کتاب دین و قرض
احکام قرض (وام دادن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام قرض (وام دادن)

احکام قرض (وام دادن)

[سؤال 7680]‏ ‏ ‏ 4015‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر اقدس امام امت حضرت آیت الله‌ العظمی السید روح الله‌ الموسوی الخمینی‏‎ ‎‏مدّ ظله العالی‏

‏چه می فرمایید در این دو مسأله که:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 503

‏1. عدّه ای مثلاً ده نفر یک کمیته تشکیل می دهند به این عنوان که تمام این ده نفر‏‎ ‎‏ماهی هزار روپیه جمع کنند و این ده هزار روپیه پیش یکی از این ده نفر به طور‏‎ ‎‏امانت  محفوظ باشد و در آخر هر ماه بین این ده نفر قرعه کشی می شود، اسم هر کس‏‎ ‎‏در قرعه آمد آن ده هزار روپیه را به آن شخص می دهند و همچنین ماه های دیگر تا‏‎ ‎‏مدّت یک سال یا زیادتر حسب معاهده آیا این طور شراکت و قرعه کشی صحیح‏‎ ‎‏است  یا خیر؟‏

بسمه تعالی، امانت گذاشتن پول نزد کسی و وکیل نمودن آن شخص در وام دادن پول مزبور به یکی از اشخاص معین که قرعه به نامش اصابت کرده، مانع ندارد.

‏2. در موضوع سؤال اول یک عنوان دیگری هم دارند و آن این است که وقتی این ده نفر جمع شدند‏‎ ‎‏برای قرعه کشی، یک نفر می گوید آقایان من فعلاً فوری پول لازم دارم، اگر شما راضی باشید که قرعه‏‎ ‎‏کشی نکنید و بدون قرعه به من پول بدهید من حاضرم که به جای ده هزار روپیه هشت هزار روپیه‏‎ ‎‏بگیرم و باقی دو هزار روپیه در بین خودمان بالسویه تقسیم شود، در این بین یک شخص دیگر اظهار‏‎ ‎‏می نماید آقایان من حاضرم که شش هزار روپیه بگیرم و ما بقی چهار هزار روپیه را بدهم که در بین‏‎ ‎‏خودمان بالسویّه تقسیم شود، همین طور تا در آخر هر کس پول کمتر گرفت بدون قرعه آن پول را به آن‏‎ ‎‏شخص می دهند و این پولی را که داده در بین خودشان که یکی از آن ها خود همین شخص باشد تقسیم‏‎ ‎‏می کنند و همین طور در ماه های دیگر آیا این عنوان دوم جایز است یا خیر؟ بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، وام گرفتن پول کمتر و در مقابل، پرداخت مقدار تفاوت به صاحبان پول، ربا و حرام است.

[سؤال 7681]‏ ‏ ‏ 4016‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با آرزوی سلامتی و طول عمر امام امّت، چند سؤال بود که عرض می کنم:‏

‏1. سال ها است که مستأجر هستیم، اخیراً با تلاش و کوشش، مجوز خرید مسکن‏‎ ‎‏گرفتیم؛ ولی بانک ها پولی برای خرید یک چهار دیواری نداشتند که وام بدهند، تا‏‎ ‎‏این که بعد از مدت ها شنیدیم که وام می دهند. پدرم برای اخذ وام مراجعه کرد؛ ولی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 504

‏گفتند که فرم درخواست وام تمام شده (قسمت اصلی سؤالم این جا است) رئیس آن‏‎ ‎‏بانک از قبل با پدرم آشنا بود و به او گفته بود که هر وقت کارت گیر بود به من مراجعه‏‎ ‎‏کن. پدرم نیز مراجعه کرد و بعد از شرح موضوع و وضعیت مالی و نیاز ما، رئیس بانک‏‎ ‎‏از کشوی میز، یکی از آن فرم ها را درآورد و به پدرم داد. او هم فرم را پر کرد و تحویل‏‎ ‎‏داد. این عمل چه حکمی دارد و اگر بعد از موافقت، وام دادند و خانه خریدیم، وضع‏‎ ‎‏آن خانه از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ آیا این عمل، پارتی بازی حساب نمی شود؟‏‎ ‎‏و اگر می شود، کدام یک مقصر هستند؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، دریافت وام و خریدن منزل و سکونت و تصرف آن اشکال ندارد؛ مگر آن که محرز شود که مسئولین، حق دادن وام نداشتند.

‏2. در ماه رمضان امسال، روحانی یکی از مساجد در بین مسائل شرعیه گفتند: قبل از غسل باید بدن از‏‎ ‎‏نجاست پاک شده باشد و پاک کردن منی یا هر نجاست دیگری در بین غسل، موجب ابطال آن است. در‏‎ ‎‏صورت صحت این مسأله و انجام این عمل، آیا نمازهای ما (باتوجه به این که خبر نداشتیم و احتمال‏‎ ‎‏ابطال نمی دادیم) باطل بوده اند و باید قضا شود؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین دارید که هنگام غسل، بدن نجس بوده و پیش از تطهیر بدن غسل نمودید، غسل باطل است و نمازها قضا دارد.

‏3. مادر این جانب با نهایت احترامی که برایشان قایل هستم متأسفانه دارای فرهنگ پایین و کم دقتی در‏‎ ‎‏بعضی مسایل شرعی هستند و روی همین اصل در خانه عده ای طاغوتی و ضد انقلاب که نماز هم‏‎ ‎‏نمی خوانند و در این خط ها نیستند مشغول کار شده است و هرچه منع کرده و دلیل آورده ام روی‏‎ ‎‏قالب های ذهنی غلط، قبول نمی کنند و می روند روشن بفرمایید که اگر حقوقی بابت زحمات به‏‎ ‎‏ایشان  بدهند یا کالا و جنسی به ایشان بدهند حکم این اموال چیست؟ با توجّه به این که از خمس و‏‎ ‎‏زکات آن ها بی خبریم و احتمال می دهیم که نمی دهند. اگر حرام باشد چه باید بکنیم و در چه راهی‏‎ ‎‏تصرف کنیم؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین ندارید پولی که بابت اجرت می گیرید در مقابل کار حرام است و یا پول حرام یا مخلوط به حرام است اشکال ندارد و همچنین کالایی که از آن جا می آورند تا یقین نداشته باشید محکوم به حلیت است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 505

[سؤال 7682]‏ ‏ ‏ 4017‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏نظر به این که مردم، صندوق های قرض الحسنه را در مسیر وام دادن می دانند و از‏‎ ‎‏طرفی هم هرگاه بخواهند می توانند پولشان را بگیرند (زیرا هیأت مدیره، خود را متعهد‏‎ ‎‏پول های مردم می دانند) لذا با صندوق ها همکاری می کنند؛ آیا هیأت مدیرۀ صندوق ها‏‎ ‎‏می توانند مبالغی از پول های موجود را برای خرید محل صندوق اختصاص دهند و یا‏‎ ‎‏کارهای تجاری به منظور تأمین هزینه های صندوق و کارهای خیر دیگر که به نفع‏‎ ‎‏جامعه باشد انجام دهند؟ ‏ ‏ سازمان اقتصاد اسلامی‏

بسمه تعالی، با فرض این که مردم پول را به صندوق قرض می دهند تصرفات مزبور مانع ندارد.

[سؤال 7683]‏ ‏ ‏ 4018‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته، استفتای ما در‏‎ ‎‏مورد صندوق قرض الحسنه ای است که ما سه نفر از دانشجویان دانشکدۀ الهیات‏‎ ‎‏تشکیل داده ایم.‏

‏قسمتی از سرمایۀ اولیۀ ما مقداری از مازاد بودجۀ دانشکده بوده که به خاطر‏‎ ‎‏صرفه جویی، زیاد آمده و حسابدار دانشکده آن را در اختیار صندوق گذارده و قسمت‏‎ ‎‏دیگر سرمایۀ صندوق کمک های بلاعوض دانشجویان این دانشکده است. اکنون این‏‎ ‎‏سؤالات مطرح شده که از حضور آن جناب خواهشمندیم جواب آن ها را مرقوم‏‎ ‎‏فرمایند.‏

‏1. آیا در اختیار صندوق گذاشتن این بودجه برای کمک به دانشجویان جایز است؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 506

‏2. آیا از کمک های بلاعوض می توان مخارج صندوق را تأمین نمود؟‏

‏3. آیا در صورتی که پولی از صندوق قرض شود و احیاناً به دلایلی مسترد نگردد ما‏‎ ‎‏مسئولیت شرعی داریم؟ در این صورت تکلیف ما چیست؟‏

‏4. نظر به این که مدت تحصیل ما در دانشکده محدود است، می توان مسئولیت‏‎ ‎‏صندوق را مثلاً به انجمن اسلامی دانشکده واگذار یا مثلاً جایز است مبلغ دریافتی از‏‎ ‎‏دانشکده را برگردانیم و کمک های بلاعوض دانشجویان را نیز در اختیار یکی از‏‎ ‎‏صندوق های قرض الحسنۀ عمومی قرار دهیم؟ در این صورت تکلیف سود حاصله از‏‎ ‎‏کل سرمایۀ صندوق که از بابت خرید و فروش کتاب به سرمایۀ صندوق اضافه شده‏‎ ‎‏چه می شود؟ ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، تشکیل صندوق قرض الحسنه به نحو مذکور مانع ندارد، ولی باید پولی که از بودجۀ دانشکده اخذ شده طبق مقررات دانشکده باشد.

[سؤال 7684]‏ ‏ ‏ 4019‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏1. اگر صندوق قرض الحسنه ای در حدود هزینه هایش کارمزد گرفت و در پایان‏‎ ‎‏سال مقداری زیاد آورد، چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر کارمزد مشروع بوده زیادی از صندوق است در فرض قرض دادن به صندوق.

[سؤال 7685]

‏2. آیا هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه می تواند موجودی صندوق را به مضاربه‏‎ ‎‏یا مشارکت یا مزارعه یا مساقات و یا معاملات حلال دیگر به کار برد با توجه به این که‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 507

‏پول های مردم در صندوق به عنوان سهام نیست و سود حاصله به سرمایه صندوق‏‎ ‎‏اضافه می گردد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد، در فرض قرض دادن.

[سؤال 7686]‏ ‏ ‏ 4020‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 12 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی، الامام خمینی، دام ظله، پس از سلام،‏‎ ‎‏توجه شما را به مسأله زیر جلب، و حکم آن را خواستاریم.‏

‏1. در درمانگاه ما شرکت تعاونی به صورت قرض الحسنه تشکیل شده است و‏‎ ‎‏عده ای از اقلیت های مذهبی کلیمی، در درمانگاه کار می کنند و خواستار شرکت در‏‎ ‎‏صندوق قرض الحسنه می باشند. دریافت پول از آن ها بابت سهمیه، و پرداخت به‏‎ ‎‏عنوان قرض الحسنه، چه صورت دارد؟ لطفاً وظیفۀ ما را در این رابطه بیان فرمایید. ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد. 

‏2. یکی از افراد کلیمی در درمانگاه، برای نماز خانه پولی پرداخته اند. استفاده از این پول، جایز است یا‏‎ ‎‏خیر؟ در صورت جایز نبودن، به خودش برگردانیم یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، استفاده از پول او برای این امر، اشکال ندارد. 

[سؤال 7687]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6935

‏4. شخصی در مؤسسه ای یا ارگان های انقلابی کار می کند. ملکی به او از ارث‏‎ ‎‏می رسد و حقوق هم به اندازۀ کافی نیست که هم خرج زندگی خود کند و هم آن ملک‏‎ ‎‏را که از ارث رسیده تعمیر نماید. آیا می تواند وام بگیرد و ملک مذکور را آباد کند؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 7688]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6800

‏7. کسی که متمکّن است و برادر دینی او به او رجوع می کند دربارۀ احتیاجی که‏‎ ‎‏دارد و شخص متمکّن او را رد می کند، با علم به احتیاج این برادر، آیا این گناه است یا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 508

‏خیر؟ و در صورت گناه بودن، از کبایر است یا از صغایر؟ بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است.

[سؤال 7689]‏ ‏ ‏ 4021‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ چهارم شوال 1402 ق‏

‏رهبر کبیر عالم اسلام، الامام الخمینی، دام ظله الوارف ‏

‏این جانب با بعضی از برادران انجمن اسلامی دانشجویان پیروان خط امام در‏‎ ‎‏امریکا، درصدد هستیم صندوق قرض الحسنه تشکیل دهیم و پول عمدۀ آن ـ به‏‎ ‎‏خواست خداوند ـ از خارج ایران تهیه خواهد شد. هدف از تشکیل صندوق، کمک‏‎ ‎‏محدود و مشروط به برادران و خواهرانی که در امریکا به دلایل مختلف احتیاج به پول‏‎ ‎‏پیدا کرده اند، می باشد.‏

‏شرایط وام گیرنده: الف. مسلمان و عامل به احکام مقدس اسلام؛ ب. معتقد و‏‎ ‎‏ملتزم به خط مشی انقلاب اسلامی.‏

‏اولویت ها: 1. فارغ التحصیلانی که برای خدمت در جمهوری اسلامی عازم‏‎ ‎‏مراجعت هستند؛ 2. کسانی که به دلیل مسلمان بودن، از کار اخراج می شوند؛ 3. کسانی‏‎ ‎‏که به دلیل فعالیت های تبلیغات اسلامی، طول مدت تحصیلشان زیاد شده و ارزشان‏‎ ‎‏قطع شده؛ 4. کسانی که به دلایل مختلف، منبع ارز تحصیلی خود را از دست داده اند. ‏

‏حال، با در نظر گرفتن شرایط کنونی جمهوری اسلامی در رابطه با جنگ تحمیلی و‏‎ ‎‏اولویت جمع آوری کمک به جبهه ها، در شروع به تشکیل این صندوق، نظر شریف آن‏‎ ‎‏بزرگوار را خواستارم. ‏

‏از درگاه خدای تبارک و تعالی، طول عمر آن رهبر عظیم الشأن اسلام و مسلمین، و‏‎ ‎‏پیروزی ملت شهادت طلب کشور اسلامی ایران را خواستار است. ‏

بسمه تعالی، تشکیل صندوق مزبور اشکال ندارد و کوشش و سعی در برآوردن حوائج نیازمندان، از عبادات محسوب است و ثواب زیاد دارد. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 509

[سؤال 7690]‏ ‏ ‏ 4022‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدّس رهبر کبیر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی امام خمینی، روحی فداه، ‏

‏محترماً؛ تصدیع اوقات شریفه شده و نظر معظّمٌ له را دربارۀ وام قرض الحسنه در‏‎ ‎‏مسائل مطروحۀ ذیل خواهانیم:‏

‏1. صندوقی به نام المهدی (عج) در محل شهید پرور و مستضعف نشین جوادیه‏‎ ‎‏تهران دایر شده و در حدود قریب به سی میلیون تومان برای امور ضروری مردم‏‎ ‎‏وام  قرض الحسنه داده شده و از آن جایی که اکثر اهالی محل، ضعیف و وام بگیر‏‎ ‎‏هستند  و برای آن که صندوق بتواند بیشتر در اختیار مردم نیازمند باشد، چنانچه هیئت‏‎ ‎‏امنای صندوق، شرایطی برای عضویت در صندوق مزبور ـ از قبیل: کمتر از یک هزار‏‎ ‎‏تومان مثلاً برای افتتاح حساب، عضو قبول نکند ـ در صورتی که این شرط مقدمۀ‏‎ ‎‏وام  گرفتن محسوب می شود، آیا این شرط در اصل وام قرض الحسنه اشکال وارد‏‎ ‎‏می کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، شرط مزبور اشکال ندارد.

[سؤال 7691]

‏2. در اثر کثرت متقاضی وام و رعایت نوبت در حین افتتاح حساب در صندوق،‏‎ ‎‏چهار ماه مدت برای تقاضای وام قرض الحسنه مشروط می شود، آیا این شرط مدت‏‎ ‎‏اشکال دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 7692]

‏3. چنانچه حساب های ثابت مدت دار در صندوق افتتاح بشود و شرایطی از قبیل:‏‎ ‎‏الف. مثلاً شش ماه مبلغ معیّنه در صندوق ثابت بماند، ب. در این مدت حق‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 510

‏برداشت  نداشته باشد، ج. تا انقضای مدت معیّنه حق تقاضای وام نداشته باشد،‏‎ ‎‏د.  بعد   از انقضای مدت مزبور به اندازۀ موجودی، وام قرض الحسنۀ بدون بهره با‏‎ ‎‏شرایط صندوق به او داده می شود؛ آیا این نوع حساب ها و شرایط وام دادن اشکال‏‎ ‎‏دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، شروط مزبوره اشکال ندارد.

‏4. برای هزینۀ جا و اوراق و حقوق کارمندان صندوق، مثلاً برای هر ده هزار تومان یک صد و پنجاه‏‎ ‎‏تومان ثابت به عنوان مخارج صندوق از وام گیرنده کسر می کند، آیا این برداشت اشکال دارد یا نه؟ در‏‎ ‎‏صورتی که اگر این هزینه نباشد، نمی تواند ادامه کار داشته باشد.‏

بسمه تعالی، دریافت اضافی به نحو مزبور ـ ولو این که به اسم هزینه باشد ـ جایز نیست؛ ولی دریافت کارمزد متعارف با توافق طرفین اشکال ندارد.

‏سلامتی و سعادتمندی جناب عالی را در خدمت به اسلام و مسلمین از خداوند متعال خواستاریم.‏‎ ‎‏والسلام علی عباد الله‌ الصالحین‏

[سؤال 7693]‏ ‏ ‏ 4023‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 6 / 1361‏

‏محضر مقدس رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، دام ظله العالی، ضمن عرض سلام و دعاگویی، تقاضای جواب مسائل ذیل‏‎ ‎‏را  دارم.‏

‏1. آیا اعضای هیأت های مدیرۀ صندوق های ذخیرۀ قرض الحسنه با وجوهاتی که‏‎ ‎‏از مردم نزدشان مانده، می توانند معاملات تجاری انجام و از سود حاصله، به نفع فقرا و‏‎ ‎‏مستمندان استفاده کنند؟‏

بسمه تعالی، اگر مردم به مؤسسه قرض داده اند، متصدیان می توانند با آن پول تجارت کنند و به هر نحو متصدیان صلاح بدانند، سود را صرف نمایند.

‏2. افرادی که از زمان مکلف شدن تا کنون خمس و سهم امام خود را پرداخت نموده اند، آیا مالیات هم‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 511

‏باید بدهند؟ تقاضای جواب دارم. ‏

بسمه تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است و ربطی به خمس مال ندارد.

[سؤال 7694]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2063

‏4. ممکن است اتحادیه، پول بیکاری در حساب جاری بانک خود داشته باشد، آیا‏‎ ‎‏می تواند از آن پول به عنوان قرض الحسنه به تعاونی مصرف صنف خود وام بدهد که‏‎ ‎‏برای رفاه اعضا، جنس بخرد و به قیمت ارزان به آن ها بفروشد؟ چنانچه بلامانع است‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 7695]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2557

‏2. این جانب در نیروی هوایی جمهوری اسلامی شاغل هستم و در ارتش، حسابی‏‎ ‎‏به نام حساب پس انداز ثابت به نام اشخاصی که مایل باشند، باز می کنند و هر مبلغ که از‏‎ ‎‏حقوق اشخاص کسر می گردد، معادل آن را ارتش از بودجۀ خود به حساب این قبیل‏‎ ‎‏اشخاص واریز می نماید و لذا آیا این موجودی و این پس انداز از نظر شرعی اشکال‏‎ ‎‏دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 7696]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2162

‏6. طلاجات زن که به وسیلۀ شوهرش فروخته شده و حالا می خواهد دینش را ادا‏‎ ‎‏نماید، باید مطابق وزن طلاها که در چند سال پیش فروخته شده، برایش طلا بخرد یا‏‎ ‎‏مطابق نرخ امروز بخرد، یا مطابق سالی که فروخته شده اند؟ ‏

بسمه تعالی، اگر طلا را قرض گرفته و فروخته، باید مثل همان را برگرداند، ولی اگر با اذن زن فروخته و پول را قرض برداشته، همان قیمت فروش را باید برگرداند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 512