فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان    صفحه

‏ ‏

فصل اول: زندگینامه

‏ ‏

‏ولادت و کودکی··· 3‏

‏دوران دبستان··· 5‏

‏ویژگیها و خصوصیات پدرم··· 7‏

‏دیدگاه پدرم نسبت به نهضت امام خمینی (س)··· 7‏

‏دیدگاه پدرم نسبت به مرحوم آقای شریعتمداری··· 8‏

‏خصوصیات دیگر پدرم··· 9‏

‏اصل و نسب مادری··· 10‏

‏ورود به حوزه علمیه تبریز··· 11‏

‏اساتید من در تبریز··· 12‏

‏مهاجرت به قم··· 12‏

‏معرفی اساتیدی که در قم داشتم··· 13‏

‏اساتید دروس خارج فقه و اصول··· 14‏

‏ویژگیهای بیانی و اخلاقی بعضی از این اساتید··· 15‏

‏ویژگیهای مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری··· 16‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 523

‏آیت الله حائری و کتاب شهید جاوید··· 18‏

‏آیت الله حائری و مرجعیت··· 19‏

‏ویژگیهای مرحوم حضرت آیت الله آقای خویی··· 20‏

‏دوستان هم مباحثه ای من··· 22‏

‏آغاز تدریس در حوزه··· 22‏

‏ ‏

فصل دوم: تبریز و روحانیت آن در انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏موقعیت مهم تبریز از نظر اقتصادی و فرهنگی··· 27‏

‏نقش مؤثر تبریز در انقلاب مشروطیت··· 27‏

‏بعضی دیگر از ویژگیهای تبریز··· 29‏

‏موقعیت حوزه علمیه تبریز··· 31‏

‏دیدگاه علمای تبریز در معرفی مراجع تقلید··· 33‏

‏نگاهی به مراتب علمی و عملی بعضی از علمای معاصر تبریز··· 34‏

‏بعضی دیگر از علمای معروف تبریز··· 37‏

‏ملاقات آقای شریعتمداری با شاه··· 51‏

‏تبلیغ برای امام و آقای شریعتمداری··· 52‏

‏تبعید شهید قاضی طباطبایی··· 55‏

‏شخصیت سیاسی مرحوم قاضی و ارتباطش با مرحوم کاشف الغطاء··· 63‏

‏نقش شهید قاضی در انقلاب اسلامی··· 64‏

‏روند مبارزات از سال 41 به بعد··· 66‏

‏ ‏

فصل سوم: شخصیت امام خمینی (س)

‏ ‏

‏کیفیت آشنایی با امام خمینی··· 71‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 524

‏ورود به قم و ملاقات با امام (س)··· 72‏

‏امام خمینی و مقام مرجعیت··· 73‏

‏تواضع امام بعد از انقلاب··· 77‏

‏امام و نهضت ملی شدن نفت··· 82‏

‏هماهنگی قاطبه علما و مردم با امام در مخالفت با لایحه مذکور··· 83‏

‏امام خمینی و حکومت اسلامی··· 83‏

‏بعضی از ویژگیهای خاص امام (س)··· 87‏

‏جنبه هایی از ویژگیهای اخلاقی حضرت امام··· 88‏

‏کیفیت برخورد امام با نزدیکان و دوستان··· 90‏

‏خصوصیات دیگر حضرت امام خمینی (س)··· 91‏

‏سلوک برطبق رویه متعارف در اعمال عبادی··· 93‏

‏شرح صدر امام··· 94‏

‏ ‏

فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

‏ ‏

‏پیش زمینه های لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی··· 101‏

‏نقش امریکا در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی··· 102‏

‏مفاد کلی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی··· 104‏

‏مخالفت یکپارچه و بی نظیر مراجع و علما با لایحه··· 105‏

‏تعویض مهره برای تصویب و اجرای لایحه··· 106‏

‏شیوه برخورد امام خمینی با لایحه مزبور··· 107‏

‏دعوت روحانیت و اجابت مردم··· 110‏

‏پاسخ دولت و شکاف بین روحانیت··· 110‏

‏واکنش مردم تبریز··· 111‏

‏تسلیم دولت و لغو رسمی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی··· 112‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 525

‏واکنش مراجع نجف··· 113‏

‏عکس العمل سایر گروهها و احزاب··· 113‏

‏علل انعطاف رژیم در برابر روحانیت··· 114‏

‏درخواست آیت الله حکیم از مراجع قم برای مهاجرت به نجف··· 115‏

‏انقلاب سفید··· 116‏

‏رفراندوم قلابی، فریبی دیگر··· 117‏

‏نمایش مضحک رفراندوم عمومی··· 119‏

‏علل عدم حضور مردم در انتخابات··· 120‏

‏اعلام عزای عمومی مراجع در نوروز 42··· 120‏

‏قصد اخلال مأموران شاه در مجلس امام··· 121‏

‏حمله مزدوران شاه به مدرسه فیضیه··· 122‏

‏اهداف رژیم از این اعمال جنایتکارانه··· 123‏

‏حمله مشابه مأموران رژیم به مدرسه طالبیه تبریز··· 125‏

‏واکنش امام در قبال واقعه مدرسه فیضیه··· 126‏

‏حمله مردم تبریز به یکی از عاملین جنایت فیضیه··· 127‏

‏واکنش علما و روحانیون شهرستانها··· 127‏

‏اقدام انفعالی رژیم در برخورد با طلاب··· 128‏

‏عکس العمل امام درباره سربازی طلاب··· 129‏

‏محرم سال 42 در تبریز··· 130‏

‏عکس العمل رژیم در قبال امام··· 131‏

‏دستگیری تعدادی از علما همزمان با امام··· 132‏

‏خصوصیات آقای بهاءالدین محلاتی··· 134‏

‏دستگیری امام و قیام 15 خرداد··· 135‏

‏15 خرداد در تبریز··· 136‏

‏آمار شهدای 15 خرداد در قم و تهران··· 137‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 526

‏دستگیری جمعی از روحانیون مبارز تبریز··· 138‏

‏دستاورد مهم قیام 15 خرداد··· 138‏

‏تحصن جمعی از مراجع و بزرگان در شهر ری··· 139‏

‏جزئیات اعتراض و تحصن علما در تهران··· 140‏

‏حرکت مراجع به سوی تهران··· 141‏

‏حساسیت ویژه رژیم نسبت به آقای میلانی··· 141‏

‏تجمع و تحصن روحانیت··· 141‏

‏اجازه ساواک به مراجع برای ملاقات با امام··· 142‏

‏تجمع مردم مقابل منزل آقای خوانساری··· 142‏

‏ادامه تحصن مراجع··· 143‏

‏ملاقات رئیس ساواک با مراجع··· 143‏

‏علت عدم حضور آقای گلپایگانی در جمع متحصنین··· 144‏

‏اعتراض مراجع نجف به دستگیری امام··· 146‏

‏نقش گروهها و احزاب در قیام 15 خرداد··· 146‏

‏برگزاری جشن به مناسبت ورود امام··· 146‏

‏سخنرانی امام در مسجد اعظم··· 147‏

‏تأسیس جمعیت سری مصلحین حوزه··· 147‏

‏نفی هرگونه سازش از سوی امام··· 147‏

‏خدعه رئیس وقت ساواک··· 149‏

‏تصمیم آقای شریعتمداری برای تأسیس دارالتبلیغ··· 149‏

‏آثار و تبعات دارالتبلیغ··· 150‏

‏گروه اصلاح گرای حوزه··· 151‏

‏موضع رژیم در قبال دارالتبلیغ··· 152‏

‏اقدامات دارالتبلیغ برای جذب طلاب··· 152‏

‏برنامه های اصلی دارالتبلیغ··· 153‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 527

‏گردانندگان و هیأت مدیره دارالتبلیغ··· 154‏

‏سابقه کاپیتولاسیون در ایران··· 154‏

‏مفاد کاپیتولاسیون··· 155‏

‏علل اعطای کاپیتولاسیون به امریکا··· 155‏

‏کیفیت تصویب لایحه در مجلس سنا··· 156‏

‏تصویب لایحه در مجلس··· 157‏

‏اطلاع امام از تصویب لایحه··· 157‏

‏عکس العمل امام و سایر مراجع··· 158‏

‏سخنان و بیانات امام··· 158‏

‏ ‏

فصل پنجم: امام در تبعید

‏ ‏

‏تبعید امام به ترکیه··· 163‏

‏اعتراض مراجع به تبعید امام خمینی··· 164‏

‏امام خمینی در تبعید··· 164‏

‏اعتراضات مردم و روحانیت··· 165‏

‏تبعید امام از ترکیه به نجف··· 165‏

‏تأثیرگذاری امام بر علما و طلاب نجف··· 167‏

‏حوزه درس اخلاق امام در قم و نجف··· 168‏

‏پرداخت شهریه توسط امام در نجف··· 168‏

‏دیدگاه علمای نجف درباره امام··· 169‏

‏علاقه مردم نجف به امام··· 170‏

‏بستن بار سفر به نجف برای ملاقات یار··· 170‏

‏تشرف به کربلا با پای پیاده··· 172‏

‏وضعیت جغرافیایی و اجتماعی شهرهای نجف و کربلا··· 173‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 528

‏برخورد سران حکومت عراق با امام··· 174‏

‏موضع حوزه علمیه درباره جنگ اعراب و اسرائیل··· 176‏

‏اهانت به مرحوم آقای حکیم و واکنش مردم و روحانیت··· 177‏

‏موضع امام و آقای حکیم در برابر جنگ شش روزه··· 178‏

‏حضور زائران ایرانی در نجف و ملاقات با امام··· 178‏

‏ارتباط امام با افراد و گروههای سیاسی··· 179‏

‏طرح بحث ولایت فقیه در نجف··· 180‏

‏بازتاب درس ولایت فقیه در نجف و ایران··· 181‏

‏عکس العمل مخالفین امام در این باره··· 181‏

‏کم کاری حوزه علمیه قم در گسترش علمی این بحث··· 182‏

‏ ‏

فصل ششم: مراجع، علما و نقش آنان در انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏سخنی درباره تمرکز مرجعیت در قم··· 185‏

‏نقش دوگانه مرحوم آقای شریعتمداری در دوران انقلاب··· 186‏

‏تلاش در جهت حفظ اتحاد مراجع··· 189‏

‏موقعیت آقای شریعتمداری در بین علما و مردم··· 191‏

‏تفاوت مراجع در بین خودشان با حضرت امام··· 196‏

‏علت تفاوت دیدگاه مراجع در برخورد با رژیم··· 198‏

‏تأثیر فرزندان مراجع در عملکرد مراجع··· 201‏

‏نقش مرحوم آیت الله خوانساری در مبارزه··· 202‏

‏نقش مرحوم آیت الله میلانی در مبارزه··· 203‏

‏مواضع آقای خویی درخصوص انقلاب اسلامی··· 205‏

‏قضیه ملاقات فرح با آقای خویی··· 207‏

‏تحلیلی درباره این ملاقات و بعضی از اطرافیان آقای خویی··· 208‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 529

‏علت سکوت آقای خویی و جمعی از شاگردان ایشان در قبال مسائل انقلاب··· 209‏

‏نقش سایر علما و بزرگان قم··· 210‏

‏نقش علمای برجسته بعضی از شهرهای مهم ایران··· 213‏

‏ ‏

فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

‏ ‏

‏حاکمیت ترس و وحشت در بین جمعی از مبارزان··· 223‏

‏ملاقات با حاج آقا مصطفی خمینی در حرم··· 225‏

‏ترور حسنعلی منصور و تأثیرش روی انقلابیون··· 226‏

‏مجوز شرعی ترور منصور··· 227‏

‏تحصن جمعی از طلاب در منزل آقای شریعتمداری··· 228‏

‏هدیه قرآن از طرف شاه به علما··· 228‏

‏حمله مزدوران رژیم به حرم مطهر حضرت معصومه (س)··· 229‏

‏حمله مأموران رژیم به بیت حضرت امام در سال 46··· 230‏

‏هجوم ساواک به کتابخانه حضرت امام··· 231‏

‏سرنوشت کتابهای گمشده امام··· 232‏

‏اقدام رژیم برای بازسازی مدرسه فیضیه··· 233‏

‏مراسم تاجگذاری شاه··· 234‏

‏اجبار مردم به چراغانی کردن··· 234‏

‏واکنش جمعی از طلاب قم··· 235‏

‏ایجاد خفقان و کنار رفتن بعضی از روحانیون از صحنه مبارزه··· 235‏

‏ارتباط جبهه ملی و نهضت آزادی با شریعتمداری··· 237‏

‏نکاتی درباره ویژگیهای آقای شریعتمداری··· 245‏

‏تلاش انقلابیون برای تثبیت مرجعیت امام··· 247‏

‏واکنش رژیم در قبال امضاکنندگان اطلاعیه··· 251‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 530

‏دامنه سختگیریهای رژیم درخصوص آن اطلاعیه··· 252‏

‏ممنوعیت ذکر نام حضرت امام··· 253‏

‏مخالفت امام با تبلیغ برای مرجعیتش··· 253‏

‏معرفی حضرت امام به عنوان اعلم توسط بعضی از فضلای نجف··· 254‏

‏معرفی آقای خویی به عنوان اعلم··· 255‏

‏نظر جمعی از علمای قم درباره مرجعیت··· 255‏

‏علل تلگراف شاه به آقایان شریعتمداری و خوانساری··· 256‏

‏شخصیت شهید سعیدی··· 257‏

‏شخصیت سیاسی مرحوم سعیدی··· 260‏

‏شهادت آیت الله سعیدی در زندان رژیم··· 261‏

‏علل جنجال آفرینی رژیم در قضیه شهید جاوید··· 262‏

‏شهید جاوید و واکنش روحانیت··· 266‏

‏برخورد نوع دوم، احساسی و غیرمنطقی··· 268‏

‏واکنش سایر مراجع و علما··· 270‏

‏نظر امام خمینی درباره این جنجالها··· 271‏

‏موضع حوزه های مشهد و نجف··· 272‏

‏تلاش برای رفع تشنج و خواباندن غائله··· 273‏

‏شیخ حسین لنکرانی و نقشش در این قضیه··· 274‏

‏پیام امام به حجاج در سال 49··· 274‏

‏چگونگی شکل گیری گروه چریکی سیاهکل··· 275‏

‏بعضی از علل انحراف سازمان مجاهدین··· 278‏

‏بعضی از فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق در آن سالها··· 281‏

‏حمایت جمعی از روحانیون انقلابی از سازمان مجاهدین خلق··· 282‏

‏عدم تأیید سازمان مجاهدین از طرف حضرت امام··· 282‏

‏جایگاه مجاهدین خلق در بین مردم··· 284‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 531

‏واکنش روحانیت بعد از نفوذ منحرفان در سازمان··· 284‏

‏تلاش جمعی از روحانیون انقلابی برای اصلاح سازمان مجاهدین··· 284‏

‏معارضه مجاهدین خلق با روحانیون در زندان··· 285‏

‏علت لغو حکم اعدام مسعود رجوی··· 285‏

‏در حاشیه جشنهای 2500 ساله··· 286‏

‏علل اخراج ایرانی ها از عراق··· 287‏

‏کیفیت برخورد دولت ایران با معاودین··· 289‏

‏کمک علما و فضلای حوزه قم به روحانیون اخراجی··· 289‏

‏عدم اخراج بزرگان و مراجع عظام تقلید··· 290‏

‏علت عدم ممانعت مرحوم آقایی خویی از اخراج جمعی از علما··· 291‏

‏اهانت دو تن از سناتورها به حضرت امام··· 291‏

‏طرحهای رژیم برای استحاله حوزه علمیه قم··· 292‏

‏گروه مبارز ابوذر و فعالیتش در قم··· 294‏

‏قتل مرحوم آقای شمس آبادی··· 295‏

‏محاکمه متهمان به قتل··· 296‏

‏عدم پیگیری قضیه بعد از پیروزی انقلاب··· 297‏

‏برخورد من با سیدمهدی هاشمی··· 298‏

‏مخالفت امام با کارهای اطلاعاتی خلاف شرع··· 300‏

‏سیدمهدی هاشمی و کتابخانه سیاسی··· 301‏

‏علت اصلی تندرویهای باند سیدمهدی··· 303‏

‏شخصیت سیدهادی و تأثیر وی بر برادرش··· 304‏

‏انحصارطلبی باند سیدمهدی هاشمی··· 306‏

‏در مورد شهادت مرحوم آقای غفاری در زندان··· 307‏

‏علل تأسیس حزب رستاخیز و تک حزبی شدن ایران··· 308‏

‏تأسیس حزب رستاخیز و واکنش امام··· 310‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 532

‏عکس العمل مردم و روحانیت در قبال حزب رستاخیز··· 311‏

‏مهیا شدن زمینه برای حرکت 17 خرداد 54··· 312‏

‏نیاز شدید فکری طلاب به راهنمایی و هدایت··· 313‏

‏ماجرای 17 خرداد 54··· 315‏

‏شروع مراسم سالگرد در فیضیه··· 315‏

‏ادامه مراسم و دخالت مأموران امنیتی··· 317‏

‏برافراشتن پرچم سرخ بر فراز فیضیه··· 318‏

‏نظر عمومی مردم قم در مورد این قضیه··· 319‏

‏ملاقات با مراجع برای حل این قضیه··· 319‏

‏برچسب کمونیست زدن به انقلابیون، دستاویز رژیم··· 320‏

‏ادامه قضایای 17 خرداد 54··· 321‏

‏واکنش امام در قبال این قضیه··· 322‏

‏آمادگی قبلی مأموران امنیتی··· 323‏

‏عدم انسجام انقلابیون و فعالیتهایشان··· 323‏

‏تحلیل این واقعه و تأثیر آن در جامعه··· 324‏

‏حضور پدر آقای کروبی در مدرسه فیضیه··· 326‏

‏تغییر تاریخ رسمی ایران و عدم واکنش صریح روحانیت··· 326‏

‏هدف رژیم از تغییر تاریخ رسمی کشور··· 329‏

‏ ‏

فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن

‏ ‏

‏آشنایی با حسینیه ارشاد و برنامه هایش··· 333‏

‏مدعوین حسینیه ارشاد··· 334‏

‏حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی··· 335‏

‏علت جذابیت دکتر شریعتی برای جوانان··· 335‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 533

‏الگوبرداری از شیوه سخنرانی دکتر شریعتی··· 337‏

‏دیدگاه مرحوم دکتر شریعتی درباره روحانیت··· 338‏

‏ارتباط دکتر شریعتی با مرحوم آیت الله میلانی··· 342‏

‏بعضی از دیدگاههای دکتر شریعتی در زمینه مسائل اجتماعی··· 345‏

‏دیدگاه روحانیت نسبت به دکتر شریعتی··· 346‏

‏هوشیاری دکتر و روحانیون انقلابی··· 347‏

‏نظر حضرت امام درباره دکتر شریعتی··· 348‏

‏دیدگاه مردم درباره دکتر شریعتی··· 351‏

‏ارتباط طرفداران دکتر با سازمان مجاهدین خلق··· 351‏

‏رابطه استاد شهید مطهری و مرحوم دکتر شریعتی··· 353‏

‏انتقام گروه فرقان از روحانیت··· 356‏

‏بحث و گفتگو با مخالفان و موافقان دکتر شریعتی··· 356‏

‏مرگ مظلومانه دکتر شریعتی در غربت··· 358‏

‏درخواست دکتر شریعتی برای تصحیح کتابهایش··· 358‏

‏ ‏

فصل نهم: جرقه انقلاب

‏ ‏

‏ارتباط من با مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی··· 363‏

‏خصوصیات اخلاقی و علمی مرحوم حاج آقا مصطفی··· 363‏

‏حاج آقا مصطفی و نهضت امام خمینی (س)··· 364‏

‏تبعید مرحوم حاج آقا مصطفی به ترکیه··· 365‏

‏فعالیت حاج آقا مصطفی در ترکیه و نجف··· 366‏

‏ارتباط حاج آقا مصطفی با حضرت امام··· 367‏

‏بعضی از شاگردان و اشکال کنندگان صاحب نام درس حضرت امام··· 370‏

‏نحوه برخورد حضرت امام با اشکال کنندگان··· 370‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 534

‏عدم خلط امور تکوینی با امور اعتباری··· 371‏

‏کیفیت رفتار حاج آقا مصطفی با دوستان··· 371‏

‏رحلت مشکوک حاج آقا مصطفی··· 372‏

‏واکنش حضرت امام به هنگام رحلت حاج آقا مصطفی··· 375‏

‏انتشار خبر رحلت حاج آقا مصطفی در ایران··· 376‏

‏برگزاری مراسم ختم و یادبود در سایر شهرها··· 379‏

‏رحلت حاج آقا مصطفی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب··· 380‏

‏برپایی مراسم چهلم توسط جامعه مدرسین قم··· 382‏

‏واکنش رژیم در قبال این مراسم··· 383‏

‏پیام حضرت امام بعد از رحلت حاج آقا مصطفی··· 386‏

‏برگزاری مراسم عزاداری انقلابی در محرم سال 56··· 387‏

‏ادامه فعالیتهای مبارزاتی بازاریهای قم بعد از رحلت حاج آقا مصطفی··· 388‏

‏علت ایجاد فضای باز سیاسی··· 389‏

‏اهداف جبهه ملی و نهضت آزادی از مبارزه با رژیم··· 390‏

‏تأسیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران··· 393‏

‏انتشار مقاله موهن نسبت به امام خمینی (س)··· 393‏

‏عوامل مؤثر در قیام 19 دی قم··· 394‏

‏قیام 19 دی··· 395‏

‏روز بیستم چه گذشت؟··· 401‏

‏مروری بر آنچه گذشت··· 403‏

‏عکس العمل رژیم بعد از قیام نوزدهم دی··· 403‏

‏بازتاب قیام در رسانه های داخلی و خارجی··· 404‏

‏برپایی راهپیمایی سیاسی به حمایت از رژیم··· 404‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 535

فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏قیام تبریز··· 407‏

‏صحبت با مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی··· 410‏

‏تعداد شهدا و مجروحین حادثه تبریز··· 412‏

‏چهلم شهدای 19 دی در قم چه واکنشی به همراه داشت؟··· 413‏

‏حکومت شبه نظامی در تبریز··· 413‏

‏واکنش حوزه و مراجع در قبال حادثه تبریز··· 414‏

‏اطلاعیۀ حضرت امام··· 415‏

‏واکنش رادیوهای بیگانه··· 416‏

‏قیام مردم یزد به مناسبت چهلم شهدای تبریز··· 416‏

‏ممنوعیت جشن نیمه شعبان توسط امام··· 417‏

‏حمله نیروهای دولتی به بیوت مراجع··· 420‏

‏بازگشایی مدرسه فیضیه در سال 57··· 422‏

‏تلاش برای برگزاری مراسم ختم در فیضیه و حضور مراجع··· 424‏

‏جلوگیری از اختلاف انگیزی فرصت طلبان··· 425‏

‏در مورد آیت الله سیدصادق روحانی··· 426‏

‏پایگاه انقلابیون بعد از بسته شدن فیضیه··· 428‏

‏واقعه آتش زدن سینما رکس آبادان··· 428‏

‏عکس العمل علما و روحانیون در قبال این فاجعه··· 433‏

‏ادامه تحرکات مردمی و راهپیمایی عظیم در عید فطر 57··· 433‏

‏اقامه نماز عید فطر در قم··· 436‏

‏مراسم ختم شهید اوسطی··· 438‏

‏واقعه 17 شهریور 57··· 439‏

‏علل شدت عمل رژیم در 17 شهریور··· 441‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 536

‏واکنش حضرت امام در قبال این واقعه··· 441‏

‏اعلام حکومت نظامی··· 442‏

‏وضعیت بعضی از تبعیدشدگان··· 443‏

‏سفر به مشهد و ملاقات با علما··· 444‏

‏عدم تأثیر حکومت نظامی بر روند تحرکات مردمی··· 445‏

‏اختلاف ایران و عراق و تأثیر آن بر روند مبارزات امام··· 446‏

‏علت تصمیم امام برای مهاجرت به کویت··· 449‏

‏مهاجرت امام به فرانسه··· 450‏

‏نظر رژیم ایران در قبال مهاجرت امام به فرانسه··· 451‏

‏بازتاب مهاجرت امام به پاریس در بین مردم ایران··· 452‏

‏کیفیت برخورد امام با مردم فرانسه··· 453‏

‏دیدگاه سیاسی روشنفکران مسلمان همراه امام در پاریس··· 454‏

‏علل تغییر و تعویض نخست وزیر و دولت توسط رژیم پهلوی··· 457‏

‏ظهور پدیده چماقداری در سال 57··· 459‏

‏تیراندازی مستقیم به تظاهرکنندگان در مشهد مقدس··· 459‏

‏تظاهرات و تکبیرهای شبانه··· 460‏

‏آشنایی با شهید اندرزگو··· 461‏

‏درباره ارتباط با مرحوم آقای کافی و کیفیت مرگ ایشان··· 463‏

‏قضیه تصادف مرحوم آقای کافی و رحلت ایشان··· 464‏

‏فرمان امام مبنی بر اعتصاب کارگران شرکت نفت··· 465‏

‏سفر به چالوس در ایام محرم سال 57··· 469‏

‏واقعه پادگان لویزان··· 471‏

‏آخرین پیام شاه و واکنش مردم··· 472‏

‏چگونگی تشکیل شورای انقلاب··· 473‏

‏رسیدگی به کارگران شرکت نفت··· 474‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 537

‏به صحنه آمدن غلامحسین صدیقی··· 475‏

‏علت نخست وزیر شدن بختیار··· 476‏

‏ابتکار جالب امام برای خلع شاه از سلطنت··· 477‏

‏سرور و شادی در قم بعد از فرار شاه··· 479‏

‏اعتصاب کارگران شرکت نفت··· 479‏

‏بعضی از حرکتهای مسلحانه گروههای مذهبی در پیش از انقلاب··· 480‏

‏ ‏

فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی

‏ ‏

‏عوامل مؤثر در پیروزی انقلاب··· 483‏

‏ملاقات بعضی از اعضای نهضت آزادی با سران رژیم··· 486‏

‏تصمیم مهم و خطیر حضرت امام برای بازگشت به ایران··· 487‏

‏مقدمات ورود حضرت امام به ایران··· 488‏

‏بازگشت امام به ایران با ایرفرانس··· 489‏

‏خبر دستگیری و فرار شاپور بختیار··· 489‏

‏بازتاب خبر بازگشت امام در میان مردم··· 490‏

‏بسته شدن فرودگاهها و تحصن علما در دانشگاه تهران··· 490‏

‏برنامه متحصنین در دانشگاه··· 494‏

‏تهران در شب 12 بهمن··· 495‏

‏قدرت نمایی بختیار با ارتش··· 497‏

‏دیدار با امام بعد از بازگشت از فرانسه··· 499‏

‏ملاقات افراد و شخصیتها با حضرت امام··· 501‏

‏دلایل نخست وزیری مهندس بازرگان··· 503‏

‏تماس با ارتش قبل از پیروزی انقلاب··· 507‏

‏فعالیتهای انقلابیون در قم··· 508‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 538

‏اسکان بعضی از سربازان فراری در قم··· 509‏

‏روز 19 بهمن و بیعت همافران با امام··· 510‏

‏اعلام حکومت نظامی و واکنش حضرت امام··· 510‏

‏بعضی از وقایع روز 21 بهمن··· 511‏

‏علل شکست توطئه حکومت نظامی··· 512‏

‏تحلیلی بر بیعت جمعی از پرسنل نیروی هوایی با امام··· 513‏

‏ملاقات دوباره امام به همراه اخوی و با حضور شهید مطهری··· 516‏

‏تأسیس دفتر تبلیغات اسلامی··· 518‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 539

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 540