فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن
مدعوین حسینیه ارشاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

مدعوین حسینیه ارشاد

مدعوین حسینیه ارشاد

‏هیأت مدیره حسینیه ارشاد در ابتدای تأسیس آن عمدتاً از اساتید بزرگ حوزه و دانشگاه‏‎ ‎‏برای سخنرانی در حسینیه دعوت به عمل می آوردند مثلاً آقای نوری همدانی و آقای‏‎ ‎‏مکارم شیرازی که علاوه بر علوم حوزوی از اطلاعات علمی روز هم برخوردار بودند‏‎ ‎‏دعوت می شدند. محتوای سخنرانی اینها اکثراً در حول و حوش مسائل خداشناسی و‏‎ ‎‏اعتقادی با توجه به مطالب جدید علمی بود و در این زمینه جناب آقای نوری که از‏‎ ‎‏حافظه قوی ای هم برخوردار بود با ارائه آمار و اطلاعات روز درخصوص جهان طبیعت‏‎ ‎‏و کهکشانها و ستارگان به تبیین موضوعات خداشناسی و توحید می پرداخت که برای‏‎ ‎‏قشر روشنفکر و دانشجو بسیار جالب توجه بود. مرحوم شهید مطهری نیز از جمله‏‎ ‎‏کسانی بود که در حسینیه ارشاد برنامه های منظم سخنرانی داشت ضمن اینکه ایشان از‏‎ ‎‏بانیان و هیأت مدیره حسینیه نیز محسوب می شد و اتفاقاً در همین حسینیه ارشاد بود که‏‎ ‎‏با آن شهید بزرگوار از نزدیک آشنا شدم و ایشان نیز من را به عنوان داماد آقای نوری‏‎ ‎‏شناخت و با هم صحبت کردیم اگر چه پیش از آن نیز ایشان را در جلسات و سخنرانیهای‏‎ ‎‏عمومی دیده بودم و می شناختم. جناب آقای رضا اصفهانی‏‎[1]‎‏ هم از کسانی بود که با‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 334

‏حسینیه ارشاد ارتباط داشت و عمدتاً در زمینه مسائل اقتصادی از دیدگاه اسلام مطالعه و‏‎ ‎‏تحقیق می کرد و می نوشت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 335

  • . آقای رضا اصفهانی فردی فاضل و انقلابی و از جهت اخلاقی بسیار متدین و زاهد بود. وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد و بعد از آن هم مدتی معاون وزیر کشاورزی بود. از ایشان که از توانایی نگارش برخوردار است هر روز یادداشت کوتاهی حاوی نکات اخلاقی در روزنامه اطلاعات چاپ می شود.