فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
تلاش برای رفع تشنج و خواباندن غائله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

تلاش برای رفع تشنج و خواباندن غائله

تلاش برای رفع تشنج و خواباندن غائله

‏جمعی از اساتید و فضلای حوزه با درک حساسیت مسأله و نقش ساواک در این قضایا‏‎ ‎‏درصدد برآمدند که پا در میانی کنند و از مراجع و علمای بزرگ حوزه تقاضا کنند برای‏‎ ‎‏آرام کردن فضای ملتهب و متشنج آن روز قم کاری صورت بدهند. در همین راستا عده ای‏‎ ‎‏به منزل مرحوم آقای شریعتمداری رفتند و درخواستشان را مطرح کردند که ایشان‏‎ ‎‏پذیرفته بود و گفته بود: من در حد خودم سعی می کنم و تا آنجایی که ممکن است مانع‏‎ ‎‏دامن زدن به این مسأله در منابر و سخنرانیها می شوم.‏

‏     مرحوم آیت الله آمیرزا هاشم آملی نیز به آقای عبایی‏‎[1]‎‏ که برای گفتگو با ایشان رفته‏‎ ‎‏بود قول همکاری داده بود. من هم یک بار تنها به منزل آقای گلپایگانی رفتم و موضوع را‏‎ ‎‏خیلی رک و پوست کنده با مرحوم آسیدمهدی فرزند آقای گلپایگانی که از دوستان‏‎ ‎‏صمیمی من بود در میان گذاشتم. یک بار هم به همراه تعدادی از دوستان از جمله آقای‏‎ ‎‏موسوی خوئینی ها، آقای علیخانی‏‎[2]‎‏ و آقای شیخ حسن ابراهیمی خدمت آقای گلپایگانی‏‎ ‎‏رسیدیم. در این ملاقات جناب آقای موسوی خوئینی ها و آقای ابراهیمی درباره جمعی‏‎ ‎‏از فضلا و مدرسین حوزه که توسط رژیم زندانی یا تبعید شده بودند صحبت کردند و‏‎ ‎‏با اشاره به قضیه ‏‏شهید جاوید‏‏ گفتند: پرداختن به این کتاب توسط روحانیون و روضه خوانها‏‎ ‎‏و داغ شدن مسأله در جامعه باعث شده که آقایان هیچ اعتراض و واکنشی نسبت به‏‎ ‎‏دستگیری بزرگان حوزه نشان ندهند. در ادامه صحبتهای وی آقای علیخانی گفت: در‏‎ ‎‏بیت شما افرادی وجود دارند که از دستگیری و تبعید این بزرگان خوشحال شده اند و ما‏‎ ‎‏شنیده ایم که در بین خودشان گفته اند: ما باید به هر نحوی که شده اینها را از صحنه بیرون‏‎ ‎‏برانیم که مرحوم آقای گلپایگانی فرمود: این حرفها واقعیت ندارند و بعد در مورد اقدام‏‎ ‎‏برای آزادی فضلا و اساتید زندانی و تبعیدی فرمود: من چون از طرف ساواک تحت‏‎ ‎‏فشارم کاری از دستم بر نمی آید. خوشبختانه این غائله با تمام سرمایه گذاریهایی که رژیم‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 273

‏روی آن کرده بود و تلاش زیادی می نمود که تداوم داشته باشد با اقداماتی که از سوی‏‎ ‎‏انقلابیون صورت گرفت بیش از هفت ـ هشت ماه ادامه پیدا نکرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 274

  • . مرحوم آیت الله محمد عبایی خراسانی از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از شهر مشهد بودند.
  • . حجت الاسلام قدرت الله علیخانی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از شهرستان بوئین زهرای قزوین می باشد.