فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
چهلم شهدای 19 دی در قم چه واکنشی به همراه داشت؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

چهلم شهدای 19 دی در قم چه واکنشی به همراه داشت؟

چهلم شهدای 19 دی در قم چه واکنشی به همراه داشت؟

‏من خودم در آن روز، در قم به سر می بردم و بنا بر این بود که به عزای عمومی ساده اکتفا‏‎ ‎‏کنیم؛ البته ما می خواستیم در مساجد فاتحه بگیریم که اجازه ندادند؛ حتی با برقراری‏‎ ‎‏مراسم در شبستانهای مسجد اعظم هم موافقت نکردند و به ناچار، در آن سوز و سرما‏‎ ‎‏در حیاط مسجد اعظم فاتحه گرفته شد و سخنرانیهایی انجام گرفت. تظاهراتی هم در قم‏‎ ‎‏با حضور طلاب، صورت پذیرفت؛ ولی به زد و خورد نینجامید و همزمان با هجوم‏‎ ‎‏مأموران، مردم متفرق شدند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 413