کتاب خمس
آنچه که خمس در آن واجب است
4ـ خمس منفعت کسب (سؤالهای 3872ـ3950)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

4ـ خمس منفعت کسب (سؤالهای 3872ـ3950)

احکام خمس

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4ـ خمس منفعت کسب (سؤالهای 3872ـ3950)

خمس منفعت کسب

[سؤال 3872]‏ ‏ ‏ 1917‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر استفتائات امام خمینی دامت برکاته‏

‏پس از عرض سلام خواهشمند است فتوای امام را راجع به چند سؤال زیر مرقوم‏‎ ‎‏فرمایید:‏

‏1. بنده یک کارمند حقوق بگیر هستم برای محاسبه خمس خود می توانم از روش‏‎ ‎‏نگهداری سرمایه خود استفاده نمایم؟ بدین معنی که کل اجناس زندگی خود و‏‎ ‎‏وجوه  نقد را محاسبه نموده و چنانچه در سال بعد در مجموع افزایش داشت خمس‏‎ ‎‏اضافی را پرداخت نمایم و الا خیر؟ در حالت دوم اگر بیست هزار تومان زیان کرده‏‎ ‎‏باشم ولی ده هزار تومان پول نقد داشته باشم به این ده هزار تومان خمس تعلق‏‎ ‎‏می گیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، از حقوق دریافتی هر مقدار که آخر سال باقی بماند، خمس‎ ‎دارد و مؤونه زندگی اگر تنزل قیمت کند یا در اثر استهلاک از بین برود از‎ ‎درآمد کسر نمی شود.

‏2. اتومبیلی را دو سال پیش از پول خمس نداده خریده ایم و حال می فروشیم، آیا باید بلافاصله قبل از‏‎ ‎‏این که سال برسد خمس خرید آن داده شود یا می توان تا رسیدن سال صبر کرد؟ و چنانچه سودی برده‏‎ ‎‏باشیم و بلافاصله اتومبیل دیگری بخریم و هنوز سال نرسیده بفروشیم آیا باید بلافاصله خمس تفاوت‏‎ ‎‏قیمت خرید دو اتومبیل را قبل از رسیدن سال پرداخت نمود؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال پول فروش آن بلافاصله خمس دارد.

‏3. اگر عین پول خمس داده شده و خمس نداده مخلوط شود باید خمس همه را‏‎ ‎‏داد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تنها پول غیر مخمس خمس دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 19

[سؤال 3873]‏ ‏ ‏ 1918‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم نایب الامام خمینی بت شکن، ابراهیم زمان سلام می رسانم، پس از‏‎ ‎‏عرض سلام سلامتی شما را از ایزد منّان خواستارم. ‏

‏این جانب چند مسأله ای در زندگی ام پیش آمد که برایم مبهم است، اینک من از‏‎ ‎‏شما می خواهم ای رهبر بزرگ این چند مسأله را اگر چنانچه می شود برای من روشن‏‎ ‎‏گردان. مسائل از این قرار است؛ من مستخدم آموزش و پرورش هستم و درآمد من و‏‎ ‎‏شوهرم در برج به مقدار 5000 تومان می رسد، به مقدار 10000 تومان پس انداز کردیم‏‎ ‎‏و با همان پول یک خانه نیمه تمام ساختیم و به مقدار 10000 تومان مقروض هستیم،‏‎ ‎‏هم اکنون در این خانه زندگی می کنیم از شما می خواهیم برای ما بگویید که این پولی را‏‎ ‎‏که ما جمع آوری کرده ایم خمس دارد یا نه؟ در ضمن حقوق خودم به دو هزار و پانصد‏‎ ‎‏می رسد. می خواهم بدانم وضع خمس حقوق من چه وضعی دارد؟ از کسانی که من‏‎ ‎‏سؤال کردم گفته اند زنی که شوهر دارد حقوقش خمس دارد. حالا شما مرا راهنمایی‏‎ ‎‏کنید. دیگر عرضی ندارم به جز دوری و دیدارهای شما رهبر عزیز ان شاء الله‌ فرصتی‏‎ ‎‏پیدا گردد که شما را از نزدیک زیارت کنم. ‏

بسمه تعالی، اگر از حقوقتان پس انداز کنید و سال بر آن بگذرد خمس دارد.

[سؤال 3874]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1900

‏3. شخصی که مواد منزل مسکونی خود را نه به معامله شخصی خریده نه به معامله‏‎ ‎‏کلی، بلکه به صاحبان مواد گفته مواد را آوردند و بنّا هم عمارت را ساخت و بعد با پول‏‎ ‎‏سال های گذشته که غیر مخمس بوده عوض مواد و اجرت بنّا و کارگرها را داد و مدتی‏‎ ‎‏گذشت و عمارت ترقی کرد، آیا خمس با ترقی قیمت را باید بدهد یا بدون ترقی؟ و آیا‏‎ ‎‏معامله معاطاتی چون به اعطا واقع می شود حکم شخصی را دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال به قیمت فعلی باید خمس بدهد و در معاطات

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 20

باید مبیع شخصی باشد، بلی اگر تحقّق معاطات به تسلیم ثمن باشد‎ ‎می تواند مبیع کلی باشد.

[سؤال 3875]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3418

‏3. پنج سال است دیپلم گرفته ام و بیکارم. در بین این پنج سال تقریباً به مدت یک‏‎ ‎‏سال به صورت متفرقه و کارگر، کار کرده ام و مقداری پول جمع کرده ام. از آن پول، هم‏‎ ‎‏خودم خرج می کنم و هم به خانواده ام (پدر و مادرم و بچه ها) کمک می کنم. با توجه به‏‎ ‎‏این که هنوز هم بیکار هستم، آیا به این پول، خمس یا زکات تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر سال بر آن گذشته، خمس دارد.

[سؤال 3876]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2865

‏3. آیا کسی که پولی در بانک به عنوان پس انداز گذاشته است، آیا در سرِ سال مازاد‏‎ ‎‏بر مؤونه خمس حساب شده و باید خمس آن را داد؟‏

بسمه تعالی، خمس دارد.

[سؤال 3877]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5575

‏4. از نظر اسلام چند درصد حقوق را می توان برای خود در خانواده خرج کرد و‏‎ ‎‏چقدر را انفاق و چقدر را خمس و چقدر را می توان پس انداز کرد؟ آیا اصلاً می توان‏‎ ‎‏پس انداز کرد؟‏

بسمه تعالی، صرف حقوق مانع ندارد و اگر آخر سال چیزی باقی ماند، باید‎ ‎خمس آن داده شود.

[سؤال 3878]‏ ‏ ‏ 1919‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا اصل پول هایی را که افراد در بانک های اسلامی می گذارند تا بانک به وسیلۀ‏‎ ‎‏آن ها مضاربه، مزارعه و مساقات نماید، مشمول خمس می شود یا خالص عایدی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 21

‏ناشی از آن ها، آن هم پس از کسر مخارج سالانه؟‏

بسمه تعالی، پول پس انداز یا سرمایه اگر از درآمد کسب و حقوق است‎ ‎خمس دارد.

[سؤال 3879]‏ ‏ ‏ 1920‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 2 / 1361‏

‏با سلام به امامت امت و درود به شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی موفقیت برای‏‎ ‎‏شما خدمت گزاران مسلمین ‏

‏آیا جوانی ـ اعم از دختر یا پسر ـ که هم اکنون (سنین نوجوانی و جوانی؛ 18 ـ 25‏‎ ‎‏سالگی) مشغول تحصیل می باشد، اگر پولی را در بانک بگذارد به طوری که مدت آن‏‎ ‎‏از یک سال بگذرد، خمس بر آن تعلق می گیرد؟ با توجه به این که این پول را از معاش‏‎ ‎‏خود جهت ازدواج در آینده در بانک می گذارد.‏

بسمه تعالی، اگر از درآمد کسب خودش ذخیره کرده و سال بر آن گذشته،‎ ‎خمس دارد.

[سؤال 3880]‏ ‏ ‏ 1921‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت آیت الله‌ العظمی، الامام، مدّ ظله العالی‏

‏مقدار مالی خمسی که قبل از سر سال بنا بود به عنوان بودجۀ ازدواج مصرف شود‏‎ ‎‏و معامله و قرارداد آن تمام شده، فقط دادن پول صورت نمی گیرد، تا یک روز از سال‏‎ ‎‏می گذرد و پول مذکور در روز اول سال ـ بعد از سر سال خمس ـ به طرف داده‏‎ ‎‏می شود، آیا خمس آن واجب است یا نه؟‏

‏طول عمر حضرت عالی را از خداوند خواستارم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی‏‎ ‎‏خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، درآمد کسبی که سال بر آن گذشته، خمس دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 22

[سؤال 3881]‏ ‏ ‏ 1922‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏استفتا از محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. اگر کسی برای پدرش کار می کند و پدر حقوق معینی برایش منظور می دارد و‏‎ ‎‏پسر هرگاه احتیاج داشته باشد، به عنوان خرجی مقداری می گیرد، آیا سر سال باید‏‎ ‎‏هر  چه فقط نزد پدر اضافه دارد، خمسش را بدهد؟ و در این صورت اگر پدر بگوید‏‎ ‎‏خمسش را داده ام کافی است اگر چه احتمال بدهد راست نمی گوید، یا باید رسید‏‎ ‎‏مطالبه نماید و یا تکلیف دیگری دارد؟ بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، آنچه ملک او است و نزد پدر، اضافه بر خرجش مانده باید‎ ‎تخمیس نماید و گفتن پدر کافی نیست.

[سؤال 3882]

‏2. آیا آنچه به عنوان خرجی می گیرد، اگر سر سال از خرجش زیاد بیاید باید‏‎ ‎‏خمسش را بدهد، اگر چه قابل توجه هم نباشد؟‏

بسمه تعالی، خمس آن را باید بدهد.

‏3. اگر پدر یا مادر از رفتن به نماز جمعه (در عصر غیبت) و یا نماز جماعت یومیه ممانعت کنند، تکلیف‏‎ ‎‏فرزند چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب اذیت آن ها نشود شرکت جایز است.

‏4. گوش دادن به چه نوع موسیقی حلال است و این صداهایی که از رادیو پخش می شود ـ اگر چه‏‎ ‎‏طرب انگیز یا صدای زن نامحرم هم باشد ـ حلال است؟ یا وظیفۀ ما گوش ندادن است؟‏

بسمه تعالی، موسیقی مطرب حرام و صداهای مشکوک مانع ندارد.

‏5. خرید و فروش و معاشرت با یهود و نصاری (ارامنه) و زرتشتیان و بهاییان و یا مسلمانانی که به‏‎ ‎‏دستورات اسلامی (مانند خمس، روزه، نماز، نجاسات و مطهرات، حجاب و...) اهمیت نمی دهند چه‏‎ ‎‏صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، با غیر فرقۀ ضالّه مضلّه بهاییت، خرید و فروش مانع ندارد.

‏6. ربا و بهره ای که بانک ها به عنوان کارمزد می گیرند حلال است؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 23

بسمه تعالی، بهرۀ پول به هر اسم، ربا و حرام است.

‏7. احتکار و گران فروشی چه صورت دارد، در صورتی که جنس احتکار شده، مورد احتیاج عموم هم‏‎ ‎‏باشد؟ و آیا این عمل، فقط در مورد مردم گناه محسوب می شود یا اگر دولت هم احتکار و یا‏‎ ‎‏گران فروشی کند، حرام و معصیت است؟‏

بسمه تعالی، احتکار، با شرایط مذکوره در رساله حرام است و گران فروشی بر خلاف مقررات‎ ‎دولت اسلامی جایز نیست.

[سؤال 3883]‏ ‏ ‏ 1923‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 1 / 1362‏

‏قم، حضور محترم دفتر استفتائات امام خمینی‏

‏این جانب کارمند روزمزد با حقوق کم برای تأمین زندگی، هنوز هم در منزل پدرم‏‎ ‎‏هستم. مقدار پس اندازی برای زندگی دارم، آیا خمس باید بپردازم؟ ‏

بسمه تعالی، اگر از حقوق و درآمد کسب، پس انداز کرده اید خمس دارد.

[سؤال 3884]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3785

‏2. همسر بنده قبلاً در وزارت آموزش و پرورش کار می نموده و از محل حقوق‏‎ ‎‏دریافتی خود، مقداری پول جمع نموده بود که خمس آن را نپرداخته است. در هنگام‏‎ ‎‏ازدواج، از محل این پول برای خود جهیزیه تهیه نموده است؛ آیا برای پولی که از محل‏‎ ‎‏پول های مذکور از بابت جهیزیه پرداخت شده، می بایستی خمس پرداخت گردد‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نسبت به مقداری که سال بر پول آن گذشته است خمس‎ ‎واجب است.

[سؤال 3885]‏ ‏ ‏ 1924‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 2 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، سلام علیکم ‏

‏اما بعد، حدود هشت سال قبل به مدت دو سال و نیم در ایران کار کردم و مقداری‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 24

‏پس انداز نمودم، ولی خمس آن را نپرداختم. و بعد جهت ادامۀ تحصیل به خارج رفتم‏‎ ‎‏و به ناچار مقداری از آن را خرج نمودم. در بازگشت نیز با مقداری از آن پس انداز و‏‎ ‎‏مبلغی دیگر که قرض کرده بودم، مقداری اثاثیۀ منزل برای خود خریدم و برگشتم.‏‎ ‎‏هنوز هم آن قرض ها را نپرداخته ام. البته مبلغ قرض خیلی بیشتر از پس انداز قبلی‏‎ ‎‏است. از یک سال که استخدام شده ام، برای خود سال قرار دادم. سر سال مبلغی را که‏‎ ‎‏در این یک سال پس انداز کرده ام، به علاوه مبلغی که از قبل برای من مانده است را‏‎ ‎‏حساب کردم و خمس آن را برای امام ارسال می دارم، ولی نمی دانم که تکلیف مبلغی‏‎ ‎‏را که در این مدت خرج کرده ام و یا مبلغی را که قرض دارم از نظر شرعی چه می شود.‏‎ ‎‏تقاضا دارم نظر خود را در این مورد اعلام فرمایید. موفقیت شما و سلامتی امام را از‏‎ ‎‏درگاه ایزد یکتا مسألت می نمایم. خداحافظ شما باشد.‏

بسمه تعالی، هر مقدار از حقوق و درآمد کسب که پس انداز کرده اید، خمس‎ ‎دارد. و اگر مقدار آن معلوم نیست، خمس مقداری که یقین دارید را بدهید و‎ ‎قرض خمس ندارد.

[سؤال 3886]‏ ‏ ‏ 1925‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام خدمت کسانی که تمام زندگی خود را در راه خدا گذاشته و به این‏‎ ‎‏امت مظلوم کمک می کنند. مشکلی برای ما پیش آمده است و نمی دانیم چه کار کنیم؛‏‎ ‎‏لطفاً پاسخ دهید. من یک کارگر هستم و در اصل شغلم روزنامه فروشی می باشد. پولی‏‎ ‎‏که درمی آورم کمتر خرج می کردیم و مقدار خیلی کمی جمع شد که البته خرجی خانه‏‎ ‎‏بود؛ به بانک گذاشتیم. در مدت یک سال و نیم، پول در بانک به مقدار صد هزار تومان‏‎ ‎‏رسید. پس از مدتی روی این پول وام گرفتیم. خانه ای خریداری کردیم و حال‏‎ ‎‏می دانیم این پول که در بانک به عنوان وام مسکن بود، خمس دارد. این خمس چقدر‏‎ ‎‏می باشد؟ با توجه به این که ماهیانه قسط به بانک می دهیم؛ لذا قادر به پرداخت خمس‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 25

‏نیستیم. با عرض تشکر، به امید پیروزی اسلام و مسلمین‏

بسمه تعالی، اگر پول از درآمد کسب بوده و پس انداز شده و سال بر آن‎ ‎گذشته، خمس دارد.

[سؤال 3887]‏ ‏ ‏ 1926‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با سلام، مسائل ذیل را از رساله خوانده ام، ولی درست متوجه نشده ام که بالاخره‏‎ ‎‏چه کار باید بکنم و تکلیفم چیست؟ لطفاً به صورتی ساده و قابل فهم برای من توضیح‏‎ ‎‏دهید.‏

‏1. آیا به پولی که در صندوق قرض الحسنه قرار دارد، خمس تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر از درآمد کسب است، خمس دارد.

‏2. اگر انسان مقداری پول به حساب جنگ زدگان و یا این که کمک به جبهه های جنگ گذاشته باشد، آیا‏‎ ‎‏این پول را می تواند به حساب خمس بگذارد؟ ‏

بسمه تعالی، آنچه تا حال بابت سهمین داده قبول است و بعد از این تحصیل اجازه نمایید.

‏3. اگر تا به حال خمس نداده باشم تمام اجناس و یا چیزهایی که با آن پول خریداری شده حرام است؟‏‎ ‎‏و آیا خمس فقط به پول تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، می توانید برای تصفیه حساب به یکی از وکلای مسلّم الوکاله این جانب مراجعه‎ ‎شود.

‏4. لطفاً، مسأله بهره بانکی را نیز توضیح دهید که آیا حلال است یا حرام؟ و در چه صورت حلال و یا‏‎ ‎‏حرام است؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا و حرام است.

[سؤال 3888]‏ ‏ ‏ 1927‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا به وجهی که برای زیارت مستحب به حساب مربوطه واریز می شود، اگر در‏‎ ‎‏سال های بعد مشرف شود، خمس تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، خمس دارد. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 26

[سؤال 3889]‏ ‏ ‏ 1928‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 11 / 1361‏

‏دفتر محترم استفتائات امام خمینی، مدّ ظله العالی، سلام علیکم‏

‏با عرض معذرت از این که مصدع اوقات شریفتان می شوم، دو سؤال در مورد‏‎ ‎‏خمس دارم که امیدوارم با پاسخ به آن ها این جانب را خوشحال بفرمایید:‏

‏1. من تا به حال خانه و زندگی نداشته و حدوداً چهار ماهی است تشکیل خانواده‏‎ ‎‏داده ام؛ تا قبل از انقلاب دانشجو و تحت تکفل پدرم بوده ام و گاهی اوقات خود نیز در‏‎ ‎‏تابستان ها کاری کرده ام و پولش را به پدرم می دادم و مقداری هم برای خودم نگاه‏‎ ‎‏می داشتم؛ بعد از انقلاب نیز تا اواخر سال گذشته بدون دریافت حقوقی در جهاد کار‏‎ ‎‏می کردم و همان جا نیز خوراک می خوردم و با فروختن یک موتور که داشته ام (البته از‏‎ ‎‏پول پدرم خریده ام و مقداری هم از کار خودم) و مقداری تمبر که در دوران تحصیل‏‎ ‎‏جمع کرده بودم، ازدواج کرده ام و تا به حال نیز چون خانوادۀ مستقلی نداشته ام، خمس‏‎ ‎‏مال به هیچ وجه نداده ام و الآن که کار دارم، در این مسأله که باید با گذشته ها چه کرد‏‎ ‎‏مانده ام؛ امیدوارم که مرا راهنمایی بفرمایید.‏

بسمه تعالی، هر مقدار از حقوق که پس انداز کرده اید و سال بر آن گذشته،‎ ‎خمس دارد.

‏2. یک ماشین خریده ام که البته در زندگی لازم دارم؛ پول آن را به این صورت تهیه کرده ام که مقداری وام‏‎ ‎‏از محل کارم گرفته ام و مقداری هم از پدرم قرض گرفته ام و مقداری هم از پول چشم روشنی که مردم‏‎ ‎‏برایم آورده اند، والآن حدوداً ‏‏ قیمت آن را بدهکارم؛ آیا به این ماشین خمس تعلق می گیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ماشین مرقوم، خمس ندارد.

[سؤال 3890]‏ ‏ ‏ 1929‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ پنجم رمضان 1402 ق‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام‏‎ ‎‏خمینی روحی فداه‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 27

‏1. اگر شخصی قبلاً از مجتهدی تقلید می کرده که در‏‎ ‎‏«مسأله خمس»، در‏‎ ‎‏بعضی از‏‎ ‎‏اشیا، خمس را واجب نمی دانسته؛ ولی فعلاً از مجتهدی تقلید می کند که خمس را در‏‎ ‎‏آن چیز واجب می داند، آیا باید این شخص، خمس آن را بدهد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر عین مال موجود است، باید خمس آن را طبق تقلید فعلی‎ ‎بپردازد.

‏2. سربازهایی که در پاسگاه ها به سر می برند و در هر روز احتمال می دهند که به آن ها مأموریت داده‏‎ ‎‏شود که به بیشتر از چهارفرسخ بروند، آیا باید روزه بگیرند یا نه؟‏

بسمه تعالی، بدون قصد اقامت ده روز در یک محل، حکم مسافر دارند.

[سؤال 3891]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1319

‏2. آیا کسی که یک مقدار پول دارد و در آینده قصد ازدواج دارد؛ آیا با این پول‏‎ ‎‏می تواند لوازم خانگی مورد احتیاج خود را بخرد یا این که باید خمس آن را بدهد و‏‎ ‎‏بعد با پول خمس داده شده بخرد؟ لطفاً روشن نمایید.‏

بسمه تعالی، اگر از درآمد کسب است و سال بر آن گذشته باید اول خمس‎ ‎آن را بپردازد.

[سؤال 3892]‏ ‏ ‏ 1930‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏پس از سلام به رهبر انقلاب اسلامی و امام امت و درود به روان پاک شهیدان به‏‎ ‎‏خون خفته ایران که برای دفاع از انقلاب اسلامی با کفر جهانی مبارزه کردند. ‏

‏محترماً؛ به عرض می رساند: ‏

‏1. یکی از محصولات پر بهره، مرکبات می باشد و بعضی از افراد هر ساله در حدود‏‎ ‎‏مبلغ یک صد و حتی هزار و حتی یک میلیون تومان هم پول می گیرند؛ ولی در رساله‏‎ ‎‏برای مرکبات زکات تعیین نشده است. در این باره نظر مبارک امام امت چیست؟ زکات‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 28

‏تعلق می گیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مرکبات زکات ندارد؛ ولی در زاید بر مؤونه سال خمس دارد.

‏2. کسی که سال شرعی ندارد و پدرش هم خمس نداده، اکنون که می خواهد خمس میراث و اموال‏‎ ‎‏خود را بپردازد، بفرمایید قیمت میراث از چه زمانی باید حساب شود، زمان حیات پدر یا زمان فوت پدر‏‎ ‎‏و انتقال ارث، یا زمان تعیین سال شرعی؟‏

بسمه تعالی، میزان در حساب و پرداخت خمس قیمت فعلی است.

[سؤال 3893]‏ ‏ ‏ 1931‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 8 / 1361‏

‏از: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گناباد‏

‏احتراماً؛ به عرض می رساند که ذاکر از بیست مهرماه سال 60 وارد سپاه شده و تا به‏‎ ‎‏حال حقوقم را پس انداز می کرده ام، به طوری که حتی لباسی را برای خودم نخریده ام،‏‎ ‎‏تا در موقع لزوم ـ ازدواج ـ از آن استفاده کنم و از این حقوق، ده هزار تومان به عنوان‏‎ ‎‏قرض الحسنه به برادرم پرداخت کرده ام، تا در موقع مقتضی آن را پس بگیرم. با این‏‎ ‎‏مسائل انتظار جواب و کسب تکلیف از این دفتر را دارم.‏

بسمه تعالی، هر مقدار از حقوق که پس انداز کرده اید و سال بر آن گذشته،‎ ‎خمس دارد، هرچند بعد از سال آن را قرض داده باشید. بلی اگر بین سال‎ ‎قرض داده باشید، هر وقت وصول شد باید خمس بدهید.

[سؤال 3894]‏ ‏ ‏ 1932‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 10 / 1358‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ امام خمینی، دامت برکاته‏

‏این جانب 15 ساله از آن جناب تقلید می کنم. چند سؤال در مسائل دین و غیره‏‎ ‎‏دارم که عبارتند از:‏

‏1. در توضیح المسائل آن جناب دربار‏‏ۀ‏‏ خمس و زکات پول چیزی‏‎ ‎‏گفته نشده و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 29

‏فقط در مورد نقره و طلا توضیح داده شده است. خواهشمند است در مورد نصاب‏‎ ‎‏مقدار پول برای پرداخت خمس یا زکات مرا راهنمایی فرمایید.‏

بسمه تعالی، زکات ندارد و اگر از درآمد کسب است و سر سال باقیمانده،‎ ‎خمس دارد.

‏2. در مسأله شمارۀ 1005 در توضیح المسائل فرموده اید که «اگر یک بار تسبیحات اربعه گفته شود،‏‎ ‎‏کافی است» ولی در مسأله شمارۀ 1241 فرموده اید که «اگر سهواً تسبیحات اربعه گفته نشود و یا کمتر و‏‎ ‎‏بیشتر از سه مرتبه گفته شود احتیاط مستحب است که دو سجدۀ سهو نماید». لطفاً در این مورد هم مرا‏‎ ‎‏راهنمایی کنید.‏

بسمه تعالی، ترک احتیاط مستحب مانع ندارد و منافاتی نیست.

‏3. اگر انسان در زمان گفتن سلام، مثلاً دو مرتبه بگوید: «السلام علینا و علی عباد  الله‌ الصالحین» چه‏‎ ‎‏می شود؟ آیا سجدۀ سهو یا چیز دیگری دارد؟‏

بسمه تعالی، تکرار سلام مذکور، سجدۀ سهو یا چیز دیگری نمی آورد.

‏4. اگر انسان پشت سر امام جماعت غیبت کند و برای مثال ادای او را درآورد، اقتدا کردن به او اشکال‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، غیبت و هتک مؤمن جایز نیست و در صورتی که امام جماعت عادل باشد، اقتدای‎ ‎به او صحیح است.

‏5. آیا از نظر حضرت آیت الله‌، ارامنه که پیرو دین عیسوی هستند نجس هستند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، غیر مسلمان محکوم به نجاست است.

‏6. اگر انسان برای چشم داشت به بهشت، خداوند را عبادت و اطاعت کند اشکال شرعی دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏7. شما در قسمتی از توضیح المسائل فرموده اید: «هر جای نماز سهواً یا عمداً اشتباه شود نماز باطل‏‎ ‎‏است». ولی در مسأله شمارۀ 1239 فرموده اید: «اگر چیزی غلط خوانده شود و دوباره صحیح گفته شود‏‎ ‎‏سجدۀ سهو ندارد». لطفاً در این مورد مرا راهنمایی کنید.‏

بسمه تعالی، آنچه از مسأله 1239 نقل کرده اید صحیح است و جای قسمت اول را بنویسید تا‎ ‎توضیح داده شود و زیاد کردن یا ترک ارکان نماز، موجب بطلان نماز است؛ چه عمدی باشد و‎ ‎چه سهوی.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 30

[سؤال 3895]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3895

‏2. درآمد حاصله بعد از گذشت سال، خمس دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، صاحبان سهام باید خمس بدهند.

[سؤال 3896]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6927

‏3. پس از صرف و کسری هزینه، چنانچه باقیمانده ای باشد از ربح، خمس به آن‏‎ ‎‏تعلق می گیرد یا خیر؟ با توجه به این که به ملکیت خصوصی فرد یا افرادی درنمی آید.‏

بسمه تعالی، با فرض این که افراد، مالک سهام هستند خمس تعلق می گیرد.

[سؤال 3897]‏ ‏ ‏ 1933‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 12 / 1361‏

‏حضور مبارک آیت الله‌ العظمی نایب الامام، روح الله‌ خمینی، دامت برکاته‏

‏به عرض انور عالی می رساند این بند‏‏ۀ‏‏ ضعیف، سنواتی در مشهد مقدس سکنا‏‎ ‎‏داشته و به شغل و کسبی مشغول بوده است. در سال 1353 به واسط‏‏ۀ‏‏ توسع‏‏ۀ‏‏ فلک‏‏ۀ‏‎ ‎‏آستان قدس رضوی علیه السلام محلی که در آن کسب می کردم خراب و جزء فلکه شد. چون‏‎ ‎‏سرمایه نداشتم که محل دیگری تهیه کنم و از طرفی مریض شدم ناچار برای رفع‏‎ ‎‏کسالت با عائله ام به تهران آمده و حدود هشت ـ نه سال است که به هر طریق بوده،‏‎ ‎‏گذرانیده ام. در سال قبل، از طرف حجت الاسلام واعظ طبسی دستور داده شد مبلغی‏‎ ‎‏حدود بیست و چهار هزار تومان به بنده پرداخت نمودند که این مبلغ حتی کافی برای‏‎ ‎‏تهی‏‏ۀ‏‏ محل کسبی نیست. بعضی از مردم خیّر و دوستان کمک دائمی نموده، چون برای‏‎ ‎‏کسب آمادگی ندارم و کسالت پادرد و کمردرد دارم، مشغول به تألیف کتابی شده که‏‎ ‎‏فهرست آن را به پیوست تقدیم کرده ام‏‎ ‎‏که آماد‏‏ۀ‏‏ چاپ شده و خرج چاپ آن حدود‏‎ ‎‏متجاوز از پنجاه هزار تومان برآورد شده که از این مبلغ، حدود چهل هزار تومان آن‏‎ ‎‏موجود شده، اینک که این مبلغ در اختیار بنده است، بفرمایید خمس و سهم تعلق‏‎ ‎‏می گیرد؟ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 31

‏ضمناً عائلۀ حقیر فعلاً چهار نفرند؛ خود و عیال سیده و دو فرزند پسر که مشغول‏‎ ‎‏تحصیلند و از نظر درآمد ظاهر، ثلث خرج خود را نمی توانم تهیه نمایم؛ فقط به‏‎ ‎‏کمک های غیبی اداره شده. منتظر دستور شرعی نایب الامام و مرجع عالی مقام‏

بسمه تعالی، پول موجود اگر از درآمد کسب است و سال بر آن گذشته‎ ‎خمس دارد.

[سؤال 3898]‏ ‏ ‏ 1934‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 12 / 1361‏

‏خدمت برادران گرامی مستقر در دفتر امام، سلام علیکم ‏

‏بنده در یکی از شرکت های سازمان گسترش نوسازی مستخدم و خدمتگزار‏‎ ‎‏می باشم و درآمدم از این شرکت، مالیات و بازنشستگی دررفته، حدود 000 / 40 ریال‏‎ ‎‏می باشد و یا کمی بیشتر و از جای دیگر هم درآمدی ندارم؛ از این مبلغ، 000 / 10 ریال‏‎ ‎‏بابت کرایۀ منزل می دهم، به علاوۀ پول آب و برق آن. ‏

‏بنده در طول مدت 9 سال که در تهران مشغول کار شده ام و به فکر این که یک خانۀ‏‎ ‎‏کوچک برای خودم تهیه کنم و از زیر منّت صاحب خانه خلاص شوم، مبلغ‏‎ ‎‏000 / 370‏‎ ‎‏/ 1 ریال پول و یک دستگاه موتورسیکلت به ارزش 700 / 120 ریال از طریق‏‎ ‎‏شرکت نامبرده برای ایاب و ذهاب شخصی خود فراهم کرده ام و با توجه به این که در‏‎ ‎‏شرکت ما، شرکت تعاونی مسکن تأسیس شده است، مسئولین وزارت مسکن گفته اند:‏‎ ‎‏اگر بخواهیم خانه ای به شما بدهیم، باید 80% پول آن را خود افراد بدهند؛ مثلاً خانه ای‏‎ ‎‏که 000 / 500 تومان قیمت آن باشد نزدیک به 000 / 400 تومان آن را باید من بدهم. ‏

‏حالا با این شرح که عرض شد، شما ما را راهنمایی کنید؛ آیا خمس و یا هر نوع‏‎ ‎‏حق خدا و رسول خدا و فقرا در ذمۀ من هست و یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، پولی که از درآمد کسب و حقوق پس انداز شود و سال بر آن‎ ‎بگذرد خمس دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 32

[سؤال 3899]‏ ‏ ‏ 1935‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 10 / 1361‏

‏محضر رهبر عالی قدر، حضرت آیت الله‌ امام خمینی، پس از عرض سلام‏

‏از خداوند متعال آرزوی سلامتی و طول عمر آن امام بزرگوار را خواستارم.‏

‏محترماً؛ خدمت امام بزرگوار عرض می کنم که بنده از روزی که مکلف شده ام تا‏‎ ‎‏کنون خمس نداده ام و حدود 4 سال است که ازدواج کرده ام و حدود چهار هزار تومان‏‎ ‎‏حقوق می گیرم و کارمند دولت هستم و مبلغ هفتاد هزار تومان هم در بانک مسکن‏‎ ‎‏جهت گرفتن وام مسکن برای خریدن و یا ساختن خانه، پس انداز دارم و در حال‏‎ ‎‏حاضر مستأجر هستم و پولی را که در بانک گذاشته ام برای گرفتن وام مسکن است،‏‎ ‎‏البته این پول را با قناعت پس انداز کرده ام برای خرید خانه؛ لذا از محضر امام بزرگوار‏‎ ‎‏می خواهم که بفرمایند که خمس این پول چقدر می شود؟ و چگونه باید بپردازم؟ و به‏‎ ‎‏چه حسابی واریز بنمایم؟ ‏

بسمه تعالی، اگر پس انداز شما از حقوق و درآمد کسب است خمس دارد؛‎ ‎یعنی  آن را باید یا به مرجع تقلید یا وکیل مسلّم الوکاله او بدهید و‎ ‎می توانید به حساب شمارۀ هزار مؤسسه تعاون اسلامی قم حواله کنید و‎ ‎چنانچه با دادن خمس نمی توانید منزل تهیه کنید، مجازید خمس را بعد از‎ ‎تهیۀ منزل بدهید.

[سؤال 3900]‏ ‏ ‏ 1936‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 9 / 1361‏

‏پس از عرض سلام، با آرزوی توفیق برای شما عزیزان، عرضی داشتم که به این‏‎ ‎‏وسیله، برای شما بازگو می کنم و امیدوارم مرا راهنمایی کنید و پاسخ گو باشید:‏

‏بنده جوانی هستم که بیماری مادرزادی نرمی استخوان دارم و به این دلیل، قادر به‏‎ ‎‏حرکت کلاً نمی باشم. محل درآمد مشخصی ندارم و با کمک برادرها و خواهرم، با‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 33

‏مادرم زندگی می کنم. حدود یک سال است که پولی را که داشته ام سکۀ طلا خریده ام تا‏‎ ‎‏اگر طلا گران شد، آن را بفروشم و به این طریق، کاری کرده باشم. حال به من گفته اند‏‎ ‎‏که این عمل ـ طبق شرع اسلام ـ درست نیست و اصلاً داشتن طلا برای مرد خوب‏‎ ‎‏نیست و اسلام آن را نهی می کند. البته خود بنده ـ چه در رساله ها و چه کتب اسلامی،‏‎ ‎‏هرچه مطالعه و بررسی کرده ام ـ چیزی که این موضوع را ثابت کند ندیده ام. اگر این‏‎ ‎‏طور است، پس کار طلافروشان چه معنایی دارد؟! خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید‏‎ ‎‏تا در صورت منع این کار از نظر اسلام، دیگر آن را ادامه ندهم.‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ ولی اگر یک سال، طلای سکّه دار باقی بماند و به‎ ‎حد نصاب باشد، علاوه بر خمس درآمد، زکات هم واجب است. به شرط‎ ‎آن که پس از ادای خمس واجب، نصاب باقی باشد.

[سؤال 3901]‏ ‏ ‏ 1937‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت شریف امام خمینی سلام عرض می کنم. پس از سلام، سلامتی امام و‏‎ ‎‏خانواده اش را از درگاه خداوند متعال خواستارم. ‏

‏ما الآن 9 سال است تهران هستیم. و سه نفر هستیم؛ زن، مرد، بچه؛ توی 9 سال،‏‎ ‎‏000 / 80 تومان پول جمع کردم، الآن قدرت ندارم خانه بخرم، آیا این پول که من جمع‏‎ ‎‏کردم به این پول خمس و زکات می رسد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اگر از درآمد کسب و حقوق خود جمع کرده اید خمس دارد.

[سؤال 3902]‏ ‏ ‏ 1938‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک ولایت فقیه، حضرت امام خمینی‏

‏مردی هستم 43 ساله، دارای دو دختر و یک پسر که با مادرم 6 نفر می شویم. از‏‎ ‎‏سیزده سالگی با روزی 5 ریال کار و با پس انداز 3600 تومان مغازۀ خواروبار فروشی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 34

‏باز نمودم. خواهرانم را شوهر دادم و با فروش طلا و جواهرات زنم و بچه ها که اغلب‏‎ ‎‏به رسم کادو به نامبرده داده شده بود و حبوبات و برنج های مغازه ام، مبلغ سیصدهزار‏‎ ‎‏تومان پول در بانک رهنی گذاشتم تا با وام آن، خانه ای بخرم. ضمناً زمینی دارم در‏‎ ‎‏اطراف شهر که حدوداً مبلغ سیصد و پنجاه الی چهارصد هزار تومان می خرند. حالیه با‏‎ ‎‏این که دخترم نامزد نموده و هیچ وسیله ای برای او نخریدم و ضمناً جز خانه ای که در‏‎ ‎‏آن مسکن گزیده ام و خرید آن از زحمت چهل ساله من است چیزی ندارم، مقرر‏‎ ‎‏فرمایید تکلیف من نسبت به خمس این پول چیست؟‏

بسمه تعالی، پول موجود در بانک و سرمایۀ مغازه و زمین مذکور خمس‎ ‎دارد.

[سؤال 3903]‏ ‏ ‏ 1939‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب دارای حقوق ماهی دو هزار تومان می باشم و از این حقوق، در عرض 3‏‎ ‎‏سال، بیست هزار تومان در بانک پس انداز کرده ام و مجرد هستم و در منزل پدری‏‎ ‎‏نشسته ام و از وسایل و لوازم زندگی شخصی، جهت ازدواج هیچ چیز نخریده ام‏‎ ‎‏(همچون منزل، فرش، و...) و وضع مالی والدینم هم خوب نیست؛ آیا بایستی جهت‏‎ ‎‏استفاده در این موارد از این پس انداز (20 هزار تومان)، خمس آن را پرداخت کنم‏‎ ‎‏یاخیر؟ خداوند، امام را برای ما حفظ کند و ما را لیاقت پیروی از او عطا کند. ‏

بسمه تعالی، پس انداز اگر از حقوق و درآمد کسب باشد خمس دارد.

[سؤال 3904]‏ ‏ ‏ 1940‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 10 / 1361‏

‏محضر اقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت افاضاته‏

‏پس از عرض سلام و ارادت؛ چه می فرمایید در جواب مسائل زیر:‏

‏1. کسی است که 14 سال است پدرش مرده و یک حیاط کهنه به ارث مانده است.‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 35

‏در طول این مدت (14 سال) این شخص با کسب و کارش مقداری پول به دست‏‎ ‎‏آورده است و الآن می خواهد با این پول، آن حیاط را تعمیر کند یا یک حیاط دیگری‏‎ ‎‏بخرد؛ آیا باید قبل از خرید حیاط، خمس پول را بدهد یا بعد از خرید هرچه اضافه‏‎ ‎‏باشد خمس آن را بدهد؟‏

بسمه تعالی، باید خمس پول را بدهد.

‏2. کسی که پدرش خمس مالش را نمی دهد، به جهت این که می گوید خمس تعلق پیدا نکرده است (در‏‎ ‎‏حالی که خمس تعلق پیدا کرده است) آیا می تواند در خانۀ او زندگانی کند و از مال او صرف بکند و غذا‏‎ ‎‏بخورد یا نه؟‏

بسمه تعالی، آنچه مورد ابتلا و تصرف شما است اگر یقین ندارید که در آن خمس است،‎ ‎می توانید در آن تصرف کنید.

‏3. یک طلبه که تدریجاً سالی یک مقدار کتاب از پول شهریه می خرد آیا به این ها خمس تعلق می گیرد یا‏‎ ‎‏نه؟ (البته کتاب ها فعلاً مورد استفاده نیست و در آینده استفاده خواهد شد).‏

بسمه تعالی، خمس ندارد.

‏4. کسانی که در حوزه نیستند و در شهرستان ها مشغول کار هستند (سپاه، جهاد و...) آیا می توانند‏‎ ‎‏شهریه بگیرند یا نه؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دفتر شهریه است.

[سؤال 3905]‏ ‏ ‏ 1941‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مبلغ 000 / 50 تومان از پدرم گرفته و تحت عنوان قرض الحسنه و امانت نزد موجر‏‎ ‎‏گذاشته ام. این پول از سرمای‏‏ۀ‏‏ کسب پدرم بوده و ایشان خمس اموالشان را شرعاً‏‎ ‎‏پرداخت می نمایند. البته هنوز این پول به من بخشیده نشده است، ولی به احتمال زیاد‏‎ ‎‏در آینده متعلق به من خواهد بود؛ سؤال این است که آیا به این پول خمس تعلق‏‎ ‎‏می گیرد یا خیر؟ (در صورتی که مال من باشد یا نباشد) و در صورتی که خمس تعلق‏‎ ‎‏بگیرد و موعد پرداخت آن فرا رسد، در حالی که اصل پول نزد موجر بوده و این جانب‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 36

‏قادر به پرداخت آن (خمس) نباشم، وظیفه ام‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله که به شما نبخشیده، خمس دارد و باید پدر‎ ‎شما در حساب سر سال منظور نماید و بر شما تکلیفی نیست.

[سؤال 3906]‏ ‏ ‏ 1942‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 6 / 1361‏

‏حضور محترم برادران مسئول دفتر امام خمینی، سلام علیکم‏

‏خواهشمند است نظر مبارک امام امت را در مورد مسألۀ ذیل برای این جانب‏‎ ‎‏ارسال کنید:‏

‏بنده جوانی می باشم 24 ساله و دانشجوی سال اول که مدت 2 سال است که در‏‎ ‎‏سپاه پاسداران بروجرد عضویت دارم. در این 2 سال توانسته ام مقداری از حقوق خود‏‎ ‎‏را ذخیره کنم، حال سؤال بنده این است که آیا این پول، خمس دارد و یا نه؟ و در‏‎ ‎‏صورتی که خمس دارد، آیا اجازه هست که در حساب 100 امام و یا موارد دیگر واریز‏‎ ‎‏شود؟ و اگر اجازه نیست، دستور چه می باشد؟‏

بسمه تعالی، حقوق پس انداز شده خمس دارد و بدهی بابت خمس را‎ ‎می توانید به حساب شمارۀ هزار مؤسسه تعاون اسلامی قم حواله نمایید.

[سؤال 3907]‏ ‏ ‏ 1943‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر محترم دفتر امام، مدّ ظله العالی‏

‏محترماً؛ به عرض می رسانم که من سرباز وظیفه با مشکلی شرعی مواجه گردیده ام‏‎ ‎‏که جهت راهنمایی از آن مقام، سؤال خود را مطرح می کنم:‏

‏من در حال حاضر سرباز می باشم و قبل از ورود به خدمت، خرجی خانواده ام را‏‎ ‎‏می دادم و هم اکنون در بانک مقداری پول دارم که پس انداز من در دورانی که کار‏‎ ‎‏می کردم، می باشد. وجه پس انداز من در بانک 000 / 45 تومان می باشد. سؤال من این‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 37

‏است که چه مقدار آن را باید خمس بدهم؟ آیا باید 000 / 9 تومان آن را خمس بدهم یا‏‎ ‎‏تخفیفی در این مورد شامل من می گردد؟ با توجه به این که من خرج خانواده را باید‏‎ ‎‏بعد از اتمام خدمت دوباره بپردازم، ولیکن فعلاً خرجی خانواده را خود مادرم‏‎ ‎‏می پردازد.‏

بسمه تعالی، پولی که از درآمد کسب، پس انداز شده خمس دارد.

[سؤال 3908]‏ ‏ ‏ 1944‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 12 / 1358‏

‏محترماً؛ بعد از سلام و دست بوسی، به استحضار عالی می رساند در آذرماه سال‏‎ ‎‏1352 قبل از عزیمت به مکۀ معظمه خدمت امام جماعت مسجد امام حسین شرفیاب‏‎ ‎‏شدم، عرض کردم خانه ای دارم 275 متر و وضعیت بدهکاری خود را حضور ایشان‏‎ ‎‏عرض کردم. ایشان فرمودند شما تا این ساعت بری ءالذمه می باشید، ولی بایستی برای‏‎ ‎‏خود، سال مالی پیش بینی کنید.‏

‏بنده این کار را انجام ندادم تا این که بعد از سفر مکۀ معظمه خانه را با شرکت برادر‏‎ ‎‏خانم خود تبدیل به 6 دستگاه آپارتمان 90 متری نمودیم که 3 دستگاه آن را شریک‏‎ ‎‏بنده برداشت و یک دستگاه، محل مسکونی فعلی خودم می باشد و 2 دستگاه آن را به‏‎ ‎‏مبلغ 000 / 500 / 6 ریال فروختم. ‏

‏سپس مجدداً در تاریخ 15 تیرماه 1358، (11 شعبان 1399) خدمت ایشان‏‎ ‎‏شرفیاب و مراتب را عرض نمودم. ایشان دین این جانب را به 000 / 229 ریال برآورد‏‎ ‎‏نمودند که 000 / 130 ریال آن تقدیم شد و بقیه 000 / 99 ریال دین بنده شد.‏

‏حال با تقدیم 000 / 99 ریال دین مذکور به استحضار عالی می رساند وضعیت فعلی‏‎ ‎‏بنده این است که مبلغ 000 / 000 / 7 ریال وجه نقد دارم و اخیراً هم یک دستگاه اتومبیل‏‎ ‎‏پیکان به مبلغ 000 / 460 ریال خریده ام و یک آپارتمان 90 متری که گنجایش آن برای‏‎ ‎‏این جانب که دارای عروس و دامادها و نوه می باشم کم است و قصد معاملۀ خانۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 38

‏بزرگ تری را برای خود دارم و ضمناً ماهیانه حدود 000 / 95 ریال حقوق دارم و خود و‏‎ ‎‏زن و یک فرزند در حال حاضر در منزل دارم و 4 فرزندم از خودم جدا زندگی می کنند‏‎ ‎‏که اغلب برای میهمانی با زن و فرزند خود به منزل ما می آیند. حال تقاضای تعیین‏‎ ‎‏بدهی فعلی خود را دارم. ‏

بسمه تعالی، با فرض این که از ناحیۀ منزل اولی بری ءالذمه هستید،‎ ‎نسبت  به آپارتمان مسکونی فعلی، خمس واجب نیست و پول نقد خمس‎ ‎دارد.

[سؤال 3909]‏ ‏ ‏ 1945‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 5 / 1361‏

‏با سلام و درود فراوان به رهبر انقلابمان و شهیدان به خون خفته گلگون کفن‏

‏با سلام خدمت شما و با عرض معذرت از این که مزاحم شدم در مورد خمس مال‏‎ ‎‏چند اشکال داشتم که خواهشمندم مرا در رفع این اشکال ها کمک بفرمایید.‏

‏1. آیا دختری که ازدواج نکرده ولی کار می کند پس انداز هم دارد باید خمس مالش‏‎ ‎‏را بدهد؟‏

‏2. آیا می توان خمس مال را به حساب خانه سازی امام یا کمک به جبهه فرستاد؟‏

‏3. در صورتی که بتوانیم شخصاً به فردی محتاج یا به سازمانی پول را بدهیم به چه‏‎ ‎‏کسی پول باید داده شود، یا این که در صورت دسترسی نداشتن به حاکم شرع و اگر‏‎ ‎‏بخواهیم در اختیار امام گذاریم از چه طریقی باید بفرستیم.‏

‏4. کسی که تا حالا خمس مالش را نداده وسایلی را که قبلاً با آن پس انداز خریده به‏‎ ‎‏چه صورتی می تواند استفاده کند.‏

بسمه تعالی، پولی که از درآمد کسب به دست آمده و سر سال باقیمانده‎ ‎خمس دارد و خمس را باید به مرجع تقلید یا وکیل مسلّم الوکاله او برسانند‎ ‎و قبل از ادای خمس تصرف در مال مورد خمس جایز نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 39

[سؤال 3910]‏ ‏ ‏ 1946‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از تقدیم عرض سلام؛ امیدوارم که صحت و سلامت باشید.‏

‏جوانی هستم بالغ؛ البته خودم کار می کنم؛ ماهیانه 000 / 20 ریال حقوق می گیرم و‏‎ ‎‏سالیانه حدود 000 / 240 ریال می باشد. حساب کردیم 000 / 130 ریال خرج سالیانه‏‎ ‎‏می شود و حدود 000 / 110 باقی می ماند، آیا بایست غیر از پدرم خودم که کار می کنم‏‎ ‎‏خمس و زکات بدهم یا نه، چه مقدار بدهم؟ ‏

بسمه تعالی، آنچه از درآمد کسب خودتان که سر سال باقی بماند باید‎ ‎خمس آن را بدهید.

[سؤال 3911]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1328

‏5. از چه زمانی پرداختن خمس واجب می شود؛ آیا استقلال از خانواده یا داشتن‏‎ ‎‏درآمد ـ ولو در محیط خانواده ـ شرط است؟‏

بسمه تعالی، درآمد کسب شخص برای خودش اگر یک سال بر آن بگذرد‎ ‎خمس دارد، ولو این که شخص در محیط خانواده باشد.

[سؤال 3912]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2304

‏6. شخص 75 ساله ای از کار افتاده، دارای یک زن مریض 70 ساله است و قبلاً در‏‎ ‎‏نزد شخصی دیگر کار می کرده و اینک به علت این که قادر به هیچ کاری نیست او را‏‎ ‎‏از  کار بر کنار نموده و مبلغی به عنوان بازخرید خدمت به او داده است. الآن‏‎ ‎‏موجودی  این شخص شامل‏‎ ‎‏مبلغی است که قبلاً موجود داشته و مبلغی که از وسایل‏‎ ‎‏اضافی منزل فروخته، به اضاف‏‏ۀ‏‏ پول بازخریدی، جمعاً مبلغی در حدود 000 / 150‏‎ ‎‏تومان نقد در بانک دارد که خرجی این خانواده است تا مادامی که زنده هستند و از‏‎ ‎‏این  پول، ماهیانه 1500 یا 2000 تومان بر می دارند و خرج می کنند و نان آور یا‏‎ ‎‏درآمد  دیگری هم ندارند؛ آیا در آخر سال به باقیماند‏‏ۀ‏‏ پول این شخص، خمس تعلق‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 40

‏می گیرد یا حکم آن چگونه است؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است و چنانچه پول موجود در بانک از‎ ‎درآمد کسب بوده یا از فروش وسایل تهیه شده از درآمد کسب باشد و‎ ‎خمس آن داده نشده، باید تخمیس شود.

[سؤال 3913]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2168

‏3. فرزندی از یک خانواده مدت چهار ماه در جبهه بوده، که بابت خدمتش مبلغی‏‎ ‎‏به او داده اند؛ آیا خمس دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، احتیاطاً حساب کند.

[سؤال 3914]‏ ‏ ‏ 1947‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 2 / 1361‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی الامام روح الله‌ الموسوی الخمینی دام ظله،‏‎ ‎‏سلامٌ  علیکم‏

‏محترماً به عرض می رسانم پس از گذشت یک سال از دورۀ خدمتم در ارتش مبلغ‏‎ ‎‏سی هزار تومان پس انداز کردم، حال نحوۀ تحویل خمس ـ به چه کسی و چگونه ـ را‏‎ ‎‏می خواستم بدانم لازم به تذکر است که بنده مجردم ولی پدر و مادرم نزدم هستند،‏‎ ‎‏همچنین همۀ پول پس انداز سال گذشته نزدم نیست، حدود نه هزار تومان به اقوام‏‎ ‎‏قرض دادم ولی از پول حقوق این شش ماه بعد از یک سال اینک نیز مبلغی بیش‏‎ ‎‏از  سی هزار تومان در بانک دارم. همچنین است در محل کارم که شامل کارمند و‏‎ ‎‏سرباز  و درجه دار هستند با انتخابم برای امام جماعت خواستم بدانم آیا اشکال‏‎ ‎‏ندارد  که پذیرفته ام؟ همچنین اماما مرا درسی آموز تا با تمسک به آن، آن دنیایم تضمین‏‎ ‎‏شود.‏

بسمه تعالی، اگر پس انداز از حقوق و درآمد کسب است خمس دارد و‎ ‎طلبی که دارید اگر سر سال امکان وصول آن باشد خمس دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 41

[سؤال 3915]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5537

‏4. شخصی که از خود، خانۀ مسکونی و اثاث و زندگی ندارد، ولی هر ماهه مقداری‏‎ ‎‏پول پس انداز می کند تا چند سال بعد که بتواند خانه و زندگی برای خود تشکیل دهد،‏‎ ‎‏آیا خمس این پول ها را باید سر سال بدهد، یا این که وقتی احتیاجات خود را برطرف‏‎ ‎‏کرد آن وقت خمس بدهد؟‏

بسمه تعالی، سر سال باید آنچه از مؤونۀ سال زیاد آمده تخمیس نمایند.

[سؤال 3916]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6556

‏4. این جانب حقوق بگیر ماهان‏‏ۀ‏‏ دولت می باشم. حقوقم فقط به انداز‏‏ۀ‏‏ خرج زندگی‏‎ ‎‏اهل بیتم می باشد و چون مهری‏‏ۀ‏‏ همسر واجب می باشد و بنده هم نقداً ندارم بپردازم در‏‎ ‎‏یک صندوق قرض الحسنه حسابی به اسم خودم بازکردم و در دل نیت نمودم که ماهی‏‎ ‎‏صد تومان به این حساب اضافه نمایم تا به مبلغ بیست هزار تومان رسید آن پول را‏‎ ‎‏بگیرم به مهری‏‏ۀ‏‏ همسرم بدهم و فعلاً به مبلغ بیست وشش هزار ریال رسیده و سر سالم‏‎ ‎‏نزدیک است؛ آیا به این پول یاد شد‏‏ۀ‏‏ بالا خمس و سهم امام علیه السلام تعلق می گیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، خمس دارد.

[سؤال 3917]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1273

‏5. در ارتش ماهی یکصد تومان به عنوان پس انداز از حقوق هر پرسنل برمی دارند‏‎ ‎‏و یکصد تومان هم خود دولت می گذارد و به همان مقدار یا کمتر از همان پول وام‏‎ ‎‏می دهند. لطفاً تکلیف خمس این سه مورد را بیان بفرمایید.‏

بسمه تعالی، هر مقدار که از حقوق کم شده و بعداً دریافت شده خمس دارد.

[سؤال 3918]‏ ‏ ‏ 1948‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی‏

‏این جانب سال خمسی دارم و چند سال قبل پس از اعلام تأسیس «بانک ملی»‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 42

‏مبلغی به حساب مخصوص آن واریز کردم. در همان سال مبلغی به برادرم قرض دادم‏‎ ‎‏که هر موقع توانایی دارد باز پرداخت نماید. در آخر آن سال خمسی که وجوهات هم‏‎ ‎‏بدهکار شدم، این دو مبلغ را به حساب نیاوردم به این نیّت که چنانچه وصول شد‏‎ ‎‏مسأله آن را پرسش و اقدام نمایم. متمنی است تعیین فرمایید با توجه به این که در سال‏‎ ‎‏بعد خمس به من تعلق نگرفته و در این سال هم خمس به من تعلّق نمی گیرد، آیا دو‏‎ ‎‏مبلغ مذکور که امسال وصول شده متعلق خمس است یا جزء درآمد امسال به حساب‏‎ ‎‏می آید؟‏

بسمه تعالی، خمس دارد.

[سؤال 3919]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2063

‏3. اتحادیه برای رفاه اعضای خود تشکیل شرکت تعاونی مصرف صنفی داده است‏‎ ‎‏که با پول سهمی که به اعضا فروخته شده است، تشکیل گردیده و هیأت مدیرۀ شرکت‏‎ ‎‏با آن پول، خرید و فروش می نماید و اجناس خود را با حداقل سود به اعضای صنف و‏‎ ‎‏سهام داران می فروشد که در پایان هر سال باید ترازنامۀ خود را به مراجع صلاحیت دار‏‎ ‎‏تسلیم دارد؛لذا مرقوم فرمایید که ماندۀ پس از پرداخت مخارج، مشمول خمس می گردد‏‎ ‎‏یا خیر؟ (البته آنچه که سود بماند به نسبت خرید بین سهام داران تقسیم می گردد).‏

بسمه تعالی، سود تجارت باقیمانده در آخر سال خمس دارد.

[سؤال 3920]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2202

‏3. پیمانکاری با شرکت نفت قرارداد بسته که نفت و بنزین و گازوییل به دست‏‎ ‎‏مردم برساند. شرکت نفت بیست هزار تومان از این پیمانکار در بانک تهران دریافت‏‎ ‎‏کرده که اگر اتفاقی افتاد یا ضرری از طرف این پیمانکار به شرکت نفت وارد آمد‏‎ ‎‏شرکت نفت ضرر خود را از این پول برداشت نماید. آیا به چنین پولی وجوهات تعلق‏‎ ‎‏می گیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، خمس دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 43

[سؤال 3921]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2202

‏5. اگر شخصی برای خودش سال قرار بدهد ده هزار تومان داشته دو هزار تومان‏‎ ‎‏آن را خمس داده، هشت هزار تومان مانده، سر سال دو هزار تومان اضافه شده است.‏‎ ‎‏آیا خمس آن را باید بدهد؟‏

بسمه تعالی، باید خمس آن دو هزار تومان را بدهد.

[سؤال 3922]‏ ‏ ‏ 1949‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 1 / 1361‏

‏پس از عرض سلام و التماس دعا‏

‏در رژیم گذشته در خدمت سربازی اجباراً مدتی برای مأموریت به عمان فرستاده‏‎ ‎‏شدیم، بعد از اتمام مأموریت مقداری پول 30 ـ 40 هزار تومان بابت حق مأموریت‏‎ ‎‏دادند، مقداری از پول را خرج کرده ایم و مقداری باقی می باشد، لطفاً نظر شرعی تان را‏‎ ‎‏در مورد پول باقیمانده خرج نشده بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر پول دریافتی بابت حقوق خدمت سربازی بوده زاید بر‎ ‎مؤونه سال خمس دارد.

[سؤال 3923]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 272

‏3. آیا پولی که به منظور دریافت وام و یا پولی که برای خرید خانه در بانک ذخیره‏‎ ‎‏می شود برای کسی که خانه ندارد و از این نظر در مضیقه است، خمس دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر از وام ذخیره کرده خمس ندارد و چنانچه از درآمد و‎ ‎حقوق خود پس انداز کند خمس دارد.

[سؤال 3924]‏ ‏ ‏ 1950‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 3 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، ضمن عرض سلام و امید موفقیت برای شما‏

‏کارمندی هستم از آموزش و پرورش که پس اندازی در بانک مسکن جهت تهیه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 44

‏مسکن ـ که به فرمایش امام امت همه باید دارای مسکن باشند ـ دارم و هیچ گونه ملک‏‎ ‎‏و یا سرمایه ای دیگر ندارم و این پس انداز را با صرفه جویی و کار زیاد حتی کار‏‎ ‎‏کارگری پیش این و آن به غیر از کار اداری پیدا کردم که شاید روزی یک خانه معمولی‏‎ ‎‏داشته باشم، البته به امید خدای بزرگ. آیا به این پس انداز خمس تعلق می گیرد؟ با‏‎ ‎‏توجه به این که فعلاً ماهانه مبلغ 8000 ریال بابت اجاره خانه می پردازیم و اگر تعلق‏‎ ‎‏می گیرد آیا می شود قسطی پرداخت کرد، چون فعلاً در بانک مسکن برای مدتی سپرده‏‎ ‎‏ثابت است و به چه حسابی باید واریز کرد؟ یا می شود برای جنگ زدگان واریز کرد؟‏

بسمه تعالی، پس انداز حقوق و درآمد کسب در آخر سال خمس دارد و‎ ‎برای پرداخت آن می توانید پس از دستگردان با یکی از وکلای مسلّم‎ ‎الوکالۀ این جانب به اقساط تدریجاً پرداخت کنید.

[سؤال 3925]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2524

‏5. کارمندی است با هفت سر عائله و با حقوق ماهیانه حدود 46000 ریال و دارای‏‎ ‎‏خانه مسکونی ناتمام که این مبلغ حقوق کفاف زندگی او را به طور نسبی می دهد و از‏‎ ‎‏این مبلغ در آخر ماه چیزی برایش باقی نمی ماند. آیا داشتن حساب سال برای چنین‏‎ ‎‏افرادی لازم است؟‏

بسمه تعالی، اگر چیزی باقی نمی ماند خمس واجب نیست و سال قهری‎ ‎است و قراردادی نیست.

[سؤال 3926]‏ ‏ ‏ 1951‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 10 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ‏

‏پس از عرض سلام به عرض می رساند: این جانب خانمی هستم که شوهر دارم و‏‎ ‎‏حقوق بازنشستگی شوهرم در ماه سه هزار و چهارصد تومان است و با قناعت مخارج‏‎ ‎‏خودمان را اداره می کنم. از طرفی من خودم یک خانه قسطی دارم (در کوی کن) به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 45

‏مساحت دویست و پنجاه متر دارای سه اتاق و از بابت قیمت خانه مبلغی هم ماهیانه‏‎ ‎‏شوهرم قسط می دهد.‏

‏مدت یک سال خانه را اجاره دادم و به اتفاق شوهرم به مسافرت رفتیم و پس از‏‎ ‎‏یک سال آمدیم به خانۀ خود و از بابت کرایه خانه مبلغ بیست هزار تومان پس انداز‏‎ ‎‏کردم و گذاشتم به بانک، برای مخارج مکه، و منتظر هستم در قرعه کشی شرکت کنم و‏‎ ‎‏اگر قرعه به نام من اصابت کرد بروم مکه. ضمناً این پول مدت یک سال است که در‏‎ ‎‏بانک مانده، از طرفی دیوارهای خانه خراب شده و موزاییک کف حیاط کنده شده و‏‎ ‎‏احتیاج به بنایی دارد و همچنین دو تا از اتاق ها فرش ندارد و موکت است و نمی توانیم‏‎ ‎‏از حقوق شوهرم فرش و یا بنایی کنیم. آیا اصولاً به این بیست هزار تومان خمس تعلق‏‎ ‎‏می گیرد یا خیر؟ و اگر خمس تعلق می گیرد آیا می توانیم از خمس این پول فرش‏‎ ‎‏ماشینی بخریم و آبروی خود را حفظ کنیم و یا بنایی کنیم یا خیر؟ بی اندازه از مرحمت‏‎ ‎‏شما ممنون خواهیم بود که جواب عنایت فرمایید.‏

بسمه تعالی، خمس دارد.

[سؤال 3927]‏ ‏ ‏ 1952‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 12 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت امام خمینی، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران و‏‎ ‎‏شیعیان جهان دامت برکاته، محترماً مستحضر می دارد: ‏

‏در اداره ای که این جانب مشغول به کار می باشم، با اظهار تمایل و علاقه همکاران،‏‎ ‎‏صندوقی تحت عنوان «تعاون فرهنگیان» ایجاد شده که همه ماهه مبلغ یکصد تومان‏‎ ‎‏بابت حق عضویت از حقوقمان کسر می گردد. استدعا دارد نظر مبارک را در مورد وجه‏‎ ‎‏مأخوذه مذکوره که یک سال یا بیشتر در حساب فوق باقی می ماند از نظر سهمین اعلام‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، باید خمس آن را بدهند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 46

[سؤال 3928]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 87

‏4. این جانب با شغل مقدس آموزگاری، قریب به پنج سال است که ازدواج کرده و‏‎ ‎‏جدا از پدرم زندگی می کنم. از همان اول زندگی، با مختصر پس انداز دوران مجردی و‏‎ ‎‏گرفتن وام های بانکی، اقدام به تهیۀ یک خانۀ هشتاد متر مربع زیر بنا نمودم؛ در نتیجه از‏‎ ‎‏همان اوایل، نه تنها در پایان هیچ سالی پس انداز نداشتم، بلکه هنوز هم دارم قسط های‏‎ ‎‏بدهی ام را پرداخت می کنم؛ بنابراین از نظر وجوهات شرعیه وضع گذشته ام چه‏‎ ‎‏می شود؟ و حال باید چه کار کنم؟‏

بسمه تعالی، اگر قبلاً پس اندازی که سال بر آن گذشته باشد داشته اید، باید‎ ‎خمس بدهید.

[سؤال 3929]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1350

‏2. حقوق پاسداران از لحاظ خمس و زکات به چه صورت است؛ آیا تعلق می گیرد‏‎ ‎‏یا خیر، در صورتی که برای ساختن منزل پس اندازی تهیه شود؟‏

بسمه تعالی، خمس دارد.

[سؤال 3930]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 221

‏3. آیا اگر کسی پولی از زندگی و کاری که روزانه می کند پس انداز کند، این پول‏‎ ‎‏خمس و زکات بر می دارد؟ اگر بر می دارد، مبلغ ده هزار تومان پول چقدر خمس و‏‎ ‎‏زکات دارد؟‏

بسمه تعالی، خمس دارد و خمس ده هزار تومان، دو هزار تومان است.

[سؤال 3931]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 12

‏2. پولی که انسان در بانک می گذارد آیا خمس به آن تعلق می گیرد یا نه؟ در بانک‏‎ ‎‏قرض الحسنه چطور؟‏

بسمه تعالی، اگر از درآمد کسب و حقوق پس انداز کرده، باید خمس آن را‎ ‎بدهد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 47

[سؤال 3932]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2289

‏3. همسرم مبلغ 240000 ریال از کار خود در مدرسه، در بانک پس انداز دارد.‏

بسمه تعالی، باید خمس این مبلغ را بدهند. و در هر صورت شما برای‎ ‎تصفیۀ حساب، نزد یکی از وکلای این جانب مراجعه نمایید.

[سؤال 3933]‏ ‏ ‏ 1953‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مسئول محترم دفتر حضرت امام خمینی، سلام علیکم‏

‏یازده نفر با هم صندوق قرض الحسنه تأسیس نموده اند و هر نفر ماهیانه پنجاه‏‎ ‎‏تومان به سرمایۀ صندوق به نام خودشان می افزایند و این صندوق، حدود ده سال‏‎ ‎‏است کار می کند؛ آیا به سرمایۀ این صندوق خمس تعلق می گیرد؟ و اگر می گیرد، به چه‏‎ ‎‏نحوی و مسئول کیست؟ توضیح این که مسئولیت حسابداری، نگهداری صندوق،‏‎ ‎‏پرداخت وام و جمع آوری آن به عهده یک نفر می باشد. ‏

بسمه تعالی، خمس واجب است و هر یک به حساب سهم خودش باید‎ ‎خمس بدهد.

[سؤال 3934]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2100

‏3. اگر اموالی که وجوهات به آن تعلق می گیرد، از راه قناعت و صرفه جویی جمع‏‎ ‎‏شده باشد، آیا تخفیف هم دارد؟ و اگر دارد، لطفاً به طور واضح بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، تخفیف ندارد و باید آنچه سر سال زیاد آمده، تخمیس شود.

[سؤال 3935]‏ ‏ ‏ 1954‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی، با تقدیم سلام‏

‏کسی برای مصارف عروسی پسرش پول تهیه کرده، که قبل از تکمیل مراسم، سال‏‎ ‎‏به سر رسیده است. آیا به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 48

‏طول عمر حضرت عالی را از خداوند خواستارم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی‏‎ ‎‏خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، مبلغ پس انداز شدۀ از درآمد کسب، خمس‎ ‎دارد.

[سؤال 3936]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1908

‏2. جوانی که خدمت سربازی را به اتمام رسانده و در عرض این دو سال از حقوق‏‎ ‎‏و فوق العاده، مقداری پول جمع آوری کرده و در بانک موجود است، لکن قصد دارد‏‎ ‎‏ازدواج کند و مقدار پول اضافه نیست، در ضمن این شخص تا حال خمس نداده و‏‎ ‎‏بدهکار نیست، آیا در موارد ذکر شده باید خمس بدهد؟ اگر بنا بر این است که‏‎ ‎‏بدهد،‏‎ ‎‏باید خمس دو سال را بدهد؟‏

بسمه تعالی، پس انداز مزبور تماماً باید یک مرتبه تخمیس شود.

[سؤال 3937]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2120

‏2. شخصی است که از پدرش یک حیاط کهنه ارث به او رسیده است (البته خمس‏‎ ‎‏حیاط را پدرش داده بود) و آن شخص ده ـ دوازده سال است که کسب و کار کرده و‏‎ ‎‏مقداری پول جمع کرده است که می خواهد آن حیاط را تعمیر کند یا حیاط دیگری‏‎ ‎‏بخرد (البته آن مقدار پول دارد که حداکثر می تواند یک حیاط معمولی بخرد) آیا بر این‏‎ ‎‏پول ها خمس تعلق پیدا می کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، پولی که از کسب و کار تهیه کرده و سال بر آن گذشته‎ ‎خمس دارد.

[سؤال 3938]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5668

‏3. پسر یا دختری که شاغل می باشد و مقداری از پولش را پس انداز می کند جهت‏‎ ‎‏زندگی آینده اش، آیا خمس به آن تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق گرفتن،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 49

‏حساب آن و پرداختش چگونه باید باشد؟ آیا می تواند به امام جمعۀ شهر و به حساب‏‎ ‎‏امام پرداخت نماید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، از درآمد کسب هرچه آخر سال زیاد بماند خمس دارد و به‎ ‎وکیل مسلّم الوکاله این جانب بپردازید.

[سؤال 3939]‏ ‏ ‏ 1955‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با آرزوی پیروزی اسلام و مسلمین و طول عمر برای امام و رهبر بزرگوار از‏‎ ‎‏خداوند متعال، لطفاً سؤالات شرعی این جانب را جواب بدهید.‏

‏1. من زکات پول هایم را تا عید پارسال پرداخت نموده ام و از عید سال گذشته به‏‎ ‎‏این طرف 61 هزار تومان پول نقد برای تهیۀ وسایل زندگی آینده ام جمع نمودم، که‏‎ ‎‏حدود هفت هزار تومان آن مال دورۀ دانشجویی ام بوده است که پارسال با نظر امام‏‎ ‎‏زکات برای آن پرداخت نکردم و 30 هزار تومان آن را حدود ماه آذر به برادرم برای‏‎ ‎‏خرید خانه قرض داده ام و با این حساب برای عید 31 هزار تومان پول دستم است.‏‎ ‎‏زکات پولم چگونه است؟ زکات پول به کجا واریز شود؟‏

بسمه تعالی، پول غیر طلا و نقره زکات ندارد، ولی اگر از درآمد کسب یا‎ ‎حقوق باشد و از خرج سال زیاد بماند خمس دارد و خمس را می توانید به‎ ‎شمارۀ هزار مؤسسه تعاون اسلامی قم حواله کنید.

‏2. برای خواندن نماز مسافر باید مسافت را از در منزل حساب نمود یا از دیوارها و محدودۀ شهر؟‏

بسمه تعالی، در مثل تهران، مبدأ مسافت از منزل حساب می شود.

‏3. آیا می شود بهرۀ بانکی پس انداز را به عنوان صدقه (با توجه به این که امام قبلاً فرموده بودند که بهرۀ‏‎ ‎‏پول حرام است و صدقه باید داد) به حساب جنگ زدگان و یا کمیتۀ امداد امام خمینی داد؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا و حرام است، گرفتن آن جایز نیست و چنانچه گرفته باشد از طرف‎ ‎مالک واقعی آن به فقرا صدقه بدهد، ان شاء الله‌ موفق باشید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 50

[سؤال 3940]‏ ‏ ‏ 1956‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 9 / 1361‏

‏با آرزوی طول عمر امام و پیروزی رزمندگان؛ چهار سؤال زیر را جهت بیان‏‎ ‎‏استفتای حضرت امام معروض می دارم:‏

‏1. این جانب برای ادای خمس مال خود، اول زمستان را سال برای خود گرفته ام و‏‎ ‎‏تا ماه مرداد امسال نیز سرباز بوده و حقوق دریافت کرده ام و اکنون که به اول زمستان‏‎ ‎‏نزدیک می شویم، هنوز مقداری از حقوق دوران سربازی را در اختیار دارم و خرج‏‎ ‎‏نکرده ام. با توجه به این که فعلاً بیکار هستم و شغل و درآمدی ندارم، آیا بایستی خمس‏‎ ‎‏پولی را که در اول زمستان برایم باقی می ماند، بدهم و یا این که خمس بر من تعلق‏‎ ‎‏نمی گیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر سر سال از حقوق باقی بماند خمس دارد.

‏2. این جانب همان طور که گفتم سرباز بودم و در جبهه مجروح شدم و به خاطر مجروح شدنم، از‏‎ ‎‏طرف ارتش و بنیاد شهید به عنوان غرامت برای مجروح شدنم، مقداری پول می دهند و من با خدا عهد‏‎ ‎‏کرده ام که هرچه از طرف ارتش و بنیاد شهید به عنوان غرامت به من تعلق گیرد، همۀ آن پول را به عنوان‏‎ ‎‏قرض الحسنه یا به مردم نیازمند بدهم و یا این که در صندوق های قرض الحسنه بگذارم و تا آخر عمر‏‎ ‎‏این پول به عنوان قرض الحسنه استفاده شود. البته از این پول، خودم نیز به عنوان قرض الحسنه وقتی‏‎ ‎‏که قدرت پرداخت آن را داشته باشم، استفاده می کنم؛ می خواستم بدانم آیا به این پول خمس تعلق‏‎ ‎‏می گیرد؟‏

بسمه تعالی، خمس ندارد.

‏3. من موقعی که در جبهه بودم یک چراغ قوۀ عراقی به دستم آمد و قیمت آن نیز حداکثر 50 تومان‏‎ ‎‏است، می خواستم ببینم حکم این غنیمت چیست و چه کار باید بکنم؟‏

بسمه تعالی، ملک شما شده است و می توانید در آن تصرف کنید.

‏4. می خواستم بدانم که پول خمس مال را باید چگونه بدهم؛ آیا به هر امام جماعت مسجدی بدهم‏‎ ‎‏درست است و یا این که باید به شخص معینی بدهم تا آن شخص پول را به امام برساند؟ اگر باید به‏‎ ‎‏شخص معینی داد، خواهشمندم شخصی را معرفی کنید تا خمس مالم را به او بدهم.‏

‏در ضمن خانۀ ما حوالی شرق تهران است؛ اگر ممکن است شخصی را معین کنید که حوالی شرق‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 51

‏تهران باشد و بتوان به راحتی پول را به او داد.‏

بسمه تعالی، خودتان تحقیق کنید و به یکی از وکلای مسلّم الوکاله این جانب بپردازید و‎ ‎می توانید به حساب شمارۀ هزار مؤسسۀ تعاون اسلامی قم حواله نمایید.

[سؤال 3941]‏ ‏ ‏ 1957‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت جناب مستطاب سیادت مآب، مرجع عالی قدر شیعیان جهان، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی و فقیه اهل بیت عصمت و طهارت و سید العلماء والمجتهدین، رئیس‏‎ ‎‏الملّة والدین، آیت الله‌ العظمی و مولانا الاعظم، آقای حاج آقا سید روح الله‌ الخمینی‏‎ ‎‏الموسوی، متّع الله‌ المسلمین بطول بقاء وجوده الشریف ودامت برکاته، سلام علیکم‏

‏1. آیا خمس بر سرباز واجب است؟ لازم به تذکر است که این جانب مجرد بوده و‏‎ ‎‏ماهانه حدود 1000 تومان از ارتش حقوق می گیرم که مقداری از این مبلغ را برای‏‎ ‎‏آینده پس انداز می کنم و تا به حال که یک سال و نیم است در ارتش هستم خمس‏‎ ‎‏نداده ام.‏

بسمه تعالی، هر مقدار از حقوق که پس انداز شده خمس دارد.

‏2. خمس از چه موقعی بر انسان واجب می شود؟‏

بسمه تعالی، مکلف از موقعی که شروع به پیدا کردن درآمد می کند تا سر سال، اگر از درآمد‎ ‎چیزی باقی ماند خمس دارد.

‏3. شخصی که در سنین 16 یا 17 سالگی در دوران طاغوت به واسطۀ سهل انگاری و کم توجهی به امر‏‎ ‎‏روزه، ماه رمضان را روزه نگرفته (البته نماز می خوانده) حکمش چیست؟ آیا باید کفاره بدهد؟‏

بسمه تعالی، روزۀ ماه مبارک رمضان اگر عمداً بدون عذر شرعی افطار شده، علاوه بر قضا،‎ ‎کفاره هم دارد.

‏4. به واسطۀ نرمی لثه هایم دائماً از آن ها خون می آید؛ به خصوص در خواب؛ ماه رمضان را نیز تماماً‏‎ ‎‏روزه گرفته ام لکن بعضی مواقع متوجه نمی شدم و خون پایین می رفت و هرگاه دهانم را برای رفع خون‏‎ ‎‏می شستم، نمی توانستم بیش از یک بار آب دهانم را بیرون بریزم، چون دوباره خون از لثه هایم می آمد؛‏‎ ‎‏به دکتر نیز مراجعه کرده ام ولی هنوز مؤثر واقع نشده است؛ آیا روزه هایم صحیح بوده؟ و اگر در آینده‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 52

‏نیز به این درد دچار بودم تکلیفم چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در آبِ دهان مستهلک باشد مضر به روزه نیست.

[سؤال 3942]‏ ‏ ‏ 1958‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 12 / 1361‏

‏با سلام و درود بر منجی عالم بشریت، امام زمان (عج) و بر نایب بر حقش،‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی و با درود به شهدای انقلاب و جنگ و به امید پیروزی رزمندگان.‏

‏چند سؤالی برای این حقیر پیش آمده که امیدوارم جواب آن را مرقوم فرمایید:‏

‏1. با توجه به این که من سرباز هستم و حدود یک سال است در جبهه می باشم و‏‎ ‎‏ماهیانه مبلغی از ارتش دریافت می کنم و چون اکثر اوقات در منطقه هستم، مقداری از‏‎ ‎‏آن، زیاد می آید، آیا به آن خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ و اگر می گیرد، به چه نحو‏‎ ‎‏می باشد؟‏

بسمه تعالی، بنا بر احتیاط، خمس آن را به وکیل مرجع تقلیدتان بپردازید.

‏2. اگر هنگام غذا خوردن، دندان خون بیفتد، آیا دهان نجس می شود و آن غذا را باید بیرون ریخت یا‏‎ ‎‏خورد؟‏

بسمه تعالی، خوردن خون حرام است؛ مگر مستهلک شده باشد و در این صورت، لازم نیست‎ ‎غذا را بیرون بریزید.

‏3. آیا می شود در جبهه نیت ده روز کرد و نماز را تمام خواند و روزه گرفت؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به ماندن ده روز در یک مکان نداشته باشید، نمی توانید قصد کنید.

‏4. آیا کسی که گناهان کبیره ای انجام داده و بعد توبه کرده، می تواند امام جماعت بشود؟‏

بسمه تعالی، امام جماعت باید عادل باشد.

[سؤال 3943]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7070

‏2. تا کنون که حدود 26 سال سن دارم، مال خود را حساب نکرده ام و به دلیل‏‎ ‎‏مساعد نبودن وضع مالی ام، موفق به ازدواج نشده ام. با توجه به این که مبلغی بالغ بر‏‎ ‎‏چهل هزار تومان بدهکار می باشم، آیا اقامۀ نماز در منزل و استفاده از وسایل خانه ام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 53

‏اشکال دارد؟ ضمناً جنگ زده هم می باشم.‏

بسمه تعالی، اگر از درآمدی که سال بر آن گذشته، منزل و وسایل مزبور را‎ ‎تهیه نکرده اید، اشکال ندارد.

[سؤال 3944]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3506

‏3. مدت ها پیش مقداری پس انداز داشتم که در خلال بیکاری ام مورد استفاده قرار‏‎ ‎‏می گرفت و با وجود داشتن آن، نمی توانستم شغلی مناسب توانایی ام دست و پا کنم تا‏‎ ‎‏این که بعد از مدتی با اعلام آمادگی ناسیونال جهت فروش اتومبیل، مبلغی را به قصد‏‎ ‎‏تحویل آن و اشتغال کاری به بانک سپرده و بعد از گذشت هفت ماه با پرداخت بقیه آن،‏‎ ‎‏موفق به تحویل اتومبیل گشتم که از کل پس انداز در این مدت، مقداری صرف هزینه‏‎ ‎‏زندگی و مابقی آن، جهت بهای اتومبیل پرداخت گردیده بود. جمعاً با پنج ماه و نیم از‏‎ ‎‏قبل و هفت ماهی که به حساب ناسیونال راکد مانده بود از یک سال تجاوز کرد، در‏‎ ‎‏نتیجه در این ابهام فرو رفتم که آیا با توجّه به هدفم از خرید آن و عدم استطاعت مالی‏‎ ‎‏خویش، به این مبلغ، خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق و پرداخت آن به‏‎ ‎‏شکل اقساط بفرمایید به کدام شماره حساب می توانم واریز نمایم.‏

بسمه تعالی، اگر پس انداز مذکور از درآمد کسب و حقوق باشد باید‎ ‎تخمیس شود و اگر با او اتومبیل خریده شده، اولاً باید نسبت به خمس‎ ‎کسب اجازه از مرجع تقلید نمود و بعد به قیمت فعلی باید تخمیس شود و‎ ‎در صورت عدم امکان پرداخت یک مرتبه با یکی از نمایندگان مسلّم‎ ‎الوکاله این جانب دستگردان نموده و بعداً تدریجاً بپردازید و می توانید به‎ ‎حساب یک هزار تعاون اسلامی قم حواله نمایید.

[سؤال 3945]‏ ‏ ‏ 1959‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 ذوالقعده 1402 ق‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی، لطفاً بفرمایید:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 54

‏1. زیدی ساکن شهری است و در شهر دیگری، منزلی خریداری می کند و مصمم‏‎ ‎‏است که بعداً برای زندگی به آن شهر برود. آیا پولی که جهت خرید منزل پرداخته،‏‎ ‎‏خمس دارد؟ و قرضی که از بابت خریدن این منزل دارد، از منافع کسر می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، منزل مذکور، خمس دارد و قرض بر آن کسر می شود.

‏2. تعمیرکاری که بعضی از لوازم ماشین ها را به جهت خراب بودن عوض می کرده و پس از مراجعۀ‏‎ ‎‏صاحب ماشین، بعضی از افراد، لوازم مخروبه را با خود می بردند و بعضی هم صرف نظر می کردند؛ به‏‎ ‎‏این معنی که در عین حالی که به آن ها گفته می شد: این اجناس شما است، آن ها را با خودشان‏‎ ‎‏نمی بردند، حالا این لوازم مخروبه، از تعمیرکار است یا از صاحبان ماشین ها؟‏

بسمه تعالی، اگر صاحبان آن ها اعراض کرده اند، از تعمیرکار است.

‏3. زنی که برای جلوگیری از عادت ماهانه قرص می خورد و در آن اثنا، بر اثر ترک قرص، لک می بیند‏‎ ‎‏(ولی ادامه ندارد) و در ایام عادتش هم هست، آیا این لک حیض است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر سه روز متوالی خون نمی بیند، حیض نیست.

‏4. کسی که کارش به نحوی است که اگر مسافرت نکند، کاری ندارد ـ مثل بعضی از افراد سپاه و جهاد ـ‏‎ ‎‏نماز و روزه شان چگونه است؟‏

بسمه تعالی، حکم مسافر دارند؛ مگر در سفری که شغل آن ها باشد.

‏5. در چند سال قبل، زیدی امتیاز تلفنی را خریداری کرده و هنوز تلفن آن وصل نشده، و احتیاجش از‏‎ ‎‏آن تلفن برطرف می شود. آیا می تواند به قیمت بازار آزاد بفروشد؛ با توجه به آن که دولت، در این باره‏‎ ‎‏مقرراتی ندارد و یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مزبور مانع ندارد.

[سؤال 3946]‏ ‏ ‏ 1960‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم امام خمینی ‏

‏با عرض سلام و تحیت و تبریک فراوان جهت پیروزی های بیت المقدّس و فتح‏‎ ‎‏المبین و پیروزی خرمشهر عزیز‏

‏مادری هستم 38 ساله دارای سه فرزند پسر 21 سال، 18 سال، 7 سال، درست‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 55

‏هفت سال و اندی پیش شوهرم در اثر سکتۀ قلبی فوت کرد، در حال حاضر محتاج‏‎ ‎‏راهنمایی شرعی هستم. یک زندگی الحمدلله‌ متوسط داریم، از بازنشستگی همسرم‏‎ ‎‏ماهیانه 3200 تومان دولت می دهد، لطفاً در مورد مسائل ذیل راهنمایی ام بفرمایید.‏

‏1. راجع به مسأله خمس خود و خانواده؟‏

بسمه تعالی، اگر از درآمد کسب چیزی زاید بر مؤونه سال داشته باشید‎ ‎خمس دارد.

‏2. حدود شرعی رفت و آمد اقوام به منزل؟‏

بسمه تعالی، ورود افراد به منزل در مقدار سهم الارث کبار ورثه منوط به اجازۀ خودشان است‎ ‎و در مقدار سهم الارث صغیر موقوف بر اجازه ولی شرعی او می باشد.

‏3. حدود آزادی شرعی خودم؟‏

بسمه تعالی، با رعایت موازین شرعیه آزاد هستید.

[سؤال 3947]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7103

‏2. این جانب یک فرد نابینا از دو چشم هستم و تا چند سال پیش قوم و خویشان به‏‎ ‎‏این جانب کمک و مساعدت می کردند و حالیه مدت تقریباً چهار سال است در‏‎ ‎‏کارخانه ای ماهیانه با دریافت مبلغ 40000 ریال حقوق کار می کنم، آیا به این حقوق‏‎ ‎‏دریافتی سر سال خمس و زکات و غیره به این جانب تعلق می گیرد که پرداخت نمایم‏‎ ‎‏یا نه؟‏

بسمه تعالی، از حقوق دریافتی اگر چیزی بر مؤونه سال زیاد بماند خمس‎ ‎دارد.

[سؤال 3948]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2657

‏6. کسی که حساب داشته و سرمایۀ او از بین رفته و دوباره از کسب و کار، پولی‏‎ ‎‏پیدا کرده، به چه صورت خمس دهد؟‏

بسمه تعالی، آنچه از ربح، سر سال باقی بماند خمس دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 56

[سؤال 3949]‏ ‏ ‏ 1961‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 11 / 1361‏

‏حضور مسئولین محترم دفتر امام‏

‏استدعا می شود در صورت امکان به سؤالات شرعی ذیل پاسخ عنایت فرمایید.‏

‏1. برای نحوۀ احتساب خمس راهنمایی لازم مرحمت فرمایید.‏

بسمه تعالی، ارباح مکاسب در زاید بر مؤونه سال خمس دارد و برای‎ ‎تصفیه حساب به یکی از وکلای مسلّم الوکالۀ این جانب مراجعه شود.

‏2. متولد یکی از شهرستان ها می باشم که مدت 23 سال است که در تهران اقامت دارم، و فقط سالی‏‎ ‎‏یک بار یا بیشتر جهت تجدید دیدار با بستگان به مدت کمتر از ده روز به زادگاهم مسافرت می کنم؛‏‎ ‎‏چون در زادگاه فاقد ملک شخصی و یا موروثی بوده و قصد حتمی جهت مراجعت به موطن خود‏‎ ‎‏ندارم. لذا با توجه به عرایض بالا، اعلام فرمایید هنگام مسافرت به محل مورد اشاره نماز به طور کامل‏‎ ‎‏باید خوانده شود یا شکسته؟‏

بسمه تعالی، اگر از وطن اصلی اعراض نکرده اید یعنی قصد نکرده اید که برای سکونت به آن جا‎ ‎برنگردید نماز شما در آن تمام است و حکم وطن باقی است.

‏3. آیا زن مجاز است برای درمان نازایی توسط پزشک متخصص مرد مورد معاینه قرار گیرد یا خیر؟ در‏‎ ‎‏صورت پاسخ خیر، استدعا می شود این مسأله را به نظام پزشکی ابلاغ تا به عنوان تکلیف شرعی به‏‎ ‎‏کلیۀ پزشکان مربوطه ابلاغ شود.‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

‏خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار‏

[سؤال 3950]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6792

‏4. ساختمانی که قبلاً داشته ای حالا اگر با وام بانکی روی آن را یک طبقه دیگر‏‎ ‎‏بسازی به طبقه ای که می سازی خمس تعلق می گیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر برای سکونت شخصی خودش نباشد هر مقدار که قسط‎ ‎بدهی آن از درآمد کسب ادا شده، خمس دارد.

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 57