فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
تلاش جمعی از روحانیون انقلابی برای اصلاح سازمان مجاهدین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

تلاش جمعی از روحانیون انقلابی برای اصلاح سازمان مجاهدین

تلاش جمعی از روحانیون انقلابی برای اصلاح سازمان مجاهدین

‏ما قبل از انحراف سازمان مجاهدین خلق با بعضی از اعضای آن در ارتباط بودیم و بعضی‏‎ ‎‏از آنها جزو دوستان ما بودند اما بعد از انحراف سازمان، این افراد ارتباطشان را با ما قطع‏‎ ‎‏کردند و دیگر به سراغ ما نیامدند تا اینکه شنیدیم تعدادی از آنها در درگیری با ساواک‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 284

‏کشته شده اند. از جمله این کشته شده ها آقای مهدی آفریده و آقای سبحان اللهی از‏‎ ‎‏بچه های تبریز بودند، عده ای هم توسط ساواک دستگیر شده بودند که از میان آنها نام‏‎ ‎‏کریم عصری در خاطرم مانده است. بعد از انقلاب نقل کردند که علت قطع رابطه اینها با‏‎ ‎‏ما همان جدایی و انحرافشان از اسلام بوده است در حالی که اگر ارتباطشان را با ما قطع‏‎ ‎‏نمی کردند شاید می توانستیم قدمی در جهت جدایی آنان از سازمان برداریم. اما تعدادی‏‎ ‎‏از روحانیون انقلابی مثل مرحوم آقای طالقانی و آقای منتظری که به همراه عده ای از‏‎ ‎‏اعضای سازمان در زندان به سر می بردند تلاش زیادی را برای برگرداندن دوباره اینها به‏‎ ‎‏اسلام آغاز کردند و ساعتهای متمادی به بحث و مذاکره با اینها نشستند ولی توفیق‏‎ ‎‏چندانی به دست نیاوردند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 285