقام بگیرند؛ به همین جهت یکی از مجلات هوادار کمونیستها و‏‎ ‎‏عبدالسلام عارف برای اهانت به آیت الله حکیم کاریکاتوری بسیار زشت و توهین آمیز را‏‎ ‎‏به چاپ رساند که موجب واکنش شدید علما و طلاب نجف و عموم مردم نجف شد؛‏‎ ‎‏خود مرحوم آقای حکیم نیز به عنوان اعتراض نجف را ترک کرد و به کوفه رفت؛ بازار‏‎ ‎‏نجف هم تعطیل شد و طلاب به رهبری شهید مدنی که کفن بر تن کرده بود با تظاهرات‏‎ ‎‏به طرف کوفه حرکت کردند و خواستار حکم جهاد از سوی آقای حکیم شدند که ایشان‏‎ ‎‏ضمن دعوت مردم و علما به آرامش فرمود: خداوند خودش کارها را درست می کند.‏‎ ‎‏مدتی از این قضیه نگذشته بود که هواپیمای عارف به طور مرموزی سقوط کرد و او کشته‏‎ ‎‏شد و مردم خیلی خوشحال شدند و تلقی همه این بود که عارف عبدالسلام به کیفر‏‎ ‎‏اهانتی که به آقای حکیم روا داشته بود رسید. بعد از عبدالسلام، برادر او عبدالرحمان‏‎ ‎‏عارف حاکم عراق شد و ضمن دیدار با آقای حکیم از توهینی که به ایشان شده بود‏‎ ‎‏پوزش خواسته بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 177