فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
جایگاه مجاهدین خلق در بین مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

جایگاه مجاهدین خلق در بین مردم

جایگاه مجاهدین خلق در بین مردم

‏این سازمان تا قبل از منحرف شدن و نفوذ جریان التقاطی در آن از موقعیت خوبی‏‎ ‎‏در میان مردم و کسانی که با سازمان و اهدافش آشنایی داشتند برخوردار بود و این‏‎ ‎‏مقبولیت مردمی تا اوایل دهه پنجاه و قبل از اعلام رسمی و علنی تغییر مواضع سازمان‏‎ ‎‏ادامه داشت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 284