فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
واکنش سایر مراجع و علما
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

واکنش سایر مراجع و علما

واکنش سایر مراجع و علما

‏اگرچه در بیت مرحوم آقای نجفی مرعشی هم بعضی از روضه خوانها به این مسأله دامن‏‎ ‎‏می زدند ولی برخوردها به آن تندی نبود اما در بیت آقای شریعتمداری به جهت برخورد‏‎ ‎‏منطقی تر وی در برابر این نوع مسائل حساسیت برانگیز مخالفت علنی و صریح بروز‏‎ ‎‏نکرد و ایشان اجازه نداد که این مسأله در بیتش مطرح شود. جمعی از اساتید مطرح‏‎ ‎‏حوزه نیز که برخوردی معقولانه با این جریان داشتند مثل آقای مکارم و آقای نوری در‏‎ ‎‏عین قبول نداشتن مطالب مطرح شده در ‏‏شهید جاوید‏‏ بدون جنجال آفرینی، مخالفتشان را‏‎ ‎‏به صورت علمی و بیشتر در محافل خصوصی بیان می کردند چون احساس کرده بودند‏‎ ‎‏که توطئه ای در کار است و هدف ایجاد اختلاف و تفرقه در بین روحانیت است. خود من‏‎ ‎‏نیز علاوه بر اینکه با بعضی از مطالب کتاب موافق نبودم موقعیت را برای نشر کتابهایی از‏‎ ‎‏این دست مناسب نمی دانستم که همین مطلب را یک شب در نجف آباد در جلسه ای که با‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 270

‏خود آقای صالحی نجف آبادی درباره مسائل سیاسی داشتیم در میان گذاشتم و تا نصف‏‎ ‎‏شب روی این مسأله بحث کردیم. من به ایشان گفتم: بر فرض حق بودن همه مطالب‏‎ ‎‏کتاب شما، در این موقعیت که ضروری ترین نیاز روحانیت وحدت و همدلی است طرح‏‎ ‎‏مطالب حساسیت برانگیز و تفرقه افکنانه اصلاً صحیح نیست. من با آقای منتظری و آقای‏‎ ‎‏مشکینی هم در این مورد بحث کردم و همین انتقاد را به آنها نیز داشتم البته خود آنها بعد‏‎ ‎‏از انتشار کتاب متوجه شدند که رژیم از این کتاب و موقعیت به دست آمده به نفع خود‏‎ ‎‏بهره برداری کرده است به همین علت مانع چاپ تقریظشان در چاپ دوم شدند منتها‏‎ ‎‏توجیهشان در برابر انتقادهای ما این بود که ما مطالب کتاب را صددرصد تأیید نکردیم‏‎ ‎‏بلکه فقط از این کتاب به عنوان یک کتاب تحقیقی و مستدل در نوع خودش تقدیر کردیم.‏‎ ‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 271