المقصد السابع فی الشکّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

المقصد السابع فی الشکّ

المقصد السابع

 

 

فی الشکّ

 

 

 

‏ ‏

والکلام فیه یقع فی مراحل:

المرحلة الاُولی: فی الشکّ فی التکلیف 

والکلام فیها فی مباحث وتنبیهات

وقبل الشروع فیه تقدّم اُموراً:

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 321

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 322