فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
مخالفت امام با کارهای اطلاعاتی خلاف شرع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

مخالفت امام با کارهای اطلاعاتی خلاف شرع

مخالفت امام با کارهای اطلاعاتی خلاف شرع

‏در اینجا بی مناسبت نیست عرض کنم که حضرت امام به خاطر پایبندی اش به اصول‏‎ ‎‏اصیل اسلامی بشدت با بعضی از کارهای خلاف شرع اطلاعاتی مخالفت می کرد‏‎ ‎‏به عنوان نمونه بنا به درخواست شهید لاجوردی دادستان انقلاب تهران درباره شنود‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 300

‏مکالمات تلفنی منزل یکی از بزرگانی که سه تن از پسرانش از منافقین فعال و فراری‏‎ ‎‏بودند و دخترهایش نیز از منافقین هواداری می کردند از حضرت امام اجازه خواستم و‏‎ ‎‏در توجیه این کار عرض کردم: ما از این طریق می توانیم آنها را ردیابی و محل آنان را‏‎ ‎‏شناسایی کنیم. ایشان اجازه نداد و فرمود: چون شما باید به همه مکالماتی که انجام‏‎ ‎‏می شود گوش کنید و ممکن است در این مکالمات چیزهایی گفته شود که خصوصی و‏‎ ‎‏خانوادگی است و شنیدن این نوع مکالمات شرعاً جایز نیست؛ بنابراین شما مجاز نیستید‏‎ ‎‏که در مورد مذکور شنود بگذارید.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 301

  • . البته در رابطه با تلفنهای خود منافقین و خانه های تیمی اشکالی نمی دیدند وی نیز در همان حد به دادستانی و اطلاعات سپاه اجازه می داد.