فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
اجبار مردم به چراغانی کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اجبار مردم به چراغانی کردن

اجبار مردم به چراغانی کردن

‏دستگاه پهلوی برای اینکه مردم را همسو و موافق با خودش نشان بدهد بازاریها و سایر‏‎ ‎‏مغازه داران را مجبور نمود که به خاطر تاجگذاری شاه سر در مغازه ها و دکانها را با خرج‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 234

‏خودشان ولی به صورتی که می گویند چراغانی و آذین بندی کنند. جالب اینجاست که‏‎ ‎‏مردم را در اتاقهای بازرگانی یا مراکز اصناف جمع می کردند و با گرفتن مبالغی، نحوه‏‎ ‎‏چراغانی کردن و نصب پرچم و آذین بندی را آموزش می دادند و من خودم در تبریز و قم‏‎ ‎‏شاهد بودم که مأموران شهربانی در خیابان و بازار گشت می زدند و هر مغازه ای که چراغ‏‎ ‎‏نزده بود نشان می کردند و بعد صاحبش را به کلانتری یا اداره ساواک می کشاندند و با‏‎ ‎‏تهدید و ارعاب از او می خواستند که حتماً چراغانی کند و به این ترتیب مراسم‏‎ ‎‏تاجگذاری شاه و ولیعهدی پسرش و معرفی فرح به عنوان شهبانو و جانشین شاه به‏‎ ‎‏نیابت از فرزندش که هنوز کوچک بود، انجام گرفت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 235