المقصد السابع فی الاُصول العملیة
القول فیمن یؤخذ عنه الفتوی
مقتضی بناء العقلاء فی باب تقلید الأعلم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

مقتضی بناء العقلاء فی باب تقلید الأعلم

مقتضی بناء العقلاء فی باب تقلید الأعلم

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 609