فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
شخصیت سیاسی مرحوم سعیدی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

شخصیت سیاسی مرحوم سعیدی

شخصیت سیاسی مرحوم سعیدی‎[1]‎

‏مرحوم سعیدی را می توان جزو انقلابیون عمیق و یک سیاستمدار به تمام معنا دانست‏‎ ‎‏همزمان با ایشان افرادی بودند و الآن هم در قید حیات هستند که اهل علم و فضل و‏‎ ‎‏انقلابی و طرفدار امام هم بودند ولی نسبت به مسائل سیاسی آگاهیهای لازم را نداشتند.‏‎ ‎‏مرحوم شهید سعیدی در همان حالی که انقلابی و دوستدار امام و اهل فضل و کمالات‏‎ ‎‏بود عمیقاً با مسائل سیاسی آشنایی داشت و این نوع مسائل را دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل‏‎ ‎‏قرار می داد که نمونه بارزش تحلیل مسأله کاپیتولاسیون بود که در یک جزوه و در سطح‏‎ ‎‏وسیع منتشر شد و رژیم هم از انقلابیونی مثل شهید بزرگوار سعیدی، مرحوم آقای‏‎ ‎‏طالقانی، شهید بهشتی و آقای منتظری که عمق خیانت و جنایت رژیم را درک می کردند و‏‎ ‎‏با آن در مبارزه بودند و اهل ترس و سازش نبودند خیلی واهمه داشت و درصدد بود به‏‎ ‎‏هر ترتیبی که شده آنها را ساکت کند ولی نمی توانست و به همین جهت درصدد بود که به‏‎ ‎‏هر نحوی که شده آنها را از بین ببرد. شهید سعیدی از جمله این افراد بود خصوصاً که‏‎ ‎‏رژیم تصور می کرد ایشان مسأله تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی را به‏‎ ‎‏اطلاع امام رسانده است و موجب آن واکنش تند امام شده است. ولی چون آیت الله ‏‎ ‎‏سعیدی یک شخصیت روحانی برجسته بود و اعدام رسمی و علنی ایشان برای رژیم‏‎ ‎‏سنگین تمام می شد، با اعمال شکنجه های وحشیانه ایشان را به شهادت رساند در حالی‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 260

‏که در مورد شهادت مرحوم آقای غفاری من تصور نمی کنم که از ابتدا قصد کشتن ایشان‏‎ ‎‏را زیر شکنجه داشتند بلکه می توان شهادت ایشان را به افراط بعضی از شکنجه گران‏‎ ‎‏گرگ صفت ساواک نسبت داد که موقع شکنجه بدون توجه به قوّت و ضعف جسمانی‏‎ ‎‏زندانی او را مورد شکنجه های بی رحمانه قرار می دادند که گاهی به مرگ و شهادت‏‎ ‎‏طرف می انجامید. دلیل من بر این نظر آن است که رژیم جنازه مرحوم شهید غفاری را به‏‎ ‎‏خانواده اش تحویل داد و همچنین اجازه برگزاری مراسم تشییع جنازه و ختم علنی را‏‎ ‎‏صادر کرد در حالی که جنازه شهید سعیدی را خودشان آوردند و مخفیانه در قم دفن‏‎ ‎‏نمودند و بعد خبر شهادتش را اعلام کردند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 261

  • . پرونده مبارزات سیاسی ایشان در قالب کتاب یاران امام به روایت اسناد ساواک منتشر شده است که حاوی اسناد بسیار و گویا درباره فعالیتهای سیاسی ایشان علیه رژیم شاه است.