فصل سوم: اصول رهبری
تقید به شرع مقدس
اگر از روحانیت طرفداری می کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

اگر از روحانیت طرفداری می کنم

اگر از روحانیت طرفداری می کنم

‏شاید گاهی شما یا مردم خیال بکنند که من اگر از روحانیت طرفداری می کنم برای این‏‎ ‎‏است که من هم یک معمَّم هستم و این گروه گرایی است. و من کراراً گفتم که من با هر که‏‎ ‎‏معمَّم است و اسم خودش را روحانی گذاشته است موافق نیستم. و من کراراً گفتم که‏‎ ‎‏روحانی که برخلاف مسلک روحانیت و اسلام عمل بکند وتوطئه گر باشد این از ساواکی‏‎ ‎‏بدتر است. برای اینکه ساواکی، ساواکی است و این ساواکی به صورت معمَّم، و لباس‏‎ ‎‏روحانیت پوشیده است. قضیه این نیست که من بگویم هر که عمّامه سرش هست، این‏‎ ‎‏مورد تأیید است.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 13، ص 359.