کتاب مکاسب محرمه
تعدد کسب و شغل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تعدد کسب و شغل

تعدد کسب و شغل

[سؤال 6886]‏ ‏ ‏ 3409‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، شورای استفتا‏

‏آیا شخصی که کارمند دولت است و برای تأمین معاش مبادرت به کسب دیگری‏‎ ‎‏در مواقع بیکاری بنماید، از نظر شرع مقدس اسلام اشکالی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر خلاف مقررات نباشد اشکال ندارد.

[سؤال 6887]‏ ‏ ‏ 3410‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏آیا داشتن دو شغل برای تأمین معاش شخصی که آمادگی انجام آن را دارد، از نظر‏‎ ‎‏شرع مقدس اسلام اشکالی دارد؟‏

بسمه تعالی، انتخاب شغل و اختیار مشاغل متعدد، با خود شخص است و مراعات مقررات دولت اسلامی نیز لازم است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 646

[سؤال 6888]‏ ‏ ‏ 3411‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر استفتا حضرت امام، پس از عرض سلام؛ خواهشمند است به مسألۀ زیر از‏‎ ‎‏لحاظ شرعی پاسخ دهید:‏

‏من شخصی هستم که هم در ایران دارای مغازه هستم و هم در شیخ نشین خلیج‏‎ ‎‏فارس؛ آیا از نظر شرعی اشکال دارد یا نه؟ بیان بفرمایید تا تکلیف شرعی خود را‏‎ ‎‏بدانم. ‏

‏با تقدیم تشکر و آرزوی پیروزی اسلام‏

بسمه تعالی، اگر مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنید اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 647