فصل نهم: جرقه انقلاب
حاج آقا مصطفی و نهضت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

حاج آقا مصطفی و نهضت امام خمینی (س)

حاج آقا مصطفی و نهضت امام خمینی (س)

‏حاج آقا مصطفی بازوی توانای امام و مدافع نیرومند ایشان در انقلاب و مبارزه بود. او از‏‎ ‎‏همان ابتدا در کنار امام به عنوان یک مدیر توانا فعالیت می کرد و به کارها سر و سامان‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 364

‏می داد به عنوان مثال در تهیه و تنظیم اطلاعیه های حضرت امام نقش زیادی ایفا‏‎ ‎‏می کرد. در مسائل سیاسی و صدور اعلامیه های امام طرف مشورت ایشان بود.‏‎ ‎‏ملاقاتهای افراد با حضرت امام را تنظیم می نمود و جوابگوی کسانی که از نقاط مختلف‏‎ ‎‏ایران می آمدند و با امام کار داشتند بود و همه این کارها را به خاطر عشق و علاقه اش به‏‎ ‎‏امام انجام می داد همان طوری که متقابلاً حضرت امام به ایشان فوق العاده عشق‏‎ ‎‏می ورزید. در توصیف این علاقه حاج احمد آقا می گفت: اگر امام یک روز حاج آقا‏‎ ‎‏مصطفی را نمی دید خیلی احساس دلتنگی می کرد به همین خاطر هنگامی که رژیم، حاج‏‎ ‎‏آقا مصطفی را نیز به ترکیه تبعید کرد امام از اینکه ایشان را در کنار خودش می دید‏‎ ‎‏فوق العاده خوشحال بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 365