فصل چهارم: رنجها و نگرانیها
آن چیزی که انسان را نگران می کند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آن چیزی که انسان را نگران می کند

آن چیزی که انسان را نگران می کند

‏من به سهم خودم هیچ نگرانی ندارم راجع به انقلاب. انقلاب راه خودش را پیدا کرده و‏‎ ‎‏به پیش می رود و بستگی به وجود هیچ کس هم ندارد. این انقلاب ان شاءالله محفوظ‏‎ ‎‏می ماند و آسیبی از خارج به او نخواهد رسید؛ لکن آن چیزی که انسان را یک قدری‏‎ ‎‏نگران می کند، دو تا مطلب است که این مربوط به عموم روحانیت است:‏

‏     یک مطلب اینکه من خوف این را دارم که در این انقلاب که باید روحانیت تقویت‏‎ ‎‏بشود و آنچه که شده است به هدایت آقایان بوده است، مبادا خدای نخواسته به واسطۀ‏‎ ‎‏بعض از اعمالی که از بعض از این روحانیون و معممین صادر می شود، این موجب این‏‎ ‎‏بشود که یک وقت یک سستی در روحانیت پیدا بشود....‏

‏     مطلب دیگری که باز انسان را می ترساند که خدای نخواسته، مبادا این انقلاب به‏‎ ‎‏واسطۀ این مطلب صدمه ببیند، و بدانید که می بیند اگر خدای نخواسته بشود، و او این‏‎ ‎‏است که بین آقایان در بلاد اختلاف باشد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 18، ص 12 و 16.