فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
واکنش جمعی از طلاب قم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

واکنش جمعی از طلاب قم

واکنش جمعی از طلاب قم

‏جمعی از طلاب حوزه به عنوان اعتراض به این مراسم پرهزینه، تحقیقی کرده بودند در‏‎ ‎‏مورد وجود فقر شدید در کشور بخصوص در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و استان‏‎ ‎‏هرمزگان و همین طور در خود تهران و در میان حلبی آبادهای حاشیه پایتخت که واقعاً‏‎ ‎‏تکان دهنده و تأسف آور بود. این تحقیق که دربرگیرنده آمارهایی از میزان و شدت فقر و‏‎ ‎‏درآمدهای پایین و نبود امکانات زندگی در این مناطق بود، همزمان با مراسم تاجگذاری‏‎ ‎‏تکثیر و پخش شد. از سوی عده ای از دانشجویان نیز اطلاعیه ای در نکوهش این مراسم‏‎ ‎‏پرزرق و برق ولی توخالی منتشر شد؛ غیر از این عکس العمل دیگری به صورت‏‎ ‎‏راهپیمایی و تظاهرات نه در قم و نه در تهران بروز نکرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 235