فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
حضور پدر آقای کروبی در مدرسه فیضیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

حضور پدر آقای کروبی در مدرسه فیضیه

حضور پدر آقای کروبی در مدرسه فیضیه

‏از خاطراتی که از آن دوران در ذهن مانده و بی ارتباط با این قضیه نیست حضور پدر‏‎ ‎‏جناب آقای مهدی کروبی یعنی آقا شیخ احمد کروبی در مدرسه فیضیه چند روز قبل از‏‎ ‎‏آن واقعه است. ایشان از علمای معروف و معتبر الیگودرز بود که بر حسب اتفاق در آن‏‎ ‎‏ایام به قم آمده و در مدرسه فیضیه ساکن شده بود. وی انسانی شجاع و نترس و در عین‏‎ ‎‏حال پیرمردی ساده و خوش صحبت بود که طلبه ها مجذوبش شده بودند؛ به همین‏‎ ‎‏خاطر کنارش می نشستند و به صحبتهای سیاسی او علیه رژیم بخصوص شاه و پدرش که‏‎ ‎‏او در آن روزگار خفقان از آنان بدون هیچ واهمه ای به محمدرضا و رضاخان تعبیر‏‎ ‎‏می کرد، گوش فرا می دادند. ایشان در آن چند روزی که در فیضیه بود در زیر گنبد مدرسه‏‎ ‎‏دارالشفاء جایی برای خودش انتخاب کرده بود و چون هوا هم خوب بود در همان جا به‏‎ ‎‏استراحت می پرداخت و برای صبحانه و ناهار و شام هر یک از طلبه ها او را به حجره شان‏‎ ‎‏دعوت می کردند و از آنجایی که از تمکن مالی هم برخوردار بود گاهی به طلبه ها کمک‏‎ ‎‏می کرد. گفتنی است که فرزند ایشان جناب حجت الاسلام آقای مهدی کروبی نیز در‏‎ ‎‏همان وقت در زندان و در همان «بند علما» زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داشت. شاید‏‎ ‎‏بشود گفت که صحبتهای مرحوم آقای کروبی در جمع طلاب جوان فیضیه تأثیر زیادی در‏‎ ‎‏آنها گذاشت و برای یک اقدام انقلابی مصمم ترشان کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 326