درآمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قاضی زاده، کاظم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

درآمد

درآمد


‏امام خمینی نامی ماندگار در تاریخ معاصر است. آثار وجودی دوران زندگانی نود ساله امام،‏‎ ‎‏به ویژه در دهه های اخیر، به گونه ای است که او را به حقیقتی زنده و پویا برای عصرها و نسل های‏‎ ‎‏پس از خود تبدیل کرده است. عشق و علاقۀ وافر امت اسلامی و حتی غیر مسلمانان به تجدید‏‎ ‎‏خاطرۀ نو به نو با آن امام راحل، حکایت از استمرار حیات پویا و تأثیر علمی درازپای ایشان‏‎ ‎‏دارد. نام گذاری سال 1378 به نام «امام خمینی» توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و رئیس‏‎ ‎‏جمهور محبوب و همراهی و همدلی مردم در برگزاری با شکوه و شایستۀ برنامه های مختلفِ‏‎ ‎‏یک صدمین سال گرد تولد امام، در همین راستا موجه و قابل تفسیر است.‏

‏بزرگداشت امام، به ویژه در سال امام ابعاد گوناگونی را می طلبد اما مهم ترین آن ها بازخوانی‏‎ ‎‏اندیشه های نورانی و استوار امام و معرفی آن هابه نسل جوان و طالب حقیقت است. در میان‏‎ ‎‏اندیشه ها و دیدگاه های امام، بازشناسی اندیشه های حکومتی ایشان اهمیتی خاص و جایگاهی‏‎ ‎‏ویژه دارد که خود برخاسته از دو دلیل است: اول آن که بزرگ ترین دست آورد علمی امام، بنیان‏‎ ‎‏نهادن جمهوری اسلامی ایران بر ویرانه های رژیم سلطنتی است که از رهیافت ایشان به تعامل‏‎ ‎‏دین و حکومت و نگرش ایشان به حکومت اسلامی در عصر غیبت سر چشمه گرفته است. در‏‎ ‎‏استمرار این راه نیز، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز از نظریه پردازی ایشان‏‎ ‎‏در باب حکومت تأثیر پذیرفته است. روشن است که اندیشه هایی که علت محدثه و مبقیۀ‏‎ ‎‏انقلاب بوده، شایسته تأمل، بازشناسی و ترویج است. دوم آن که اندیشه های امام در این عرصه،‏‎ ‎‏در حجمی وسیع و در دوران های مختلفِ قبل از شروع مبارزات، دوران مبارزه و پس از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب و به گونه های مختلفِ کتاب، مصاحبه، سخنرانی و اعلامیه ارائه شده است. بی تردید‏‎ ‎‏تدوین، تبیین و ارائه به روزِ این مجموعۀ ارزشمند، کاری بایسته و شایسته است؛ به ویژه آن که‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی ایران برای پویایی و پایایی خود سخت بدان نیازمند است.‏

‏کنگره ‏«امام خمینی و اندیشۀ حکومت اسلامی»‏ برای پاسخ گویی به این نیاز پی ریزی شد و‏‎ ‎‏در مدت یک سال از آغاز برنامه ریزی تا زمان برگزاری، فعالیت های علمی گوناگونی را در قالب،‏‎ ‎‏مقالات، مصاحبه های علمی، مناظره های تلویزیونی، مأخذشناسی، تهیۀ متون علمی و انتشار‏‎ ‎‏هشت شماره نشریۀ ‏«اندیشه حکومت»‏ سامان بخشید. در تولید و سامان دهی این فعالیت ها،‏‎ ‎‏قبل از هر چیز از بذل محبت و مشارکت علمی آیات عظام، استادان و فضلای بزرگوار حوزه و‏‎ ‎‏استادان و دانشجویان فرهیختۀ دانشگاه بهره بردیم.‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: فلسفه سیاسی(ج. 2)صفحه 7

برنامه ریزی این کنگره با اشراف و مساعدت تولیت محترم آستان مقدس امام خمینی،‏‎ ‎‏حضرت ‏حجة الاسلام والمسلمین حاج سیدحسن خمینی‏ و با حسن تدبیر مسئولان محترم‏‎ ‎‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به ویژه قائم مقام محترم مؤسسه، ‏جناب آقای حاج حمید‎ ‎انصاری‏ آغاز گردید. در ادامه نیز مساعدت های ستاد یک صدمین سال گرد میلاد امام خمینی، به‏‎ ‎‏ویژه مسئول محترم ستاد، ‏حجة الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی انصاری‏ رفیق راه شد.‏‎ ‎‏بی تردید اشراف علمی ‏حضرت آیة الله معرفت‏، دبیر محترم کنگره و ارشادات ایشان بر اتقان و‏‎ ‎‏اعتبار علمی مکتوبات کنگره افزود.‏

‏اینک آن چه پیش رو دارید یکی از جلدهای مجموعه مقاله های کنگره است. با توجه به تنوع‏‎ ‎‏موضوعات دربارۀ بُعد حکومتی اندیشۀ امام، عنوان مجلدات به این شرح تدوین گردید:‏

‏ـ مبانی کلامی.‏

‏ـ فلسفۀ سیاسی (2 جلد).‏

‏ـ پیشینه و دلایل ولایت فقیه.‏

‏ـ شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه.‏

‏ـ نهادهای سیاسی و اصول مدنی.‏

‏ـ احکام حکومتی و مصلحت.‏

‏ـ روحانیت، اجتهاد و دولت.‏

‏مقالات این مجموعه بر اساس ضوابط مصوب و توسط هئیت علمی کنگره از میان 332‏‎ ‎‏مقاله رسیده به کنگره گزینش شده است. معیارهای مهم در انتخاب مقاله ها، اتقان علمی، نقد و‏‎ ‎‏بررسی نظریات دیگر در محدودۀ موضوع مقاله، نظریه پردازی و نوآوری بوده است.‏

‏در این جا از هیئت بررسی مقالات که متشکل از چهارده نفر از عالمان و فضلای حوزه و‏‎ ‎‏مدرسان دانشگاه بوده اند و از واحد جذب مقالات، ویراستاران و نیز دست اندرکاران نشر و‏‎ ‎‏آماده سازی این مجموعه تقدیر و تشکر می کنیم. امیدواریم این مجموعه زمینه ساز تعمیق هر‏‎ ‎‏چه بیش تر مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران باشد و موجب خشنودی روح امام راحل(ره)‏‎ ‎‏گردد.‏

‏ ‏

کاظم قاضی زاده

‏ ‏

‏قائم مقام دبیر و مسئول کمیتۀ علمی کنگره‏

‎ ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: فلسفه سیاسی(ج. 2)صفحه 8