مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه:  خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. عنوان ونام پدیدآور:  توحید از دیدگاه امام خمینی(س)(جلد دوم)/ تدوین فروغ السادات رحیم پور. مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1387. مشخصات ظاهری:  712 ص. 2 ج.فروست: تبیان:  آثار موضوعی؛ دفتر چهل‌وهشتم.شابک:  (دوره)- 335 - 986 - 7    978 - 964 (ج.2) - 964 - 335 - 988 - 1  ISBN:  978  وضعیت فهرستنویسی:  فیپا (ج.2)   یادداشت:  کتابنامه: ص. 1303 ـ 1353؛ همچنین به صورت زیرنویس.موضوع:  خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ    پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره توحید/ توحید ـ ـ مقاله ها وخطابه ها.شناسه افزوده:  رحیم پور، فروغ السادات، گردآورنده/ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،          گروه معارف اسلامی. رده بندی کنگره:    9  ت  87  ت  5 /  1574          DSR                                           رده بندی دیویی:   0842 /   955شماره کتابشناسی ملی:   1212889                                                            

      

      

       

     

    کد/ م 2374

Transparent- 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توحید ازدیدگاه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفترچهل وهشتم)/ ج2‏ ‏تدوین:  فروغ السادات رحیم پور

ناشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ سوم:  1392 / 2000 نسخه         

قیمت (دوره):  48000 تومان

‏ ‏

‏                    ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                   0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                   0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                   0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه IV